© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Tin học 6 sách Kết nối, bài 17: Chương trình máy tính

Thứ bảy - 03/02/2024 07:48
Giải Tin học 6 sách Kết nối, bài 17: Chương trình máy tính - Trang 71, 72, 73, 74.

1. Chương trình máy tính

Hoạt động 1 trang 63. Trong trò chơi "Làm theo hướng dẫn", Khoa cần hiểu và thực hiện được chỉ dẫn của An để hoàn thành việc vẽ bức tranh. Các chỉ dẫn của An cũng cần phải rõ ràng, dễ hiểu và Khoa thực hiện được. Đó chính là một ví dụ về việc thực hiện thuật toán theo các bước được liệt kê bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Nếu thuật toán được chuyển giao cho máy tính thực hiện thì theo em, làm thế nào để máy tính có thể hiểu và thực hiện.

Trả lời:
Để máy tính có thể hiểu và thực hiện được thuật toán thì cần truyền đạt cho máy tính thông tin bằng ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu được (ngôn ngữ lập trình).

Luyện tập 1 trang 74. Tìm câu sai.
a. Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.
b. Chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình.
c. Máy tính có thể thực hiện các lệnh trong chương trinh theo trình tự tuỳ ý.
Trả lời:
Câu sai:
c. Máy tính có thể thực hiện các lệnh trong chương trinh theo trình tự tuỳ ý.

Luyện tập 2 trang 74. Cho chương trình Scratch như ở Hình 6.15.
a. Em hãy cho biết chương trình đó thực hiện thuật toán nào?
b. Hãy xác định đầu vào, đầu ra của thuật toán đó.
c. Hãy cho ví dụ cụ thể giả trị dữ liệu đầu vào và cho biết kết quả đầu ra tương ứng.
d. Hãy trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối.


Trả lời:
a. Chương trình này thực hiện thuật toán "Tính điểm trung bình của ba môn Toán, Văn, Anh để thưởng ngôi sao".
b. Đầu vào: Ba số a, b, c lần lượt là điểm các môn Toán, Văn, Anh.
Đầu ra: Thông báo "Bạn được thưởng ngôi sao" hay "Bạn cố gắng lên nhé".
c. Ví dụ:
- HS có điểm Toán được 9, điểm Văn là 8 và điểm Tiếng Anh là 10. Khi đó dữ liệu đầu vào là a = 9, b = 8, c = 10, chương trình tính ĐT = (9 + 8 + 10)/3 = 8.3, vì ĐTB > 8 nên đầu ra chương trình thông báo “Bạn được thưởng sao.
- HS 2 có điểm Toán được 7, điểm Văn là 5 và điểm Tiếng Anh là 8. Khi đó đữ liệu đầu vào là a = 7, b = 5, c = 8, chương trình tính ĐTB = (7 + 5 + 8)/3 = 6.7, vì ĐTB < 8 nên đấu ra chương trình thông báo “Bạn cố gắng lên nhé”.
d. Trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối


Luyện tập 3 trang 74. Cho chương trình Scratch như ở hình 6.16. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Chương trình đó thực hiện công việc gì?
b. Các cấu trúc điều kiển tuần tự, rẽ nhánh và lặp có được sử dụng trong chương trình không? Hãy nêu các câu lệnh trong chương trình thể hiện cấu trúc đó.
c. Thực hành tạo chương trình bằng Scratch.
Trả lời:
a. Chương trình Scratch ở Hình 6.16 thực hiện công việc sau:
- Nhân vật nói xin chào trong 2 giây, sau đó lặp lại 10 lần việc di chuyển 10 bước nếu chạm biến thì quay lại. Trong quá trình nhân vật di chuyển chương trình phát âm thanh tiếng trống.
b. Các cấu trúc điều kiển tuần tự, rẽ nhánh và lặp được sử dụng trong chương trình
Ví dụ:
- Cấu trúc tuần tự: Nhân vật nói "Xin chào" sau đó mới di chuyển.
- Cấu trúc rẽ nhánh: Lệnh "nếu chạm biên, bật lại".
- Cấu trúc lặp: Lặp lại 10 lần.

c. Tạo chương trình bằng Scratch


Vận dụng 1 trang 74. Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a và b. Từ sơ đồ khối, hãy viết chương trình Scratch thực hiện thuật toán.
Trả lời:
- Sơ đồ khối mô tả thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a và b:

- Chương trình Scratch thực hiện thuật toán:


Vận dụng 2 trang 74. Em hãy viết chương trình Scratch thực hiện thuật toán tính trung bình cộng của ba số.
Trả lời:
Chương trình Scratch thực hiện thuật toán tính trung bình cộng của ba số:

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây