Loading...
Xuân Diệu và niềm khao khát giao cảm với đời

Xuân Diệu và niềm khao khát giao cảm với đời

 12:19 30/03/2019

Đề: Bàn về sự nghiệp sáng tác của Xuân Diệu, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh đã khẳng định:“Nhìn một cách tổng quát toàn bộ sự nghiệp văn học của Xuân Diệu, thấy có một tư tưởng chi phối tất cả, ấy là một niềm khao khát giao cảm với đời - cuộc đời hiểu theo nghĩa chân thật và trần thế nhất”.(Văn 11, NXB GD Hà Nội 1997)Thông qua việc phân tích một số bài thơ của Xuân Diệu viết trước cách mạng, anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên.
Phân tích tác phẩm Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi

Phân tích tác phẩm Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi

 11:31 06/03/2019

Trong lịch sử văn học nước nhà, có một số tác phẩm thơ văn xuất hiện vào thời điểm trọng đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc và được coi là những bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc, trong đó có tác phẩm Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.

Anh (chị) hãy phân tích bài cáo để khẳng định giá trị nói trên của nó.
Phân tích và chứng minh: Sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trãi là một bài ca yêu nước và tự hào dân tộc

Phân tích và chứng minh: Sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trãi là một bài ca yêu nước và tự hào dân tộc

 11:24 06/03/2019

Nhân dịp kỉ niệm 520 năm ngày mất của nhà đại văn hào Nguyễn Trãi, trong bài Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, ông Phạm Văn Đồng có viết:

“Sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trãi là một bài ca yêu nước và tự hào dân tộc”.

Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh ý kiến trên.
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 6)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 6)

 12:42 04/03/2019

Câu 1. (5 điểm)
Để chứng minh cho luận điểm “Tiếng Việt trong cấu tạo của nó, thật sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp”, tác giả Đặng Thai Mai đã xây dựng luận cứ như thế nào? Em hãy phân tích nghệ thuật xây dựng luận cứ của tác giả?

Câu 2. (5 điểm)
Tục ngữ có câu:
“Có công mài sắt có ngày nên kim”
Em hãy viết bài văn chứng minh cho lời khuyên trên.
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 5)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 5)

 12:41 04/03/2019

Câu 1. (2 điểm) Thế nào là phép lập luận chứng minh trong văn nghị luận.

Câu 2. (8 điểm) Phân tích phương pháp lập luận chứng minh trong đoạn văn sau:
“Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm, là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ! Một người không chịu mất gì thì sẽ không được gì. Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời”.
(Hồng Diễm)
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 4)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 4)

 12:40 04/03/2019

Câu 1. (2 điểm) Trình bày những phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận ?
Câu 2. (2 điểm) Sau khi học xong văn bản “Sự giàu đẹp của tiếng Việt”, em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ?
Câu 3. (6 điểm) Em hãy phân tích những đức tính giản dị của Bác Hồ trong văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” (Phạm Văn Đồng).
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

 13:10 28/02/2019

Câu 1. (5 điểm)
Hãy phát biểu suy nghĩ của em về sức sống bền bỉ của những câu tục ngữ nói về con người và xã hội.

Câu 2. Phân tích đặc sắc về nghệ thuật nghị luận trong bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Bài thực hành Địa lí 6: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

Bài thực hành Địa lí 6: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

 02:47 23/12/2018

Hướng dẫn làm bài thực hành Địa lí 6, bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.
Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

 05:25 03/04/2018

1. Menđen đã giải thích định luật phân li độc lập của các cặp tính trạng bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phải sinh giao tử và thụ tinh. Đây chính là cơ chế chủ yếu tạo nên các biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa.

2. Định luật phân li độc lập chỉ nghiệm đúng trong các điều kiện nhất định như P phải thuần chủng, số lượng cá thể ở thế hệ lai để phân tích phải đủ lớn, các cặp gen phải phân li độc lập.
Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 4: Lai hai cặp tính trạng

 05:46 02/04/2018

1. Bằng thí nghiệm lai hai cặp tính trạng theo phương pháp phân tích các thế hệ lai, Menđen đã phát hiện ra định luật phân li độc lập của các cặp tính trạng.  
2. Nội dung của định luật phân li độc lập là: khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của các cặp tính trạng phân li độc lập với nhau, cho F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
3. Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiến hình khác P được gọi là biến dị tổ hợp.
Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

 05:32 02/04/2018

1. Kiểu hình trội có thể là thuần chủng hoặc không thuần chủng (thể đồng hợp trội và thể dị hợp), vì vậy, để xác định được kiểu gen của nó cần phải lai phân tích, nghĩa là lai nó với cá thể mang tính trạng lặn. Điều này có tầm quan trọng trong sản xuất.
2. Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội nhưng có lợi, vì vậy, trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế.
3. Bên cạnh tính trội hoàn toàn còn có trường hợp tính trội không hoàn toàn (tính trạng trung gian).
Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 2: Lai một cặp tính trạng

Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 2: Lai một cặp tính trạng

 00:43 02/04/2018

1 . Nhờ phương pháp phân tích các thế hệ tai, Menđen đã phát hiện ra định luật phân li với nội dung: Khi tai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn.
2. Menđen đã giải thích các kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền (gen) quy định cặp tính trạng tương phản thông qua các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. Đó là cơ chế di truyền các tính trạng.
Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 1: Menđen và di truyền học

Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 1: Menđen và di truyền học

 00:23 02/04/2018

1. Di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.- Di truyền học có một vai trò quan trọng không chỉ về lí thuyết mà còn có giá trị thực tiễn cho khoa học chọn giống và y học, đặc biệt là trong công nghệ Sinh học hiện đại.1. Nhờ đề ra phương pháp phân tích các thế hệ lai. Menđen đã phát minh ra các định luật di truyền từ thực nghiệm, đặt nền móng cho di truyền học.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 6: Thực hành đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 6: Thực hành đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á.

 03:52 29/12/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 6: Thực hành đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 4: Thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 4: Thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á.

 23:24 28/12/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 4: Thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á.
Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp) - Ngữ Văn 9

Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp) - Ngữ Văn 9

 05:30 07/10/2017

Mục đích của bài tổng kết giúp các em vận dụng kiên thức đã học về từ vựng để phân tích những hiện tương ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp và trong văn chương.
Những chiếc xe không kính đã làm nổi bật hình ảnh người lái xe trên tuyến đường Trường Sơn. Em hãy phân tích hình ảnh người lái xe trong bài thơ.

Những chiếc xe không kính đã làm nổi bật hình ảnh người lái xe trên tuyến đường Trường Sơn. Em hãy phân tích hình ảnh người lái xe trong bài thơ.

 06:17 04/10/2017

Phân tích hình tượng người lính ở các khía cạnh: tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm bất chấp khó khăn, nguy hiểm, niềm vui sôi nổi của tuổi trẻ trong tình đồng đội, ý chí chiến đấu vì miền Nam.
Nhan đề "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" có gì khác lạ? Một hình ảnh nổi bật trong bài thơ là những chiếc xe không kính. Vì sao có thể nói hình ảnh ấy là độc đáo?

Nhan đề "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" có gì khác lạ? Một hình ảnh nổi bật trong bài thơ là những chiếc xe không kính. Vì sao có thể nói hình ảnh ấy là độc đáo?

 06:13 04/10/2017

Phân tích nhan đề bài thơ trên các phương diện: dung lượng, cấu trúc, nội dung truyền đạt và khả năng gợi liên tưởng. Có thể so sánh với cách đặt tiêu đề của một số tác giả khác. Đọc lướt bài thơ để xem hình ảnh những chiếc xe không kính được triển khai trong tứ thơ nào, gợi lên điều gì.
Trả lời câu hỏi 4 SGK Ngữ văn 9 trang 130

Trả lời câu hỏi 4 SGK Ngữ văn 9 trang 130

 06:02 04/10/2017

“Đêm nay rừng hoang sương muối ….Đầu súng trăng treo”.
Những câu thơ trên gợi cho em suy nghĩ gì về người lính và cuộc chiến đấu? Hãy phân tích vẻ đẹp và ý nghĩa của hình ảnh trong những câu thơ ấy?.
Trả lời câu hỏi 3 SGK Ngữ văn 9 trang 130

Trả lời câu hỏi 3 SGK Ngữ văn 9 trang 130

 05:58 04/10/2017

Hãy tìm trong bài thơ những chi tiết, hình ảnh biểu hiện tình đồng chí, đồng đội làm nên sức mạnh tinh thần của những người lính cách mạng. Phân tích ý nghĩa, giá trị của những chi tiết hình ảnh đó.
Loading...
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây