Loading...

Lịch Sử

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 30: Tổng kết

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 30: Tổng kết

 •  10:57 20/03/2019
 •  Đã xem: 6
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

 •  11:04 18/03/2019
 •  Đã xem: 12
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

 •  11:02 18/03/2019
 •  Đã xem: 9
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

 •  11:01 18/03/2019
 •  Đã xem: 12
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

 •  10:59 18/03/2019
 •  Đã xem: 14
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 25: Phong trào Tây Sơn

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 25: Phong trào Tây Sơn

 •  11:12 17/03/2019
 •  Đã xem: 22
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

 •  12:22 15/03/2019
 •  Đã xem: 19
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

 •  11:47 15/03/2019
 •  Đã xem: 20
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)

 •  11:45 15/03/2019
 •  Đã xem: 23
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 21: Ôn tập chương 4

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 21: Ôn tập chương 4

 •  11:44 15/03/2019
 •  Đã xem: 11
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

 •  11:41 15/03/2019
 •  Đã xem: 16
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

 •  11:39 15/03/2019
 •  Đã xem: 21
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

 •  10:11 13/03/2019
 •  Đã xem: 19
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 17: Ôn tập chương 2 và chương 3

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 17: Ôn tập chương 2 và chương 3

 •  10:10 13/03/2019
 •  Đã xem: 13
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 16: Sự sụp đổ của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Trắc nghiệm lịch sử 7, Bài 16: Sự sụp đổ của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

 •  10:08 13/03/2019
 •  Đã xem: 12
 •  Bình luận: 0

Bài tập trắc nghiệm môn lịch sử 7, bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến miễn phí, xem đáp án sau khi làm bài xong.

Loading...
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây