© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề thi học kì 2 môn Công dân 6 sách Cánh diều năm 2024 (Đề 3)

Chủ nhật - 05/05/2024 05:06
Đề thi học kì 2 môn Công dân 6 sách Cánh diều năm 2024, có đáp án kèm theo.
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những những tình huống có nguồn gốc từ những hiện tượng

A. tự nhiên.   
B. nhân tạo.  
C. đột biến.   
D. chủ đích.

Câu 2: Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ
A. con người.           
B. tự nhiên.   
C. tin tặc.       
D. lâm tặc.

Câu 3: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức
A.  thời gian, tiền bạc.         
B.  các truyền thống tốt đẹp.
C.  các tư tưởng bảo thử    
D.  lối sống thực dụng.

Câu 4: Căn cứ để xác định công dân của một nước là dựa vào
A. Quốc tịch.
B. chức vụ.    
C. tiền bạc.    
D. địa vị

Câu 5: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?
A. Bí mật xác lập di chúc thừa kế.
B. Tìm hiểu loại hình dịch vụ.
C. Lựa chọn giao dịch dân sự.      
D. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 6: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội ?
A. Tự chuyển quyền nhân thân    
B. Nộp thuế theo quy định.
C. Chia sẻ bí quyết gia truyền.      
D. Công khai gia phả dòng họ.

Câu 7: Những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ là nội dung khái niệm
A.  Quyền lợi cơ bản của trẻ em.  
B.  Trách nhiệm cơ bản của trẻ em
C.  Bổn phận cơ bản của trẻ em.  
D.  Nghĩa vụ cơ bản của trẻ em.

Câu 8: Những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền
A.  tham gia của trẻ em.      
B.  bảo vệ của trẻ em.
C.  sống còn của trẻ em.     
D.  phát triển của trẻ em.

Câu 9: Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?
A.  Ba nhóm cơ bản.           
B.  Bốn nhóm cơ bản.         
C.  Sáu nhóm cơ bản.         
D.  Mười nhóm cơ bản.

Câu 10: Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền
A.  sống còn của trẻ em.     
B.  phát triển của trẻ em.
C.  tham gia của trẻ em.      
D.  bảo vệ của trẻ em.

Câu 11: Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em?
A.  Quyền được khai sinh.
B.  Quyền nuôi dưỡng .
C.  Quyền chăm sóc sức khỏe.     
D.  Quyền tự do ngôn luận.

Câu 12: Trách nhiệm của nhà trường khi thực hiện quyền trẻ em là
A.  tạo môi trường học tập an toàn.          
B.  khai sinh cho trẻ em.
C.  nhận đỡ đầu trẻ em.      
D.  từ chối trẻ em chậm tiến.

Câu 13: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em?
A.  Chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em.
B.  Đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh.
C.  Xử lí nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em.
D.  Ủng hộ những hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em.

Câu 14: Trách nhiệm của xã hội khi thực hiện quyền trẻ em là
A.  đảm bảo các quyền của trẻ em được thực hiện.
B.  đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ khi còn nhỏ.
C.  để trẻ tự do phát triển theo nhu cầu cá nhân.
D. phân biệt đối xử không công bằng giữa các trẻ .

Câu 15: Trách nhiệm của xã hội khi thực hiện quyền trẻ em là
A.  xử lí nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em.
B.  đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ khi còn nhỏ.
C.  để trẻ tự do phát triển theo nhu cầu cá nhân.
D. phân biệt đối xử không công bằng giữa các trẻ .

Câu 16: Trách nhiệm của xã hội khi thực hiện quyền trẻ em là
A.  thực hiện các chính sách về quyền trẻ em.
B.  đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ khi còn nhỏ.
C.  để trẻ tự do phát triển theo nhu cầu cá nhân.
D. phân biệt đối xử không công bằng giữa các trẻ .

Câu 17: Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ tự nhiên?
A.  Cảnh báo sóng thần      
B.  Lũ ống, sạt lở đất.
C.  Cảnh báo sạt lở.
D.  Thủy điện xả nước

Câu 18: Hành động nào sau đây không thể hiện sự tiết kiệm:
A.  Tiết kiệm tiền để mua sách.    
B.  Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.
C.  Tận dụng nước đã sử dụng để tưới cây.      
D. Dùng thời gian rảnh để đọc sách

Câu 19: Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A.  Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
B.  Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
C.  Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
D.  Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng của trong việc hưởng quyền ?
A. Tham gia quản lý nhà nước .    
B. Hoàn thiện hồ sơ đấu thầu.
C. Hoàn thiện hồ sơ kinh doanh.  
D. Tham gia bảo vệ môi trường

Câu 21: Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền tham gia của trẻ em?
A.  Trẻ em có quyền có quốc tịch.
B.  Trẻ em mồ côi được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ.
C.  Trẻ em được viết thư kết bạn, giao lưu với bạn bè.
D.  Trẻ em được tiêm phòng vacxin theo qui định của Nhà nước.

Câu 22: Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào?
A.  Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.
B.  Nhóm quyền: sống còn, học tập, phát triển và vui chơi.
C.  Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, vui chơi và phát triển.
D.  Nhóm quyền: sống còn, vui chơi, giải trí và phát triển.

Câu 23: Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền tham gia của trẻ em?
A.  Trẻ em được bảo vệ, chống lại việc bóc lột, xâm hại.
B.  Trẻ em có năng khiếu múa hát được học ở các trường nghệ thuật.
C.  Trẻ em được tiêm phòng vacvin theo qui định của Nhà nước.
D.  Trẻ em được có quyền được bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân.

Câu 24: Việc làm nào dưới đây không đúng với quyền trẻ em?
A.  Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.          
B.  Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
C.  Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.     
D.  Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.

Câu 25: Việc làm nào dưới đây, thực hiện đúng quyền trẻ em?
A.  Bảo vệ trẻ em khỏi hành vi xâm hại.  
B.  Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.
C.  Bắt trẻ em nghỉ học để làm việc kiếm tiền.   
D.  Nghiêm cấm trẻ em phát biểu trong cuộc họp.

Câu 26: Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của gia đình khi thực hiện quyền trẻ em?
A.  Chăm sóc, giáo dục trẻ em.     
B.  Tạo điều kiện, cho trẻ học tập.
C.  Xử lí nghiêm hành vi vi phạm.
D.  Tiến hành khai sinh cho trẻ.

Câu 27: Việc làm nào dưới đây, vi phạm quyền trẻ em quyền trẻ em?
A.  Bố bạn P không cho P đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ.
B.  Mẹ bạn N cho N tham gia lớp múa mà bạn thích.
C.  Bố mẹ M làm việc vất vả để có tiền nuôi bạn ăn học.
D.  Thấy M mồ côi, chú X nhận M làm con nuôi.

Câu 28: Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của xã hội khi thực hiện quyền trẻ em?
A.  Tiến hành khai sinh cho trẻ.     
B.  Xử lí nghiêm hành vi vi phạm.
C.  Cung cấp dịch vụ an toàn.       
D.  Xây dựng chính sách về quyền trẻ em
.
Câu 29: Vào buổi sáng sớm hai vợ chồng bà A đi tập thể dục. Đi được một đoạn thì thấy tiếng trẻ khóc. Hai vợ chồng bà A nghĩ đấy là đứa trẻ nhà hàng xóm, nên đi tiếp, nhưng càng lại gần cái làn phía trước thì tiếng trẻ khóc to hơn, bà nhìn vào thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thương đứa bé không ai chăm sóc nên hai vợ chồng bà A đã bế về nhà, làm các thủ tục nhận bé làm con nuôi hợp pháp. Trong trường hợp này, em bé là người mang quốc tịch nào?
A.  Mang quốc tịch giống vợ chồng bà A.
B.  Không có quốc tịch vì không biết bố mẹ đẻ là ai.
C.  Có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.
D.  Để sau lớn em bé đó tự quyết định quốc tịch của mình.

Câu 30: Tùng là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có. Do mãi chơi nên Tùng học kém, 12 tuổi mới hoàn thành chương trình tiểu học. Không muốn tiếp tục học, Tùng ở nhà rong chơi. Bạn bè hỏi: “Sao bạn không đi học?”. Tùng trả lời: “Học để làm gì! Tài sản của bố mẹ đủ để tớ sống thoải mái cả đời”. Suy nghĩ của bạn Tùng thể hiện bạn chưa thực hiện tốt nội dung nào dưới đây
A. Quyền và nghĩa vụ công dân.   
B. Nghĩa vụ của công dân
C. Quyền lợi của công dân.           
D. Trách nhiệm của công dân

Câu 31: Vào một buổi sáng trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi của quận H thấy một cháu bé khoảng 3 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cửa trung tâm. Khắp người cháu bé bị bầm tím và sưng tấy do bị kiến cắn. Manh mối duy nhất để lại là một mảnh giấy ghi tên và ngày sinh của cháu. Biết bé đã bị cha mẹ bỏ rơi nên cơ sở bảo trợ đã đưa em bé về chăm sóc. Việc đưa em bé vào cơ sở bảo trợ để chăm sóc, thuộc nhóm quyền nào dưới đây?
A.  Nhóm quyền bảo vệ.     
B.  Nhóm quyền phát triển.
C.  Nhóm quyền sống còn.
D.  Nhóm quyền tham gia.

Câu 32: Trước kia, nhà bác L không có con nên đã xin M vốn là trẻ mồ côi về làm con nuôi. Thời gian đầu, M được bố mẹ nuôi yêu quý và cưng chiều. Nhưng một vài năm sau, bác L sinh được một bé trai kháu khỉnh. Thế là bao nhiêu tình cảm bác đều dành cho con ruột của mình và coi M giống như một người giúp việc trong nhà. Bao nhiêu việc nặng nhọc bác bắt M phải làm hết, nếu không may làm hư hỏng gì thì sẽ bị đánh đập một cách tàn nhẫn, khiến M rất đau đớn tủi thân…Em có suy nghĩ gì về hành động bố mẹ nuôi của M?
A. Là con nuôi nên bị đối xử vậy cũng là bình thường.
B.  Bao nhiêu năm nuôi dưỡng nên phải biết giúp đỡ bố mẹ.
C.  Đúng, vì trong giáo dục con có thể dùng roi vọt để đánh.
D.  Đây là hành vi sai trái, vi phạm quyền trẻ em.

PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1 (2,0 điểm):

Nga năm nay lên lớp 6 và anh trai đang học lớp 8. Từ lúc mới chào đời, Nga và anh trai đã được bố mẹ đưa đi tiêm phòng đầy đủ, được khám chữa bệnh khi ốm đau. Hằng ngày, hai anh em được bố mẹ nấu cho những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Khi đến tuổi đi học, bố mẹ đưa hai anh em đến trường và tạo điều kiện để hai anh em học tập. Nga và anh trai còn được bố mẹ quan tâm, tạo điều kiện để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh và giao lưu kết bạn với những bạn bè cùng độ tuổi.
Em hãy cho biết những quyền nào của trẻ em được đề cập đến trong trường hợp trên?

ĐÁP ÁN
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A A A A D B A C B D
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D A D A A A B B B A
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án C A D A A C A A A A
Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đáp án C D                

Câu 1. (2,0 điểm)    
- Những quyền của trẻ em được đề cập đến trong trường hợp trên gồm:
+ Quyền chăm sóc sức khỏe: Nga và anh trai đã được bố mẹ đưa đi tiêm phòng đầy đủ, được khám chữa bệnh khi ốm đau
+ Quyền chăm sóc nuôi dưỡng: Hai anh em được bố mẹ nấu cho những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng
+ Quyền học tập: Khi đến tuổi đi học, bố mẹ đưa hai anh em đến trường và tạo điều kiện để hai anh em học tập
+ Quyền vui chơi, giải trí: Nga và anh trai còn được bố mẹ quan tâm, tạo điều kiện để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh
+ Quyền được được tham gia của trẻ em: giao lưu kết bạn với những bạn bè cùng độ tuổi.    

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây