Loading...
Lịch sử 7 - Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Lịch sử 7 - Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

 11:39 09/03/2019

Kiến thức cần nhớ, Lịch sử 7 - Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
Lịch sử 7 - Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu

Lịch sử 7 - Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu

 11:38 09/03/2019

Kiến thức cần nhớ, Lịch sử 7 - Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu (Thời sơ -trung kì trung đại)
Ông cha ta có câu: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Bằng những kiến thức đã học em hãy chứng minh câu tục ngữ trên.

Ông cha ta có câu: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Bằng những kiến thức đã học em hãy chứng minh câu tục ngữ trên.

 12:59 04/03/2019

Trong cuộc sống, không có một thành công nào tự nhiên mà có. Tất cả những thành quả tốt đẹp đều được nảy nở từ những tháng ngày cố gắng rèn luyện không ngừng. Sự cố gắng, kiên trì bền bỉ ấy được nhân ta đúc kết trong câu tục ngữ: “Có công mài sắt, có ngày nên kim” quả rất đúng đắn.
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 7)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 7)

 12:52 04/03/2019

Câu 1. (8 điểm)
Sưu tầm các câu tục ngữ có ý nghĩa tương đồng về các chủ đề sau: (mỗi chủ đề tối thiểu là hai câu)
- Đạo lí.
- Nội dung và hình thức

Câu 2. (8 điểm)
Em hiểu như thế nào về câu nói của Hoài Thanh
“Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có” (Ý nghĩa văn chương).
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 6)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 6)

 12:42 04/03/2019

Câu 1. (5 điểm)
Để chứng minh cho luận điểm “Tiếng Việt trong cấu tạo của nó, thật sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp”, tác giả Đặng Thai Mai đã xây dựng luận cứ như thế nào? Em hãy phân tích nghệ thuật xây dựng luận cứ của tác giả?

Câu 2. (5 điểm)
Tục ngữ có câu:
“Có công mài sắt có ngày nên kim”
Em hãy viết bài văn chứng minh cho lời khuyên trên.
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 5)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 5)

 12:41 04/03/2019

Câu 1. (2 điểm) Thế nào là phép lập luận chứng minh trong văn nghị luận.

Câu 2. (8 điểm) Phân tích phương pháp lập luận chứng minh trong đoạn văn sau:
“Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm, là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ! Một người không chịu mất gì thì sẽ không được gì. Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời”.
(Hồng Diễm)
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 4)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 4)

 12:40 04/03/2019

Câu 1. (2 điểm) Trình bày những phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận ?
Câu 2. (2 điểm) Sau khi học xong văn bản “Sự giàu đẹp của tiếng Việt”, em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ?
Câu 3. (6 điểm) Em hãy phân tích những đức tính giản dị của Bác Hồ trong văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” (Phạm Văn Đồng).
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 3)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 3)

 12:39 04/03/2019

Câu 1. (5 điểm)
Sau khi học xong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” (Chủ tịch Hồ Chí Minh), em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống yếu nước của nhân dân ta?

Câu 2. (5 điểm)
Hãy lập dàn ý cho đề văn: Sách là người bạn lớn của con người.
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

 13:10 28/02/2019

Câu 1. (5 điểm)
Hãy phát biểu suy nghĩ của em về sức sống bền bỉ của những câu tục ngữ nói về con người và xã hội.

Câu 2. Phân tích đặc sắc về nghệ thuật nghị luận trong bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ Văn 7, học kì II

Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ Văn 7, học kì II

 13:02 28/02/2019

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II. Có hướng dẫn trả lời
Giải thích và chứng minh tiếng Việt giàu và đẹp

Giải thích và chứng minh tiếng Việt giàu và đẹp

 12:30 26/02/2019

Đề: Trong văn bản “Sự giàu đẹp của tiếng Việt”, tác giả Đặng Thai Mai có nhận định: Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ “tiếng hay”. Em hãy giải thích và chứng minh.
Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II

Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II

 10:51 22/02/2019

Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II. Có đáp án và hướng dẫn trả lời.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 4)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 4)

 06:25 20/02/2019

Câu 1. (5 điểm)
Đọc câu tục ngữ “Bán anh em xa mua láng giềng gần” có người cho rằng, nội dung của câu tục ngữ là phản đạo lí: Em có đồng ý với ý kiến trên không?

Câu 2. (5 điểm): Có ý kiến cho rằng: Sống trong thời buổi văn minh hiện đại, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật thì không cần những câu tục ngữ có tác dụng kêu gọi, giáo huấn con người sống theo đạo lí nữa. Em suy nghĩ gì về quan điểm nêu trên.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 3)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 3)

 06:17 20/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

 06:14 20/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II, có đáp án và hướng dẫn trả lời.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II

 06:06 20/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời.
Chứng minh câu tục ngữ: Có công mài sắt có ngày nên kim

Chứng minh câu tục ngữ: Có công mài sắt có ngày nên kim

 10:56 11/02/2019

Trong cuộc sống, làm bất cứ việc gì nếu vội vàng hấp tấp ta thường bị hỏng việc. Trái lại, nếu cố gắng, bền bỉ, kiên trì thì dù việc đó có khó khăn đến đâu ta cũng có thể hoàn thành. Cũng chính vì thế, nên tục ngữ có câu: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Để khuyên dạy con cháu.
Bài kiểm tra học kì 1, Lịch Sử 7

Bài kiểm tra học kì 1, Lịch Sử 7

 11:00 21/12/2018

Bài kiểm tra học kì 1, môn: Lịch Sử 7, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm
Giải bài tập Tin học 7, Bài 5: Thao tác với bảng tính

Giải bài tập Tin học 7, Bài 5: Thao tác với bảng tính

 09:32 07/12/2018

1. Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác gì?
a) Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu;
b) Nháy chuột trên thanh công thức;
c) Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

2. Nêu các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính, khối, hàng, cột.

3. Trong ô E10 có công thức =A1 +B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu:
a) Sao chép ô E10 vào ô GI2;
b) Sao chép ô E10 Vào ô G2;
c) Sao chép ô E10 vào ô E3;
d) Di chuyển ô E10 sang ô G12.
Giải bài tập Tin học 7, Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Giải bài tập Tin học 7, Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

 11:06 05/12/2018

Hướng dẫn giải bài tập Tin học 7, Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây