Loading...
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 4)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 4)

 06:25 20/02/2019

Câu 1. (5 điểm)
Đọc câu tục ngữ “Bán anh em xa mua láng giềng gần” có người cho rằng, nội dung của câu tục ngữ là phản đạo lí: Em có đồng ý với ý kiến trên không?

Câu 2. (5 điểm): Có ý kiến cho rằng: Sống trong thời buổi văn minh hiện đại, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật thì không cần những câu tục ngữ có tác dụng kêu gọi, giáo huấn con người sống theo đạo lí nữa. Em suy nghĩ gì về quan điểm nêu trên.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 3)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 3)

 06:17 20/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II (Đề số 2)

 06:14 20/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II, có đáp án và hướng dẫn trả lời.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II

 06:06 20/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì II, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6 (đề số 5), học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6 (đề số 5), học kì 2

 13:32 13/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì II, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6 (đề số 4), học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6 (đề số 4), học kì 2

 13:25 13/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6 (đề số 4), học kì 2. Có hướng dẫn trả lời.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6 (đề số 3), học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6 (đề số 3), học kì 2

 12:56 13/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6 (đề số 3), học kì 2. Có hướng dẫn trả lời.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6 (đề số 2), học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6 (đề số 2), học kì 2

 04:34 30/01/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6 (đề số 2), học kì 2, gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì II

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì II

 00:37 27/01/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì II, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 8)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 8)

 11:48 16/11/2018

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn trả lời
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 7)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 7)

 11:45 16/11/2018

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn trả lời
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 6)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 6)

 11:42 16/11/2018

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn trả lời
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 5)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 5)

 11:40 16/11/2018

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn trả lời
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 4)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 4)

 11:22 16/11/2018

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn trả lời
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 3)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 3)

 11:21 16/11/2018

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn trả lời
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 2)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1 (Đề số 2)

 00:23 16/11/2018

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn trả lời
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1

 00:13 16/11/2018

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 7, học kì 1, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì 1 (đề số 10)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì 1 (đề số 10)

 06:01 07/11/2018

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì 1, gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải.
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì 1 (đề số 9)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì 1 (đề số 9)

 05:48 07/11/2018

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn giải
Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì 1 (đề số 8)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì 1 (đề số 8)

 05:45 07/11/2018

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn 6, học kì 1, có đáp án và hướng dẫn giải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây