Loading...
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Địa Lí 12: Cơ cấu ngành công nghiệp

  • : 30
  • : 25 phút

Công nghiệp điện tử thuộc nhóm ngành :

Loading...

Câu 1: Công nghiệp điện tử thuộc nhóm ngành :

Câu 2: Phân hoá học là sản phẩm của ngành công nghiệp :

Câu 3: Đây là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay.

Câu 4: Hướng chuyên môn hoá của tuyến công nghiệp Đáp Cầu - Bắc Giang là :

Câu 5: Khu vực hiện chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp của nước ta là :

Câu 6: Đông Nam Bộ trở thành vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động công nghiệp nhờ :

Câu 7: Đây là trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất của Duyên hải miền Trung.

Câu 8: Đây là một trong những phương hướng nhằm hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.

Câu 9: Đây không phải là một đặc điểm quan trọng của các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay :

Câu 10: Công nghiệp phân bố rời rạc ở Tây Nguyêndo:

Câu 11: Các trung tâm công nghiệp nằm ở phía tây bắc Hà Nội có hướng chuyên môn hoá về:

Câu 12: Công nghiệp hoá dầu nằm trong nhóm ngành

Câu 13: Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là :

Câu 14: Đồng bằng sông Hồng là nơi có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước được thể hiện ở :

Câu 15: Trong thời kì đầu của quá trình công nghiệp hoá, các ngành công nghiệp nhóm B được chú trọng phát triển vì :

Câu 16: Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở:

Câu 17: Theo cách phân loại hiện hành nước ta có:

Câu 18: Ý nào sau đây không đúng với nhón ngành theo phân loại hiện hành ở nước ta?

Câu 19: Ngành công nghiệp nào sau đây không được coi là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

Câu 20: Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch theo hướng:

Câu 21: Ý nào sau đây không phải là phương hướng chủ yếu để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay?

Câu 22: Vùng chiếm tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất ở nước ta là:

Câu 23: Sản xuất thủy điện là chuyên môn hóa sản xuất của cụm công nghiệp

Câu 24: Ba vùng có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 80% sản lượng của cả nước là

Câu 25: Ngành nào sau đây không được xem là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

Câu 26: Khu vực ngoài nhà nước gồm

Câu 27: Cơ cấu công nghiệp được biểu hiện ở

Câu 28: Điểm nào sau đây không phải là kết quả trực tiếp của việc đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ trong công nghiệp ?

Câu 29: Nguyên nhân làm cho một số vùng gặp nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp là

Câu 30: Chiếm 1/2 tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước là vùng

Loading...

 Từ khóa: công nghiệp

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây