Loading...

Đề trắc nghiệm 15 phút môn anh văn 9 - đề số 9 (Có đáp án)

Thứ sáu - 26/10/2018 11:07
Trắc nghiệm trực tuyến miễn phí 15 phút môn Anh Văn 9
Loading...
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences (4pts).
1. The skirt was.............. expensive ..........she couldn't afford to buy it.
A. so ... as               B. so ... that           C. such ... that            D. such ... as
2.  She is ..........a friendly girl  ......... everyone wants to make friends with her.
A. so ... that         B. so ... as              C. such ... that               D. too ... to
3. I wish I more time to get to know your country better.
A. have               B. will have           C. am having                D. had
4.  My mother will be away for two weeks,.............I have to cook myself.
A. so                 B. in order to           C. because                  D. otherwise
5. Sue likes to visit many places of ............in Vietnam.
A. interest       B. interested              C. interesting              D. interests
6. She refused ........his invitation for dinner yesterday evening.
A. accepting            B. to accept            C. being accepted       D. accepts
7.  Liz ............a lot of photos during the visit to Hanoi.
A. takes           B. took             C. makes                D. made
8. We caught a bus and it would..........the place in one hour.
A. get               B. arrive              C. reach                D. come
II. Use the cues given below. Make questions and answers (6pts).
1. Where / home village?
A: .............................................................................................................................
B: .............................................................................................................................
2. How far / it / city?
A: ...............................................................................................................................
B: ...............................................................................................................................
3. How / you / get / home village?
A:    .............................................................................................................................
B: ...............................................................................................................................
4. How long / it / take / you / get there?
A: ................................................................................................................................
B:   ..............................................................................................................................
5. What / people / do / living / home village?
A: ..............................................................................................................................  
B: ..............................................................................................................................
6. Home village / have / river?
A: ...............................................................................................................................
B:  ..............................................................................................................................

ĐÁP ÁN
I. 1.B             2.C        3.D         4.A           5.A          6.B           7.B               8.C
II. (suggested ideas)
1. A. Where is your home village?
B. It is to the south of the city.
2. A. How far is it from the city?
B. It is about 30 kilometers from the city.
3. A. How do you often get to your home village?
B. I often get to my home village by bus.
4. A. How long does it take you to get there?
B. It takes about one ftour to get there.
5. A. What do people do for living in your home village?
B. The people in my home village often raise cattle, chickens, plant rice and vegetables for a living.
6. A. Does your home village have a river?
B. Yes, there is a river flowing across my village.
Loading...
 Từ khóa: trắc nghiệm, miễn phí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Loading...
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây