Loading...

Lịch Sử

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 41: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 41: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

 •  23:19 24/02/2018
 •  Đã xem: 400
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 41: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 40: Sự khởi đầu của một khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 40: Sự khởi đầu của một khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam

 •  23:17 24/02/2018
 •  Đã xem: 305
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 40: Sự khởi đầu của một khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 39: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 39: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 •  23:15 24/02/2018
 •  Đã xem: 720
 •  Bình luận: 4

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 39: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 38: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 38: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX

 •  23:13 24/02/2018
 •  Đã xem: 300
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 38: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 37: Sự chuyển biến về kinh tế xã hội và tư tưởng ở đầu thế kỷ XX

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 37: Sự chuyển biến về kinh tế xã hội và tư tưởng ở đầu thế kỷ XX

 •  23:11 24/02/2018
 •  Đã xem: 289
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 37: Sự chuyển biến về kinh tế xã hội và tư tưởng ở đầu thế kỷ XX

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 36: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 36: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

 •  23:09 24/02/2018
 •  Đã xem: 391
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 36: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 35: Trào lưu cải cách, Duy Tân ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 35: Trào lưu cải cách, Duy Tân ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

 •  23:08 24/02/2018
 •  Đã xem: 231
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 35: Trào lưu cải cách, Duy Tân ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 34: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884 )

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 34: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884 )

 •  23:06 24/02/2018
 •  Đã xem: 2817
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 34: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884 )

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 33: Việt Nam trước nguy cơ bị Pháp xâm lược

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 33: Việt Nam trước nguy cơ bị Pháp xâm lược

 •  23:04 24/02/2018
 •  Đã xem: 538
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 33: Việt Nam trước nguy cơ bị Pháp xâm lược

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 32: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 32: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)

 •  23:03 24/02/2018
 •  Đã xem: 258
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 32: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 31: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 31: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945)

 •  23:01 24/02/2018
 •  Đã xem: 1087
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 31: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 30: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 30: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 •  13:50 12/02/2018
 •  Đã xem: 346
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 30: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 29: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 29: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

 •  13:48 12/02/2018
 •  Đã xem: 1262
 •  Bình luận: 3

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 29: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 28: Nước Nhật giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 28: Nước Nhật giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 •  13:43 12/02/2018
 •  Đã xem: 224
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 28: Nước Nhật giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 27: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 27: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 •  13:42 12/02/2018
 •  Đã xem: 248
 •  Bình luận: 0

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 27: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Loading...
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thi nhiều trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây