© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Công Dân 10 - Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Thứ hai - 07/10/2019 12:21
Tóm tắt kiến thức cần nhớ, Giáo Dục Công Dân 10 - Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.
1. Thế giới quan và phương pháp luận
a. Vai trò thế giới quan, phương pháp luận của triết học
- Triết học là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó.
- Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người.

b. Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm
- Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống.
- Thế giới quan duy vật cho rằng giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người, không do ai sáng tạo và không ai có thể tiêu diệt được.
- Thế giới quan duy tâm cho rằng, ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên.
- Thế giới quan duy vật có vai trò tích cực trong việc phát triển khoa học, là cơ sở giúp con người nhận thức và hành động đúng đắn.

c. Phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình
- Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới.
- Phương pháp luận biện chứng xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động, phát triển không ngừng của chúng.
- Phương pháp luận siêu hình xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, chỉ thay chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, không vận động, không phát triển, áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác.

2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng - sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
- Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau. Thế giới vật chất là cái có trước, thế giới vật chất luôn luôn vận động và phát triển theo những quy luật khách quan. Những quy luật này được nhận thức và xây dựng thành phương pháp luận.
- Sự thống nhất này đòi hỏi con người trong từng vấn đề, từng trường hợp cụ thể phải xem xét chúng với quan điểm duy vật biện chứng.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây