Loading...
Tuyển tập 05 đề thi học kì II, môn Tiếng Việt 5

Tuyển tập 05 đề thi học kì II, môn Tiếng Việt 5

 05:39 08/05/2019

Tuyển tập 05 đề thi học kì II, môn Tiếng Việt 5, gồm hai phần: Kiểm tra đọc và kiểm tra viết, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bài kiểm tra chất lượng cuối học kì II, môn Toán 5

Bài kiểm tra chất lượng cuối học kì II, môn Toán 5

 01:53 08/05/2019

Bài kiểm tra chất lượng cuối học kì II, môn Toán 5, đề gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bài kiểm tra cuối học kì II, môn Lịch Sử 12

Bài kiểm tra cuối học kì II, môn Lịch Sử 12

 05:45 06/05/2019

Bài kiểm tra cuối học kì II, môn Lịch Sử 12, gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời.
Bài kiểm tra cuối học kì II, môn Lịch Sử 11

Bài kiểm tra cuối học kì II, môn Lịch Sử 11

 05:15 06/05/2019

Bài kiểm tra cuối học kì II, môn Lịch Sử 11, gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn trả lời
Tuyển tập 05 đề thi học kì II, môn Toán 5

Tuyển tập 05 đề thi học kì II, môn Toán 5

 05:13 06/05/2019

Tuyển tập 05 đề thi học kì II, môn Toán 5, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 9

Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 9

 11:20 03/05/2019

Bài kiểm tra học kì II, môn Ngữ Văn 9, gồm hai phần: Đọc hiểu và làm văn, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 8

Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 8

 11:18 03/05/2019

Bài kiểm tra học kì II, môn Ngữ Văn 8, gồm hai phần: Đọc hiểu và làm văn, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 7

Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 7

 11:16 03/05/2019

Bài kiểm tra học kì II, môn Ngữ Văn 7, gồm hai phần: Đọc hiểu và làm văn, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6

Bài kiểm tra học kì II, Ngữ Văn 6

 11:11 03/05/2019

Bài kiểm tra học kì II, môn Ngữ Văn 6, gồm hai phần: Đọc hiểu và làm văn, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bài kiểm tra học kì II, Lịch Sử 9

Bài kiểm tra học kì II, Lịch Sử 9

 11:09 03/05/2019

Bài kiểm tra học kì II, môn Lịch Sử 9, gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bài kiểm tra học kì II, Lịch Sử 8

Bài kiểm tra học kì II, Lịch Sử 8

 11:04 03/05/2019

Bài kiểm tra học kì II, môn Lịch Sử 8, gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bài kiểm tra học kì II, Lịch Sử 7

Bài kiểm tra học kì II, Lịch Sử 7

 11:34 30/04/2019

Bài kiểm tra học kì II, môn Lịch Sử 7, gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bài kiểm tra học kì II, Lịch Sử 6

Bài kiểm tra học kì II, Lịch Sử 6

 11:23 30/04/2019

Bài kiểm tra học kì II, môn Lịch Sử 6, gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Đề kiểm tra cuối học học kì II, Sinh học 9

Đề kiểm tra cuối học học kì II, Sinh học 9

 11:19 30/04/2019

Đề kiểm tra cuối học học kì II, môn Sinh học 9, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Đề kiểm tra cuối học học kì II, Sinh học 8

Đề kiểm tra cuối học học kì II, Sinh học 8

 11:12 30/04/2019

Đề kiểm tra cuối học học kì II, môn Sinh học 8, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Đề kiểm tra cuối học học kì II, Sinh học 7

Đề kiểm tra cuối học học kì II, Sinh học 7

 11:06 30/04/2019

Đề kiểm tra cuối học học kì II, môn Sinh học 7, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Đề kiểm tra học kì II, Vật Lí 9

Đề kiểm tra học kì II, Vật Lí 9

 10:35 30/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn Vật Lí 9, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Kiểm tra chất lượng cuối học học kì II, Sinh học 6

Kiểm tra chất lượng cuối học học kì II, Sinh học 6

 13:10 29/04/2019

Kiểm tra chất lượng cuối học học kì II, môn Sinh học 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Đề kiểm tra học kì II, Vật Lí 8

Đề kiểm tra học kì II, Vật Lí 8

 11:36 27/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn Vật Lí 7, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Đề kiểm tra học kì II, Vật Lí 7

Đề kiểm tra học kì II, Vật Lí 7

 11:31 27/04/2019

Đề kiểm tra học kì II, môn Vật Lí 7, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây