Loading...
Lịch sử 7 - Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Lịch sử 7 - Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

 •   09/03/2019 11:39:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Kiến thức cần nhớ, Lịch sử 7 - Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
Lịch sử 7 - Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu

Lịch sử 7 - Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu

 •   09/03/2019 11:38:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Kiến thức cần nhớ, Lịch sử 7 - Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu (Thời sơ -trung kì trung đại)
Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không

Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không

 •   12/02/2019 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Chiến dịch Linebacker II là chiến dịch quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ chống lại Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong Chiến tranh Việt Nam, từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972 sau khi Hội nghị Paris bế tắc và đổ vỡ do hai phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ bất đồng về các điều khoản trong hiệp định.
Bài kiểm tra học kì I, Lịch Sử 8

Bài kiểm tra học kì I, Lịch Sử 8

 •   23/12/2018 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0
Đề kiểm tra học kì I, Môn: Lịch Sử 8, gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.
Bài kiểm tra học kì 1, Lịch Sử 7

Bài kiểm tra học kì 1, Lịch Sử 7

 •   21/12/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Bài kiểm tra học kì 1, môn: Lịch Sử 7, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm
Đề kiểm tra học kì I, Lịch sử 6

Đề kiểm tra học kì I, Lịch sử 6

 •   20/12/2018 10:48:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Đề kiểm tra học kì I, môn: Lịch sử 6, gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.
Bài kiểm tra học kì I, Lịch sử 9

Bài kiểm tra học kì I, Lịch sử 9

 •   20/12/2018 10:37:00 PM
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0
Bài kiểm tra học kì I, Môn: Lịch sử 9, gồm hai phần Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.
Đề kiểm tra học kì I, Lịch Sử 8

Đề kiểm tra học kì I, Lịch Sử 8

 •   14/12/2018 05:45:00 PM
 •   Đã xem: 839
 •   Phản hồi: 0
Đề kiểm tra học kì I, Môn Lịch Sử 8, có đáp án và hướng dẫn chấm
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Giải bài tập Lịch Sử 11 - Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)

 •   12/10/2018 11:20:03 PM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

 •   12/10/2018 11:16:26 PM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

 •   12/10/2018 11:05:29 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

 •   12/10/2018 10:56:37 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

 •   12/10/2018 10:46:36 PM
 •   Đã xem: 654
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

 •   12/10/2018 10:28:41 PM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

 •   12/10/2018 10:11:57 PM
 •   Đã xem: 1146
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

 •   12/10/2018 08:10:11 PM
 •   Đã xem: 2457
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

 •   12/10/2018 08:05:45 PM
 •   Đã xem: 1882
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

 •   12/10/2018 07:57:03 PM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

 •   12/10/2018 07:46:17 PM
 •   Đã xem: 1178
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Lịch Sử 11 - Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây