Loading...
Cơ sở lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ

Cơ sở lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ

 •   08/07/2018 12:19:00 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Vùng đất Tây Nam Bộ trước đây thuộc nước Phù Nam độc lập, từng bị Chân Lạp xâm chiếm nhưng Chân Lạp đã không khai phá và xác lập quyền cai quản thực tế, Người Việt từ lâu đã cùng với cư dân các tộc người Hoa, Khơme, Chăm khai phá và phát triên vùng đất này. Quá trình mở cõi, khai phá và xác lập chủ quyền thực tế của Nhà Nguyễn Việt Nam đối với Vùng đất Tây Nam Bộ là hoàn toàn hợp pháp.
Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Lịch sử lớp 9

Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Lịch sử lớp 9

 •   02/05/2018 11:27:10 PM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Lịch sử lớp 9, có đáp án
Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Lịch sử lớp 4.

Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Lịch sử lớp 4.

 •   02/05/2018 10:13:27 PM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Lịch sử lớp 4, có đáp án
Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người.

Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người.

 •   11/04/2018 11:52:11 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập SGK Sinh học 9, bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người.
Hội nghị Pari (5/1968 – 1/1973) : Hoàn cảnh, diễn biến, nội dung, ý nghĩa.

Hội nghị Pari (5/1968 – 1/1973) : Hoàn cảnh, diễn biến, nội dung, ý nghĩa.

 •   08/04/2018 12:28:16 AM
 •   Đã xem: 407
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị Pari (5/1968 – 1/1973) : Hoàn cảnh, diễn biến, nội dung, ý nghĩa.
Hội nghị Giơnevơ: Hoàn cảnh, diễn biến, nội dung, ý nghĩa.

Hội nghị Giơnevơ: Hoàn cảnh, diễn biến, nội dung, ý nghĩa.

 •   08/04/2018 12:25:55 AM
 •   Đã xem: 835
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị Giơnevơ: Hoàn cảnh, diễn biến, nội dung, ý nghĩa.
Đấu tranh ngoại giao trong cách mạng Việt Nam (1945 - 1975)

Đấu tranh ngoại giao trong cách mạng Việt Nam (1945 - 1975)

 •   08/04/2018 12:23:11 AM
 •   Đã xem: 320
 •   Phản hồi: 0
Chống giặc ngoài trong năm đầu sau cách mạng tháng tám.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

 •   07/04/2018 05:09:22 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975
Chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 và chiến tích Điện Biên Phủ (1954)

Chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 và chiến tích Điện Biên Phủ (1954)

 •   07/04/2018 05:05:01 AM
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0
Chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 và chiến tích Điện Biên Phủ (1954)
Một số chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975), Chiến dịch biên giới (Thu Đông 1950)

Một số chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975), Chiến dịch biên giới (Thu Đông 1950)

 •   06/04/2018 12:23:15 AM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
Một số chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975), Chiến dịch biên giới (Thu Đông 1950)
Một số chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975), Chiến dịch Việt Bắc (Thu - Đông 1947)

Một số chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975), Chiến dịch Việt Bắc (Thu - Đông 1947)

 •   06/04/2018 12:10:17 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Một số chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975), Chiến dịch Việt Bắc (Thu - Đông 1947)
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918.

 •   13/12/2017 02:57:56 AM
 •   Đã xem: 3469
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

 •   12/12/2017 11:23:04 PM
 •   Đã xem: 6382
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

 •   12/12/2017 11:19:52 PM
 •   Đã xem: 22557
 •   Phản hồi: 1
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.

 •   12/12/2017 11:11:44 PM
 •   Đã xem: 5694
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX.

 •   12/12/2017 05:23:12 AM
 •   Đã xem: 5320
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX.

 •   12/12/2017 05:21:37 AM
 •   Đã xem: 8163
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1874)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1874)

 •   12/12/2017 05:18:50 AM
 •   Đã xem: 5743
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1874)
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873.

 •   11/12/2017 10:28:06 PM
 •   Đã xem: 10003
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 8, bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873.

Các tin khác

Loading...
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây