© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đội ngũ trung đội

Thứ tư - 25/08/2021 09:43
Đội ngũ trung đội
Đội hình trung đội hàng ngang, hàng dọc. Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác chấp hành điều lệnh và các nội quy của nhà trường.

2. Đội ngũ trung đội
a) Đội hình trung đội hàng ngang

- Ý nghĩa:
Đội hình trung đội một hàng ngang thường dùng trong học tập, sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng.
- Vị trí của trung đội trưởng và phó trung đội trưởng:
Đội hình trung đội hàng ngang, trung đội trưởng đứng bên phải, ngang với hàng trên cùng, phó trung đội trưởng đứng sau trung đội trưởng.
Vị trí chỉ huy tại chỗ (đôn đốc tập hợp, điểm số, chỉ huy trung đội luyện tập, nhận xét,...), trung đội trưởng đứng ở chính giữa đội hình, cách đội hình từ 5 - 8 bước, phó trung đội trưởng đứng bên phải, ngang với hàng trên cùng.
Khi chỉ huy trung đội hành tiến, trung đội trưởng đi ở bên trái đội hình ngang với tiểu đội 1 cách 3-5 bước, phó trung đội trưởng đi trong đội hình ở phía trước chính giữa cách lm. Nếu trung đội trưởng đi trong đội hình, đi ở phía trước chính giữa, cách phó trung đội trưởng 1m.

- Đội hình trung đội một hàng ngang (hình 1.11).
Thứ tự các bước chỉ huy đội hình trung đội một hàng ngang gồm: Tập hợp; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ; Giải tán.
Bước 1: Tập hợp.
Khẩu lệnh: “Trung đội X thành một hàng ngang - TẬP HỢP”. Khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh. “Trung đội X thành một hàng ngang” là dự lệnh, “TẬP HỢP” là động lệnh.
Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ:
Trung đội trưởng xác định vị trí tập hợp, hướng tập hợp, sau đó quay về phía chiến sĩ, đứng nghiêm hô khẩu lệnh “Trung đội X”.
Nghe khẩu lệnh “Trung đội X”, cán bộ, chiến sĩ trong trung đội quay về 1 phía trung đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh.
Khi thấy toàn trung đội đã đứng nghiêm, trung đội trưởng hô tiếp “Thành một hàng ngang - TẬP HỢP”, rồi quay về hướng định tập hợp, đứng nghiêm làm chuẩn để cán bộ, chiến sĩ vào tập hợp.
Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, toàn trung đội im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp. Phó trung đội trưởng đứng sau trung đội trưởng. Đứng bên trái trung đội trưởng theo thứ tự là tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3 (mỗi tiểu đội thành một hàng ngang). Đứng đúng gián cách quy định, tự động dóng hàng, xong đứng nghỉ.
Khi thấy phó trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng quay nửa bên trái, chạy đều lên phía trước chính giữa đội hình, cách đội hình từ 5 - 8 bước thì dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp. Phó trung đội trưởng tiến 1 bước, ngang với tiểu đội 1.

Bước 2: Điểm số.
Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ” hoặc “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”. Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.
Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ:
Khi toàn trung đội đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng hô khẩu lệnh “ĐIỂM SỐ” hoặc “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”.
Khẩu lệnh “ĐIỂM SỐ” (để nắm quân số của toàn trung đội).
trung doi 1 hang ngang
Hình 1.11. Đội hình trung đội một hàng ngang

Nghe dứt động lệnh “ĐIỂM SỐ”, cán bộ, chiến sĩ trong trung đội theo thứ tự từ phó trung đội trưởng, tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3 về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình, đồng thời quay mặt sang bên trái 45°, khi điểm số xong quay mặt trở lại. Lần lượt điểm số từ chiến sĩ số 1 cho đến hết trung đội (các tiểu đội trưởng cũng điểm số). Người đứng cuối cùng của tiểu đội 3, khi điểm số không quay mặt, điểm số xong, hô “HẾT”. !
Khẩu lệnh “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ” (để vận dụng khi đổi hình, đổi hướng đội hình).
Nghe dứt khẩu lệnh “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”, các tiểu đội lần lượt điểm số theo đội hình của tiểu đội, thứ tự từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3, các tiểu đội trưởng không điểm số. Các chiến sĩ đứng cuối cùng của từng tiểu đội điểm số xong, hô “HẾT” và không quay mặt.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) - THẲNG”. Khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh. “Nhìn bên phải (trái) là dư lệnh, “THẲNG” là động lệnh.
Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ:
Trước khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng hô để cán bộ, chiến sĩ trong hàng đứng nghiêm. Khi thấy các chiến sĩ đã đứng nghiêm, trung đội trưởng hô tiếp “Nhìn bên phải (trái) - THẲNG”.
Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, chiến sĩ làm chuẩn (người đứng đầu hàng bên phải hoặc bên trái đội hình) vẫn nhìn thẳng, các chiến sĩ còn lại phải quay mặt hết cỡ sang bên phải (trái), xê dịch lên (xuống) để dóng hàng cho thẳng và điều chỉnh giãn cách. Muốn dóng hàng ngang thẳng, từng người phải nhìn được nắp túi áo ngực bên trái (phải) của chiến sĩ đứng thứ tư về bên phải (trái) mình (chiến sĩ nữ thì phải nhìn thấy ve cổ áo).
Trong quá trình các chiến sĩ dóng hàng, trung đội trưởng quan sát, đôn đốc để cán bộ, chiến sĩ tập trung dóng hàng và điều chỉnh gián cách. Thấy cán bộ, chiến sĩ đã dóng hàng xong, trung đội trưởng hô “THÔI”.
Nghe dứt động lệnh “THÔI”, cán bộ, chiến sĩ trong hàng quay mặt trở lại nhìn thẳng về phía trước, đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng.
Trung đội trưởng quay nửa bên trái (phải), chạy đều về phía đầu đội hình, đến ngang và cách người làm chuẩn từ 3 - 5 bước thì dừng lại, quay vào đội hình kiểm tra hàng ngang. Khi thấy gót chân và ngực của các chiến sĩ cùng nằm trên một đường thẳng ngang là được. Nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, trung đội trưởng dùng khẩu lệnh “Đồng chí (số) - LÊN (NUÔNG)”. Trung đội trưởng có thể cùng một lúc sửa cho 3-4 chiến sĩ, sửa cho chiến sĩ từ tiểu đội 1 đến tiểu đội 3.
Nghe trung đội trưởng gọi tên mình, cán bộ, chiến sĩ quay mặt về phía trung đội trưởng và làm theo lệnh của trung đội trưởng, tiến (lùi). Khi tiến (lùi) phải kết hợp dóng hàng cho thẳng.
Khi thấy trung đội đã thẳng hàng, trung đội trưởng hô “ĐƯỢC”. Nghe dứt động lệnh “ĐƯỢC”, cán bộ, chiến sĩ quay mặt trở lại, mắt nhìn thẳng. Trung đội trưởng quay nửa bên phải (trái), chạy đều về vị trí chỉ huy.

Bước 4: Giải tán.
Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”. Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.
Động tác: Nghe dứt động lệnh, cán bộ và chiến sĩ trong hàng, nhanh chóng tản ra.

- Đội hình trung đội hai hàng ngang (hình 1.12) .
Thứ tự các bước chỉ huy đội hình của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ cơ bản như đội hình tiểu đội hai hàng ngang, chỉ khác:
Bước 1: Tập hợp.
Khẩu lệnh: “Trung đội X thành hai hàng ngang- TẬP HỢP”.
Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp, đứng sau trung đội trưởng là phó trung đội trưởng, bên trái trung đội trưởng theo thứ tự là tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3, mỗi tiểu đội thành hai hàng ngang, trung đội thành hai hàng ngang, các số lẻ đứng hàng trên, các số chẵn đứng hàng dưới.

Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khi dóng hàng, các chiến sĩ đứng hàng thứ hai vừa dóng hàng ngang, vừa dùng ánh mắt dóng hàng dọc để đứng đúng cự li và gián cách.
trung doi 2 hang ngang
Hình 1.12. Đội hình trung đội hai hàng ngang

Bước 3: Giải tán.
Như đội hình trung đội một hàng ngang.

- Đội hình trung đội ba hàng ngang (hình 1.13).
Thứ tự các bước chỉ huy đội hình của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ cơ bản như đội hình trung đội một hàng ngang, chỉ khác:
Bước 1: Tập hợp đội hình.
Khẩu lệnh: “Trung đội X thành ba hàng ngang - TẬP HỢP”.
Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, cán bộ, chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp, đứng sau trung đội trưởng là phó trung đội trưởng, bên trái trung đội trưởng theo thứ tự từ trên xuống dưới là tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3, mỗi tiểu đội thành một hàng ngang, trung đội thành ba hàng ngang.

Bước 2: Điểm số.
Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ”. 
Nghe dứt động lệnh “ĐIỂM SỐ”, chỉ có tiểu đội 1 điểm số (động tác điểm số như đội hình tiểu đội một hàng ngang, tiểu đội trưởng không điểm số). Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số hiện có của tiểu đội mình.
Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân số so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải báo cáo cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm, báo cáo xong, đứng nghỉ.
Ví dụ: Tiểu đội 1 có 7 chiến sĩ, tiểu đội 2 có 8 chiến sĩ, tiểu đội 3 có 6 chiến sĩ. Khi báo cáo, chiến sĩ đứng cuối cùng tiểu đội 2 báo cáo “TIỂU ĐỘI 2 THỪA 1”; chiến sĩ cuối cùng của tiểu đội 3 báo cáo “TIỂU ĐỘI 3 THIẾU 1”.
trung doi 3 hang ngang
Hình 1.13. Đội hình trung đội ba hàng ngang

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ
Khi dóng hàng, cán bộ, chiến sĩ đứng hàng thứ hai và hàng thứ ba vừa dóng hàng ngang, vừa dùng ánh mắt dóng hàng dọc để đứng đúng gián cách, cự li quy định.
Khi kiểm tra dóng hàng, trung đội trưởng kiểm tra chỉnh đốn hàng trên trước, thứ tự từ tiểu đội 1 đến tiểu đội 3.

Bước 4: Giải tán.
Như đội hình trung đội một hàng ngang.

b) Đội hình trung đội hàng dọc

- Ý nghĩa:
Đội hình trung đội một hàng dọc thường dùng trong hành quân để di chuyển đội hình được nhanh chóng, thuận tiện và thống nhất.
- Vị trí của trung dội trưởng và phó trung đội trưởng:
Đội hình trung đội hàng dọc, trung đội trưởng đứng phía trước chính giữa đội hình, phó trung đội trưởng đứng sau trung đội trưởng cách 1m.
Vị trí chỉ huy tại chỗ (chỉ huy trung đội luyện tập, nhận xét,...), trung đội trưởng đứng ở phía trước bên trái đội hình, cách đội hình từ 5 - 8 bước, phó trung đội trưởng đứng chính giữa phía trước đội hình, cách đội hình 1m.
Khi chỉ huy trung đội hành tiến, vị trí của trung đội trưởng đi ở bên trái đội hình, cách 2-3 bước ở 1/3 đội hình tính từ đầu đội hình xuống, phó trung đội trưởng ở phía trước chính giữa đội hình, cách 1m.
Khi chỉnh đốn hàng ngũ, vị trí trung đội trưởng ở phía trước đội hình, cách 3-5 bước, phó trung đội trưởng ở phía trước chính giữa đội hình, cách 1m.
Khi đội hình trung đội hàng dọc nằm trong đội hình hàng ngang của cấp trên thì vị trí đứng của trung đội trưởng ở bên phải đội hình ngang với hàng thứ nhất, phó trung đội trưởng đứng phía sau trung đội trưởng, cách 1m.

- Đội hình trung đội một hàng dọc (hình 1.14)
Thứ tự các bước chỉ huy đội hình trung đội một hàng dọc gồm: Tập hợp; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ; Giải tán.
Bước 1: Tập hợp.
Khẩu lệnh: “Trung đội X thành một hàng dọc - TẬP HỢP”. Khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh. “Trung đội X thành một hàng dọc” là dự lệnh, “TẬP HỢP” là động lệnh.
Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ:
Trung đội trưởng xác định vị trí, hướng tập hợp, sau đó quay về hướng cán bộ, chiến sĩ, đứng nghiêm hô khẩu lệnh “Trung đội X”.
Nghe khẩu lệnh “Trung đội X”, toàn trung đội quay về phía trung đội trưởng, đứng nghiêm chờ nhận lệnh.
Khi thấy toàn trung đội đã đứng nghiêm, trung đội trưởng hô tiếp “Thành một hàng dọc - TẬP HỢP” rồi quay về hướng định tập hợp, đứng nghiêm làm chuẩn để cán bộ, chiến sĩ chạy vào tập hợp. Khi nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, cán bộ, chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp đứng sau trung đội trưởng, cách trung đội trưởng 1m thành đội hình một hàng dọc theo thứ tự là phó trung đội trưởng, tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3 (mỗi tiểu đội thành một hàng dọc), đứng đúng cự li quy định (cự li giữa người đứng trước và người đứng sau là lm, tính từ gót chân).
Khi thấy tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp đằng sau mình, trung đội trưởng quay nửa bên trái, chạy đều lên phía trước chếch về bên trái đội hình, cách đội hình từ 5 - 8 bước thì dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc cán bộ, chiến sĩ tập hợp.
trung doi 1 hang doc
Hình 1.14. Đội hình trung đội một hàng dọc

Bước 2: Điểm số.
Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ” hoặc “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”. Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.
Khẩu lệnh “ĐIỂM SỐ” (để nắm quân số toàn trung đội). Khi nghe dứt động lệnh “ĐIỂM SỐ”, toàn trung đội điểm số từ 1 đến hết, phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng cũng điểm số. Động tác điểm số của từng người như điểm số trong đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.
Khẩu lệnh “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ” (để đổi hình, đổi hướng đội hình).
Nghe dứt khẩu lệnh “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”, các tiểu đội lần lượt điểm số theo đội hình của tiểu đội, thứ tự từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3, phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng không điểm số.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khẩu lệnh: “Nhìn trước – THẲNG”. Khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh. “Nhìn trước” là dự lệnh, “THẲNG” là động lệnh.
Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ:
Trước khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng hô cho cán bộ, chiến sĩ trong hàng đứng nghiêm. Khi thấy cán bộ, chiến sĩ đã đứng nghiêm, trung đội trưởng hô tiếp “Nhìn trước – THẲNG”.
Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, cán bộ, chiến sĩ dóng hàng dọc, người đứng sau nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình (không thấy gáy người thứ 2 đứng trước mình). Xê dịch qua trái (phải) để dóng hàng dọc cho thẳng, xê dịch lên (xuống) để điều chỉnh cự li.
Khi thấy cán bộ, chiến sĩ dóng hàng xong, trung đội trưởng hô “THÔI”.
Dứt động lệnh “THÔI”, cán bộ, chiến sĩ trong hàng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng.
Trung đội trưởng quay nửa bên trái, chạy đều về phía đầu đội hình, cách người đứng đầu từ 3 - 5 bước thì dừng lại, quay vào đội hình để kiểm tra hàng dọc. Hàng dọc thẳng là cạnh mũ, cạnh vai của các chiến sĩ nằm trên một đường thẳng. Nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, trung đội trưởng dùng khẩu lệnh “Đồng chí (số) - QUA. PHẢI (TRÁI)”. Trung đội trưởng có thể cung một lúc sửa cho 3-4 chiến sĩ, lần lượt từ trên xuống dưới.
Nghe trung đội trưởng gọi tên mình phải tập trung sự chú ý và làm theo khẩu lệnh của trung đội trưởng, qua phải (trái). Khi qua phải (trái) phải kết hợp nhìn thẳng về phía trước để dóng hàng.
Khi thấy cán bộ, chiến sĩ đã đứng thẳng.(x hàng, trung đội trưởng hô “ĐƯỢC”, sau đó chạy đều về vị trí chỉ huy.

Bước 4: Giải tán.
Như đội hình trung đội hàng ngang.

- Đội hình trung đội hai hàng dọc (hình 1.15).
Thứ tự các bước chỉ huy đội hình của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ cơ bản như đội hình trung đội một hàng dọc, chỉ khác: Tập hợp đội hình trung đội hai hàng dọc theo 3 bước (không điểm số), cụ thể như sau:
Bước 1: Tập hợp.
Khẩu lệnh: “Trung đội X thành hai hàng dọc-TẬP HỢP”.
Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ:
Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, cán bộ, chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp, đứng sau trung đội trưởng là phó trung đội trưởng, tiếp theo là tiểu đội 1, 2, 3, mỗi tiểu đội thành hai hàng dọc, các số lẻ (1, 3, 5, 7) đứng hàng dọc bên phải, các số chẵn (2, 4, 6, 8) đứng hàng dọc bên trái.
trung doi 2 hang doc
Hình 1.15. Đội hình trung đội hai hàng dọc

Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng bước qua trái 1/2 bước để đứng trước, chính giữa dội hình của mình.
Tất cả các chiến sĩ nhìn thẳng về phía trước để dóng hàng dọc, các chiến sĩ đứng hàng bên trái (các số chẵn) vừa phải dóng hàng dọc vừa dùng ánh mắt dóng hàng ngang để đứng đúng gián cách, cự li quy định.
Trung đội trưởng khi kiểm tra dóng hàng, chỉnh đốn hàng bên phải trước.

Bước 3: Giải tán.
Như đội hình trung đội hàng ngang.

- Đội hình trung đội ba hàng dọc (hình 1.16)
Thứ tự các bước chỉ huy đội hình của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ cơ bản như đội hình trung đội một hàng dọc, chỉ khác:
Bước 1: Tập hợp.
Khẩu lệnh: “Trung dội X thành ba hàng dọc-TẬP HỢP”.
Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ:
Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, cán bộ, chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp thành đội hình trung đội ba hàng dọc. Đứng sau trung đội trưởng là phó trung đội trưởng và tiểu đội 1, tiểu đội 2 đứng bên trái tiểu đội 1, tiểu đội 3 đứng bên trái tiểu đội 2, mỗi tiểu đội thành một hàng dọc.
trung doi 3 hang doc
Hình 1.16. Đội hình trung đội ba hàng dọc

Bước 2: Điểm số.
Khẩu lệnh: “ĐIỂMSỐ”.
Nghe động lệnh “ĐIỂMSỐ”, tiểu đội 1 điểm số (động tác điểm số như đội hình tiểu đội một hàng dọc), phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số hiện có của tiểu đội mình.
Người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải báo cáo quân số cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm; báo cáo xong, đứng nghỉ (như đội hình trung đội ba hàng ngang).

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, phó trung đội trưởng bước qua trái 1 bước đứng trước, chính giữa đội hình trung đội. Các chiến sĩ dóng hàng như ở đội hình tiểu đội hàng dọc, chiến sĩ tiểu đội 2 và tiểu đội 3 vừa dóng hàng dọc vừa dùng ánh mắt dóng hàng ngang. 

Bước 4: Giải tán.
Như đội hình trung đội hàng ngang.
Những điểm cần chú ỷ:
+ Đối với động tác của trung đội trưởng:
* Khi hô khẩu lệnh phải hô dự lệnh to, rõ; hô động lệnh phải dứt khoát.
* Khi kiểm tra dóng hàng, không nghiêng đầu để nhìn, thực hiện động tác qua phải (trái) để kiểm tra.
+ Đối với động tác của cán bộ và chiến sĩ:
* Tập trung sự chú ý để thực hiện mệnh lệnh của trung đội trưởng.
* Khi tập hợp phải đứng đúng vị trí, tự động dóng hàng ngang, hàng dọc theo quy định.

* Chú thích các kí hiệu trên hình:
ky hieu trung doi

III - TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN
1. Tổ chức

- Lên lớp theo đội hình lớp học.
- Luyện tập theo đội hình từng tổ.

2. Phương pháp
a) Giảng viên

- Khi lên lớp: Kết hợp sử dụng sơ đồ để giới thiệu các loại đội hình và sử dụng đội mẫu để thực hiện mẫu động tác tập hợp đội hình.
- Khi luyện tập: Phổ biến ý định luyện tập. Theo dõi và sửa, tập cho các tổ, rút kinh nghiệm sau mỗi giờ luyện tập, cuối buổi học kiểm tra phân loại kết quả học tập của các tổ.

b) Sinh viên (đội mũ cứng, mặc quần, áo đồng phục, đi giày)

- Khi lên lớp: Nghe, quan sát để nắm chắc các loại đội hình và động tác mẫu của giảng viên.
- Khi luyện tập: Theo 2 bước:
Bước 1: Từng người trong đội hình của tổ tự nghiên cứu nội dung.
Bước 2: Tổ trưởng duy trì cho các sinh viên trong tổ thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng, trung đội trưởng để tập hợp đội hình.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây