© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Công nghệ 7 sách Kết nối, bài 8: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Chủ nhật - 17/03/2024 05:02
Giải Công nghệ 7 sách Kết nối, bài 8: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng - Trang 33, ...
Câu hỏi trang 33. Thời gian nào trong năm là thích hợp nhất để trồng rừng? Quy trình trồng rừng được thực hiện như thế nào? Sau khi trồng, cần phải chăm sóc và bảo vệ thế nào để cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt?
Giải:
- Thời gian thích hợp nhất để trồng rừng trong năm là khi thời tiết ấm (không quá nóng, không quá lạnh), độ ẩm vừa phải và có tưới nước đầy đủ. Ở nước ta thời vụ trồng rừng chính ở các tỉnh miền Bắc là mùa xuân và mùa thu, ở các tỉnh miền Trung và miền Nam thường trồng rừng vào mùa mưa.
- Quy trình trồng rừng:
* Quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu gồm 6 bước:
+ Tạo lỗ trong hố đất có chiều sâu lớn hơn chiều cao của bầu.
+ Rạch bỏ vỏ bầu.
+ Đặt bầu vào lỗ trong hố.
+ Lắp và nén đất lần 1.
+ Lấp và nén đất lần 2.
+ Vun gốc.
* Quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm 5 bước:
+ Đào hố trồng cây.
+ Đặt cây vào hố.
+ Lấp đất kín gốc cây.
+ Nén đất.
+ Vun gốc.
- Sau khi trồng, cần phải chăm sóc và bảo vệ để cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt:
+ Chăm sóc cây rừng định kì khoảng 1 - 2 lần mỗi năm. Các công việc chủ yếu để chăm sóc cây rừng gồm: làm hàng rào bảo vệ cây, phát quang và làm sạch cỏ dại, tỉa và dặm cây, xới đất và vun gốc, bón phân cho cây.
+ Bảo vệ rừng bằng cách triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như trồng mới, chăm sóc rừng thường xuyên, phòng chống cháy rừng, tuyên truyền bảo vệ rừng,…

I. Trồng rừng
Câu hỏi trang 34. Quan sát Hình 8.1 và xác định các bước theo quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu phù hợp với từng nội dung theo mẫu bảng dưới đây:
Nội dung Bước
Rạch bỏ vỏ bầu  
Tạo lỗ trong hố đất có chiều sâu lớn hơn chiều cao của bầu  
Lấp và nén đất lần 1  
Đặt bầu vào lỗ trong hố  
Lấp và nén đất lần 2  
Vun gốc  

Giải:
Nội dung Bước
Rạch bỏ vỏ bầu 2
Tạo lỗ trong hố đất có chiều sâu lớn hơn chiều cao của bầu 1
Lấp và nén đất lần 1 4
Đặt bầu vào lỗ trong hố 3
Lấp và nén đất lần 2 5
Vun gốc 6

Kết nối năng lực. Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu tác dụng của các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu.
Giải:
Tác dụng của các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu:
- Tạo lỗ trong hố trồng có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất: Để chôn được bầu đất, để bầu đất không lộ ra ngoài.
- Rạch bỏ vỏ bầu: Để rễ phát triển thuận lợi hơn và dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng.
- Đặt bầu vào lỗ trong hố: Bắt đầu trồng cây.
- Lấp và nén đất lần 1: Lấp đất có chứa phân bón để cây hấp thụ dinh dưỡng.
- Lấp và nén đất lần 2: Để đảm bảo gốc cây được chặt, không bị đổ.
- Vun gốc: Để khi tưới nước hay mưa đất lún xuống bằng miệng hố cây không bị ngập úng.

Câu hỏi trang 35. Sử dụng các cụm từ gợi ý sau đây để điền vào từng bước thích hợp trong Hình 8.2: đặt cây vào hố, đào hố trồng cây, nén đất, vun gốc, lấp đất kín gốc cây.

Giải:
Điền vào từng bước thích hợp trong Hình 8.2: đặt cây vào hố, đào hố trồng cây, nén đất, vun gốc, lấp đất kín gốc cây.
- Hình 8.2a: Đào hố trồng cây.
- Hình 8.2b: Vun gốc.
- Hình 8.2c: Đặt cây vào hố.
- Hình 8.2d: Nén đất.
- Hình 8.2e: Lấp đất kín gốc cây.

Hãy sắp xếp các ảnh trong Hình 8.2 theo thứ tự các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần.
Giải:
Sắp xếp các ảnh trong Hình 8.2 theo thứ tự các bước trong quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần.
Hình 8.2a: Đào hố trồng cây
Hình 8.2c: Đặt cây vào hố
Hình 8.2e: Lấp đất kín gốc cây
Hình 8.2d: Nén đất
Hình 8.2b: Vun gốc

Kết nối năng lực. Sử dụng internet, sách, báo,... để tìm hiểu về các loại cây thường được dùng để trồng rừng.
Giải:
Các loại cây thường được dùng để trồng rừng:
- Gỗ trầm hương
- Cây keo lá tràm
- Cây gỗ sưa
- Bạch đàn cao sản
- Gỗ mường đen
- Cây xoan đào
- Cây gỗ cẩm lai

II. Chăm sóc cây rừng
Câu hỏi trang 36. Quan sát Hình 8.4 và nêu các công việc chăm sóc cây rừng phù hợp với từng ảnh trong hình.

Giải:
- Hình 8.4a: Tỉa và dặm cây.
- Hình 8.4b: Phát quang và làm cỏ dại.
- Hình 8.4c: Bón phân cho cây.
- Hình 8.4d: Xới đất và vun gốc.
- Hình 8.4e: Làm hàng rào bảo vệ cây.

III. Bảo vệ rừng và môi trường sinh thái
Câu hỏi trang 36. Chỉ ra những việc nên và không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái theo mẫu bảng dưới đây:
STT Những việc nên và không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái
1 Làm cỏ, chăm sóc rừng thường xuyên.
2 Đốt rừng làm nương rẫy.
3 Chăn thả đại gia súc (trâu, bò,...) càng nhiều càng tốt.
4 Phòng chống cháy rừng.
5 Tuyên truyền bảo vệ rừng.
6 Nâng cao năng lực thực thi pháp luật bảo vệ rừng.
7 Khi thác gỗ xuất khẩu càng nhiều càng tốt.
8 Gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên.
9 Trồng rừng đầu nguồn.
10 Tuần tra để bảo vệ rừng.

Giải:
- Các việc nên làm:
Làm cỏ, chăm sóc rừng thường xuyên.
Phòng chống cháy rừng.
Tuyên truyền bảo vệ rừng.
Nâng cao năng lực thực thi pháp luật bảo vệ rừng.
Gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên.
Trồng rừng đầu nguồn.
Tuần tra để bảo vệ rừng.
- Các việc không nên làm:
Đốt rừng làm nương rẫy.
Chăn thả đại gia súc (trâu, bò,...) càng nhiều càng tốt.
Khi thác gỗ xuất khẩu càng nhiều càng tốt.

Câu hỏi trang 37. Hãy đề xuất những việc nên và không nên làm để bảo vệ rừng hoặc cây xanh ở nhà trường và địa phương em.
Giải:
- Đề xuất những việc nên làm để bảo vệ rừng ở địa phương em:
+ Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho những người xung quanh về bảo vệ, phát triển rừng.
+ Nghiêm cấm mọi hành động phá hoại rừng, gây cháy rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng, săn bắt, mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản cũng như các loài động vật bị cấm khai thác, săn bắt,..
Tích cực trồng cây, hăng hái tham gia các phong trào bảo vệ môi trường.
+ Vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi.
+ Lựa chọn sử dụng những đồ vật thân thiện với môi trường để mua và sử dụng một cách hợp lí.
+ Không bẻ cây, bẻ cành, ngắt hoa.
+ Thông báo đến cơ quan chức năng về cá nhân hay tổ chức phá hoại rừng.
- Đề xuất những không nên làm để bảo vệ rừng ở địa phương em:
+ Phá rừng.
+ Đốt rừng làm nương rẫy.
+ Chăn thả đại gia súc (trâu, bò,…) trong rừng.
+ Khai thác bừa bãi các loài động, thực vật quý hiếm.
+ Buôn bán và xuất khẩu các loài động, thực vật quý hiếm

Câu hỏi trang 37. Giải thích ý nghĩa của bước 2 (rạch bỏ vỏ bầu) trong quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu.
Giải:
Ý nghĩa của bước 2 (rạch bỏ vỏ bầu) trong quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu:
- Vì khi rạch bỏ vỏ bầu, tháo lớp vỏ bọc này sẽ giúp cho phần rễ cây được ngấm nước nhiều hơn khi cho vào hố, dễ ra rễ non và dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng.
- Khi rễ non phát triển, có độ ăn sâu vào lòng đất giúp cây bám chắc tốt và sinh trưởng được tốt và vững hơn.

Hãy so sánh ưu, nhược điểm của trồng rừng bằng cây con có bầu và trồng rừng bằng cây con rễ trần.
Giải:
Hãy so sánh ưu, nhược điểm của trồng rừng bằng cây con có bầu và trồng rừng bằng cây con rễ trần.
- Trồng rừng bằng cây con có bầu:
+ Ưu điểm: Cây được trồng có đầy đủ lá, thân, rễ, có sức đề kháng cao, giảm thời gian và số lần chăm sóc, tỉ lệ sống cao.
+ Nhược điểm: Phải có diện tích để làm cho cây có sức đề kháng cao.
- Trồng rừng bằng cây con rễ trần:
+ Ưu điểm: Cây được trồng có đầy đủ lá, thân, rễ, có sức đề kháng cao, giảm thời gian và số lần chăm sóc, ít tốn kém.
+ Nhược điểm: Chỉ phù hợp với các loài cây có bộ rễ phát triển, phục hồi nhanh.
Hoàn thành vào vở tên công việc chăm sóc rừng theo mẫu bảng dưới đây:
Tên công việc chăm sóc rừng Mục đích
? Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây
? Bảo vệ cây rừng khỏi các loại động vật gây hại
? Đảm bảo mật độ cây rừng phù hợp
? Tránh sự cạnh tranh với cây rừng về ánh sáng và thức ăn
? Làm cho đất tơi, xốp, tạo điều kiện cho rễ cây phát triển

Giải:
Tên công việc chăm sóc rừng Mục đích
Bón phân cho cây Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây
Làm hàng rào bảo vệ cây Bảo vệ cây rừng khỏi các loại động vật gây hại
Tỉa, dặm cây Đảm bảo mật độ cây rừng phù hợp
Phát quang, làm cỏ dại Tránh sự cạnh tranh với cây rừng về ánh sáng và thức ăn
Xới đất và vun gốc Làm cho đất tơi, xốp, tạo điều kiện cho rễ cây phát triển

Câu hỏi trang 37. Tham gia trồng, chăm sóc cây trong khuôn viên nhà trường hoặc khu vực em sinh sống theo kĩ thuật đã học.
Giải:
* Các kĩ thuật để trồng và chăm sóc cây hoa giấy tại nhà.
- Kĩ thuật trồng cây hoa giấy:
+ Đào một hố sâu bằng bộ rễ của cây.
+ Thêm vào hố phân bón có tỉ lệ phốt phát cao để kích thích bộ rễ phát triển và thúc đẩy hoa nở nhiều.
+ Nhấc cây hoa khỏi chậu, làm ướt bộ rễ và đưa vào hố.
+ Đắp vỗ nhẹ đất xung quanh gốc cây.
- Kĩ thuật chăm sóc cây hoa giấy:
+ Tưới nước vừa đủ cho cây hoa giấy: Trung bình, tưới nước 1 lần/1 ngày cho cây. Chọn lượng nước vừa đủ, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng bình thường.
+ Bón phân cho cây hoa giấy thường xuyên: Đất trồng đôi khi không đủ chất dinh dưỡng để cây sinh trưởng. Bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cho cây là việc làm cần thiết.
+ Cắt tỉa cây hoa giấy: Cắt bớt những chiếc lá, bông hoa bị héo (hoặc bị bệnh). Nếu không nó sẽ lan nhanh ra các khóm hoa khác (nhất là khi hoa giấy bị bệnh).
* Trồng cây trong khuôn viên trường hoặc nơi em sống bằng cây con có bầu theo 6 bước:
- Bước 1: Tạo lỗ trong hố đất có chiều sâu lớn hơn chiều cao của bầu
- Bước 2: Rạch bỏ vỏ bầu
- Bước 3: Đặt bầu vào lỗ trong hố
- Bước 4: Lấp và nén đất lần 1
- Bước 5: Lấp và nén đất lần 2
- Bước 6: Vun gốc

Quan sát kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ở gia đình/nhà trường/địa phương em và đề xuất những điểm cần thay đổi (nếu có).
Giải:
Đề xuất những điểm cần thay đổi trong kĩ thuật trồng cây tại địa phương:
- Cây trồng san sát: nên tiến hành tỉa, dặm cây để đảm bảo mật độ cây phù hợp.
- Có nhiều cỏ dại xung quanh gốc cây: nên tiến hành làm cỏ đều đặn, định kì.

Viết một đoạn văn ngắn, một câu chuyện hoặc vẽ một bức tranh thể hiện tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ rừng.
Giải:
Rừng đem lại bao lợi ích cho con người. Ôxi chúng ta hít vào hàng ngày một phần là từ rừng. Cây cối trong rừng ban ngày quang hợp, lấy khí các bon níc và thải ra khí ô xi cho con người hô hấp. Rừng còn cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp trong nước và xuất khẩu, cho cuộc sống hàng ngày. Rừng chè, rừng cà phê.... cho con người nguyên liệu để tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu ra toàn thế giới. Rừng tre, rừng trúc cổng hiển thân mình cho con người làm cơm lam, làm đôi đũa,..Vai trò to lớn hơn cả của rừng là ngăn chặn lũ lụt, bảo vệ cuộc sống của con người. Có biết bao nhiêu trận lũ đã giảm bớt được sức tàn phá khi vào tới khu vực dân sinh là nhờ có rừng. Những cánh rừng phòng hộ đầu nguồn luôn ngày đêm đứng vững trên mảnh đất để bảo vệ cuộc sống của người dân trong phố. Có cây, có rừng nên đất mới không bị xói lở. Nếu không có sự xuất hiện của rừng thì bao nhiêu người dân đã bị chết vì đất lở. Những khu rừng ngập mặn đóng vai trò chắn sóng từ ngoài biển khơi, ngăn chặn dòng nước mặn từ biển đổ vào thành phố. Rừng không những đóng vai trò to lớn trong hiện tại mà trước kia, những anh lính bộ đội cụ Hồ cần đến rừng để làm nơi ẩn náu, phục vụ kháng chiến. Có biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ lấy rừng làm đề tài cho tác phẩm của mình. Ca khúc "Nhạc rừng” mang đậm nét thoảng đạt của rừng, bài thơ “Rừng Việt Bắc” đã nâng cao ý nghĩa của rừng trong kháng chiến,... và bao nhiêu tác phẩm thơ văn khác nữa.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây