© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...
Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1, Vật Lí 8

Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1, Vật Lí 8

 13:08 26/12/2019

Bài kiểm tra trắc nghiệm 1 tiết học kì 1, Vật Lí 8, có đáp án. Mời các em cùng tham khảo.
Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1 Tiếng Anh 7 (Đề 2)

Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1 Tiếng Anh 7 (Đề 2)

 10:47 16/12/2019

Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1 Tiếng Anh 7, nội dung kiến thức các unit 4,5,6. Có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1 Tiếng Anh 7

Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1 Tiếng Anh 7

 10:18 15/12/2019

Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1 Tiếng Anh 7, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Đề tham khảo kiểm tra 1 tiết học kì 1, Tiếng Anh 8

Đề tham khảo kiểm tra 1 tiết học kì 1, Tiếng Anh 8

 11:49 13/12/2019

Đề tham khảo kiểm tra 1 tiết học kì 1, Tiếng Anh 8, gồm các kiến thức của các Units 4, 5, 6. Có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Địa Lí 11

Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Địa Lí 11

 12:04 10/12/2019

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Địa Lí 11, gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn chấm điểm. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đề kiểm 1 tiết học kì 1, môn Tin học 11

Đề kiểm 1 tiết học kì 1, môn Tin học 11

 10:51 09/12/2019

Đề kiểm 1 tiết học kì 1, môn Tin học 11, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án. Mời các em cùng tham khảo.
Kiểm tra 1 tiết học kì 1, Tiếng Anh 8

Kiểm tra 1 tiết học kì 1, Tiếng Anh 8

 10:34 09/12/2019

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1, Tiếng Anh 8, gồm trắc nghiệm và tự luận của các Units 1, 2, 3. Có đáp án và hướng dẫn chấm điểm. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1, Tiếng Anh 8

Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1, Tiếng Anh 8

 11:15 07/12/2019

Bài kiểm tra 1 tiết học kì 1, Tiếng Anh 8, gồm trắc nghiệm và tự luận của các Units 1, 2, 3. Có đáp án và hướng dẫn chấm điểm. Mời các bạn cùng tham khảo.
One-period test, first semester, English 8

One-period test, first semester, English 8

 12:10 03/12/2019

One-period test, first semester, English 8 (Units 1, 2 & 3). Answer key.
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 7)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 7)

 12:52 04/03/2019

Câu 1. (8 điểm)
Sưu tầm các câu tục ngữ có ý nghĩa tương đồng về các chủ đề sau: (mỗi chủ đề tối thiểu là hai câu)
- Đạo lí.
- Nội dung và hình thức

Câu 2. (8 điểm)
Em hiểu như thế nào về câu nói của Hoài Thanh
“Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có” (Ý nghĩa văn chương).
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 6)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 6)

 12:42 04/03/2019

Câu 1. (5 điểm)
Để chứng minh cho luận điểm “Tiếng Việt trong cấu tạo của nó, thật sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp”, tác giả Đặng Thai Mai đã xây dựng luận cứ như thế nào? Em hãy phân tích nghệ thuật xây dựng luận cứ của tác giả?

Câu 2. (5 điểm)
Tục ngữ có câu:
“Có công mài sắt có ngày nên kim”
Em hãy viết bài văn chứng minh cho lời khuyên trên.
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 5)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 5)

 12:41 04/03/2019

Câu 1. (2 điểm) Thế nào là phép lập luận chứng minh trong văn nghị luận.

Câu 2. (8 điểm) Phân tích phương pháp lập luận chứng minh trong đoạn văn sau:
“Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm, là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ! Một người không chịu mất gì thì sẽ không được gì. Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời”.
(Hồng Diễm)
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 4)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 4)

 12:40 04/03/2019

Câu 1. (2 điểm) Trình bày những phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận ?
Câu 2. (2 điểm) Sau khi học xong văn bản “Sự giàu đẹp của tiếng Việt”, em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ?
Câu 3. (6 điểm) Em hãy phân tích những đức tính giản dị của Bác Hồ trong văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” (Phạm Văn Đồng).
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 3)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 3)

 12:39 04/03/2019

Câu 1. (5 điểm)
Sau khi học xong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” (Chủ tịch Hồ Chí Minh), em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống yếu nước của nhân dân ta?

Câu 2. (5 điểm)
Hãy lập dàn ý cho đề văn: Sách là người bạn lớn của con người.
Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

 13:10 28/02/2019

Câu 1. (5 điểm)
Hãy phát biểu suy nghĩ của em về sức sống bền bỉ của những câu tục ngữ nói về con người và xã hội.

Câu 2. Phân tích đặc sắc về nghệ thuật nghị luận trong bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ Văn 7, học kì II

Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ Văn 7, học kì II

 13:02 28/02/2019

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ Văn 7, học kì II. Có hướng dẫn trả lời
Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II

Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II

 10:51 22/02/2019

Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II. Có đáp án và hướng dẫn trả lời.
Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 5)

Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 5)

 09:41 18/02/2019

Câu 1 (3 điểm)
Chép thuộc lòng hai khổ cuối của bài thơ “Lượm” (Tố Hữu).
Theo em, việc tác giả kết thúc bài thơ bằng cách lặp lại hai khổ thơ mở đầu có ý nghĩa gì?

Câu 2 (2 điểm)
Viết đoạn văn tóm tắt cuộc vượt thác của dượng Hương Thư trong “Vượt thác” (Võ Quảng).

Câu 3 (5 điểm)
Đọc văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” của nhà văn Tô Hoài, có ý kiến cho rằng: đó là một kiểu văn bản miêu tả mẫu mực. Em có đồng ý với ý kiến trên khỏng? Vì sao?
Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 4)

Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 4)

 09:31 18/02/2019

Câu 1 (2 điểm)
Trình bày ngắn gọn giá trị nội dung và đặc sắc nghệ thuật của văn bản “Vượt thác” (Võ Quảng).

Câu 2 (3 điểm)
Khi được tin Lượm đã hi sinh trên đường làm nhiệm vụ, tác giả đã thay đổi cách xưng gọi như thế nào? Vì sao?

Câu 3 (5 điểm)
Cảm nhận của em về nhân vật Dế Mèn trong bài “Bài học đường đời đầu tiên” (Tô Hoài).
Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 3)

Đề kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 3)

 09:26 18/02/2019

Câu 1 (5 điểm)
Nhận xét về sự đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” (Minh Huệ).

Câu 2 (5 điểm)
Sự hi sinh của nhân vật Lượm trong bài thơ cùng tên đã gợi cho em những tình cảm và suy nghĩ gì?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây