Loading...
Giáo án tin học Lớp 6 - Kiểm tra 1 tiết (Lần 1)

Giáo án tin học Lớp 6 - Kiểm tra 1 tiết (Lần 1)  

 •   18/09/2018 12:26:59 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Kiểm tra 1 tiết (Lần 1)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài tập

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài tập  

 •   18/09/2018 12:25:31 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài tập
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời (Tiết 2 )

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời (Tiết 2 )  

 •   18/09/2018 12:22:06 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời (Tiết 2 )
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời (Tiết 1)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời (Tiết 1)  

 •   18/09/2018 12:13:40 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời (Tiết 1)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (Tiết 2)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (Tiết 2)  

 •   18/09/2018 12:00:58 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (Tiết 2)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (Tiết 1)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (Tiết 1)  

 •   18/09/2018 11:57:58 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (Tiết 1)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 6: Học gõ 10 ngón (Tiết 2)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 6: Học gõ 10 ngón (Tiết 2)  

 •   18/09/2018 11:55:34 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 6: Học gõ 10 ngón (Tiết 2)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 6: Học gõ 10 ngón (Tiết 1)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 6: Học gõ 10 ngón (Tiết 1)  

 •   18/09/2018 11:53:07 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 6: Học gõ 10 ngón (Tiết 1)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 5: Luyện tập chuột (Tiết 2)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 5: Luyện tập chuột (Tiết 2)  

 •   18/09/2018 11:50:53 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 5: Luyện tập chuột (Tiết 2)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 5: Luyện tập chuột (Tiết 1)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 5: Luyện tập chuột (Tiết 1)  

 •   18/09/2018 11:48:39 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài 5: Luyện tập chuột (Tiết 1)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 1: làm quen với một số thiết bị máy tính

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 1: làm quen với một số thiết bị máy tính  

 •   18/09/2018 11:45:13 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 1: làm quen với một số thiết bị máy tính
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin (Tiết 2)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin (Tiết 2)

 •   13/09/2018 11:46:45 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin (Tiết 2)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin (Tiết 1)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin (Tiết 1)

 •   13/09/2018 11:45:26 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin (Tiết 1)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (tiết 2)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (tiết 2)

 •   13/09/2018 11:44:02 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (tiết 2)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (tiết 1)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (tiết 1)

 •   13/09/2018 11:37:32 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục (tiết 1)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài Tập

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài Tập

 •   13/09/2018 11:23:48 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài Tập
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 2: Làm quen với Windows (Tiết 2)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 2: Làm quen với Windows (Tiết 2)

 •   13/09/2018 11:21:33 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 2: Làm quen với Windows (Tiết 2)
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 2: Làm quen với Windows (Tiết 1)

Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 2: Làm quen với Windows (Tiết 1)

 •   13/09/2018 11:18:54 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học Lớp 6 - Bài thực hành 2: Làm quen với Windows (Tiết 1)
Giáo án tin học 6 - Bài 12: Hệ điều hành Windows

Giáo án tin học 6 - Bài 12: Hệ điều hành Windows

 •   13/09/2018 11:17:31 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Giáo án tin học 6 - Bài 12: Hệ điều hành Windows

Các tin khác

Loading...
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây