© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở nước ta hiện nay

Nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở nước ta hiện nay

 •   04/03/2021 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Bài 6. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh (phần 2/3)
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giới thiệu để sinh viên nắm vững tính tất yếu khách quan, nội dung cơ bản và những giải pháp của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh ở nước ta hiện nay.
- Trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn học tập, công tác, tích cực góp phần vào tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
II- NỘI DUNG
Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

 •   04/03/2021 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Bài 6. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh (phần 1/3)
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giới thiệu để sinh viên nắm vững tính tất yếu khách quan, nội dung cơ bản và những giải pháp của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh ở nước ta hiện nay.
- Trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn học tập, công tác, tích cực góp phần vào tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

 •   02/03/2021 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Bài 5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam (phần 2/2)
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm bồi dưỡng cho sinh viên nắm được đặc điểm, quan điểm, nguyên tắc và phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
- Trên cơ sở nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực góp phần vào xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện.
II - NỘI DUNG
Đặc điểm và những quan điểm nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Đặc điểm và những quan điểm nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

 •   02/03/2021 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Bài 5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam (phần 1/2)
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm bồi dưỡng cho sinh viên nắm được đặc điểm, quan điểm, nguyên tắc và phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
- Trên cơ sở nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực góp phần vào xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện.
Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

 •   28/02/2021 11:17:00 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Bài 4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa (Phần 3/3)
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giới thiệu cho sinh viên nắm được tính chất, đặc điểm, quan điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, làm cơ sở nghiên cứu nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
- Từ nhận thức trên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người, ra sức học tập và vận dụng sáng tạo những quan điểm chỉ đạo của Đảng gộp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây