Loading...
Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 05: Sử dựng trình chiếu cơ bản

Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 05: Sử dựng trình chiếu cơ bản  

 •   17/03/2019 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 05: Sử dựng trình chiếu cơ bản. Dùng cho sinh viên đại học
Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 04: Sử dụng bảng tính cơ bản

Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 04: Sử dụng bảng tính cơ bản  

 •   17/03/2019 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 04: Sử dụng bảng tính cơ bản. Dùng cho sinh viên đại học
Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản

Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản  

 •   17/03/2019 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản. Dùng cho sinh viên đại học
Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 02: Sử dụng máy tính cơ bản

Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 02: Sử dụng máy tính cơ bản  

 •   17/03/2019 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 02: Sử dụng máy tính cơ bản. Dùng cho sinh viên đại học
Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản

Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản  

 •   17/03/2019 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Trả lời câu hỏi ôn tập Tin học: Mô đun 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản. Dùng cho sinh viên đại học.
Giải bài tập Tin học 7, Bài 5: Thao tác với bảng tính

Giải bài tập Tin học 7, Bài 5: Thao tác với bảng tính

 •   07/12/2018 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
1. Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác gì?
a) Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu;
b) Nháy chuột trên thanh công thức;
c) Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

2. Nêu các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính, khối, hàng, cột.

3. Trong ô E10 có công thức =A1 +B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu:
a) Sao chép ô E10 vào ô GI2;
b) Sao chép ô E10 Vào ô G2;
c) Sao chép ô E10 vào ô E3;
d) Di chuyển ô E10 sang ô G12.
Giải bài tập Tin học 7, Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Giải bài tập Tin học 7, Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

 •   05/12/2018 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn giải bài tập Tin học 7, Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
Bài thực hành 3 - Tin học 7: Bảng điểm của em

Bài thực hành 3 - Tin học 7: Bảng điểm của em

 •   05/12/2018 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập bài thực hành 3, Tin học 7: Bảng điểm của em
Giải bài tập Tin học 7, Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

Giải bài tập Tin học 7, Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

 •   03/12/2018 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
1. Bạn Hằng gõ vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập. Nhưng tên của ô tính vẫn chỉ hiển thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi. Em có biết tại sao không?
2. Từ đâu có thể biết một ô chứa công thức hay chứa dữ liệu cố định?
3. Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức.
4. Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?
a) (D4+C2)*B2;
b) D4+C2*B2;
c) =(D4+C2)*B2;
d) =(B2*(D4+C2);
e) =(D4+C2)B2;
g) (D4+C2)B2.
Bài thực hành 2 - Tin học 7

Bài thực hành 2 - Tin học 7

 •   03/12/2018 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Bài thực hành 2 - Tin học 7: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính.
Giải bài tập Tin học 7, Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Giải bài tập Tin học 7, Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

 •   02/12/2018 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
1. Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính.
2. Thanh công thức của Excel có vai trò đặc biệt. Vai trò đó là gì?
3. Biết rằng trên trang tính chỉ có một ô được kích hoạt. Giả sử ta chọn một khối, ô tính nào được kích hoạt trong các ô của khối đó?
4. Hãy nêu một vài ví dụ về những dạng dữ liệu mà Excel có thể xử lí.
5. Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu kiểu gì không, nếu như sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác?
Bài thực hành 1 - Tin học 7

Bài thực hành 1 - Tin học 7

 •   27/11/2018 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 1
Bài thực hành 1 - Tin học 7: Làm quen với bảng tính Excel
Giải bài tập Tin học 7, Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

Giải bài tập Tin học 7, Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

 •   26/11/2018 01:48:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 1
Câu hỏi:
1. Em hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng
2. Hãy nêu tính năng chung của các chương tình bảng tính.
3. Màn hình của Excel có những công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính?
4. Giả sử ô A1 đang được kích hoạt. Hãy cho biết cách nhanh nhất để chọn ô H50.
5. Ô tính đang được kích hoạt có gì khác biệt so với các ô tính khác?
Bài giảng tin học 8 - Kiểm tra học kỳ II

Bài giảng tin học 8 - Kiểm tra học kỳ II

 •   07/10/2018 12:21:52 PM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
Bài giảng tin học 8 - Kiểm tra học kỳ II
Bài giảng tin học 8 - Ôn tập (TT)

Bài giảng tin học 8 - Ôn tập (TT)

 •   07/10/2018 12:17:11 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Bài giảng tin học 8 - Ôn tập (TT)
Bài giảng tin học 8 - Ôn tập

Bài giảng tin học 8 - Ôn tập

 •   07/10/2018 12:16:05 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Bài giảng tin học 8 - Ôn tập
Bài giảng tin học 8 - Xử lý dãy số trong chương trình (Tiết 2)

Bài giảng tin học 8 - Xử lý dãy số trong chương trình (Tiết 2)

 •   07/10/2018 12:14:50 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Bài giảng tin học 8 - Xử lý dãy số trong chương trình (Tiết 2)
Bài giảng tin học 8 - Xử lý dãy số trong chương trình (Tiết 1)

Bài giảng tin học 8 - Xử lý dãy số trong chương trình (Tiết 1)

 •   07/10/2018 12:13:37 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Bài giảng tin học 8 - Xử lý dãy số trong chương trình (Tiết 1)
Bài giảng tin học 8 - Bài tập

Bài giảng tin học 8 - Bài tập

 •   07/10/2018 12:12:08 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Bài giảng tin học 8 - Bài tập

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây