© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Địa lí 7 sách Chân trời, bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

Thứ bảy - 23/03/2024 03:28
Giải Địa lí 7 sách Chân trời, bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu - Trang 106, ...
Câu hỏi mở đầu trang 106. Vậy, châu Âu bảo vệ môi trường như thế nào nhằm duy trì sự phát triển lâu dài và bền vững?
Đáp án:
- Sử dụng những tiến bộ trong khoa học kĩ thuật, có các biện pháp tổ chức, quản lí chặt chẽ trong việc khai thác, sử dụng thiên nhiên để phát triển bền vững.

1. Bảo vệ môi trường nước
Câu hỏi trang 106. Dựa vào hình 3.1 và thông tin trong bài, em hãy trình bày thực trạng khai thác và bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.

Đáp án:
Thực trạng khai thác và bảo vệ môi trường ở châu Âu:
- Thực trạng khai thác: trước đây, tình trạng khai thác nguồn nước quá mức, các hóa chất từ sản xuất nông nghiệp, nước thải từ sản xuất công nghiệp, sinh hoạt,… khiến môi trường nước châu Âu bị ô nhiễm.
=> Còn khoảng 44% nguồn nước sông, hồ và 75% nguồn nước ngầm đạt chất lượng tốt.
- Bảo vệ môi trường nước:
+ Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống để kiểm soát chất lượng, cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ xử lí nước thải.
+ Giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nước,…
=> Giảm lượng nước sử dụng cho các ngành kinh tế, giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm, đảm bảo cung cấp đủ nước với chất lượng tốt cho sinh hoạt, sản xuất.

2. Bảo vệ môi trường không khí
Câu hỏi trang 107. Quan sát hình 3.2 và dựa vào thông tin trong bài, em hãy:
- Nhận xét sự thay đổi tỉ lệ một số chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu năm 2019 so với năm 2005. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó?
- Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu.


Đáp án:
- Nhận xét sự thay đổi tỉ lệ một số chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu năm 2019 so với năm 2005: Tỉ lệ các chất gây ô nhiễm đều giảm. Giảm nhanh nhất là khí SO2, giảm chậm nhất là khí NH2.
- Giải thích: Vì châu Âu đã triển khai các biện pháp để làm giảm lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí.
- Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu: Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ; Làm sạch khí thải công nghiệp; Xây dựng các khu phát thải thấp ở thành phố; Phát triển nông nghiệp sinh thái; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

3. Bảo vệ đa dạng sinh học
Câu hỏi trang 108. Dựa vào bảng số liệu và thông tin trong bài, em hãy trình bày vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu.

Đáp án:
Vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu:
- Vai trò đa dạng sinh học đối với châu Âu:
+ Rừng góp phần điều hòa khí hậu, giữ đất, giữ nước, bảo vệ đa dạng sinh học, cung cấp gỗ,…
+ Sinh vật biển thúc đẩy sự phát triển mạnh của ngành thủy sản.
- Hiện trạng: Hoạt động khai thác quá mức tài nguyên, ô nhiễm không khí, nước, biến đổi khí hậu,… => suy giảm đa dạng sinh học.
- Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:
+ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.
+ Áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt trong đánh bắt thủy sản.
+ Trồng rừng, quản lí rừng chặt chẽ.
+ Xây dựng vành đai xanh quanh đô thị.
+ Áp dụng các quy định bảo tồn thành phần loài và môi trường sống của chúng,…

* Luyện tập - Vận dụng
Luyện tập trang 108. Em hãy liệt kê các biện pháp bảo vệ môi trường nước, môi trường không khí và đa dạng sinh học ở châu Âu vào bảng theo mẫu sau:
  Biện pháp bảo vệ
Môi trường nước  
Môi trường không khí  
Đa dạng sinh học  

Đáp án:
  Biện pháp bảo vệ
Môi trường nước + Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống để kiểm soát chất lượng.
+ Cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ xử lí nước thải.
+ Giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp.
+ Nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nước,…
Môi trường không khí + Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên,… trong sản xuất điện.
+ Làm sạch khí thải nhà máy điện và các nhà máy công nghiệp.
+ Xây dựng các khu phát thải thấp ở các thành phố, sử dụng tiêu chuẩn xe ô tô của châu Âu để hạn chế nguồn khí phát thải.
+ Phát triển nông nghiệp sinh thái giúp giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải của sản xuất nông nghiệp.
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng không khí.
Đa dạng sinh học + Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.
+ Áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt trong đánh bắt thủy sản.
+ Trồng rừng, quản lí rừng chặt chẽ.
+ Xây dựng vành đai xanh quanh đô thị.
+ Áp dụng các quy định bảo tồn thành phần loài và môi trường sống của chúng,…

Vận dụng trang 108.
Nhiệm vụ 1: Sưu tầm hình ảnh về các hoạt động bảo vệ môi trường của một số quốc gia ở châu Âu.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu và viết báo cáo ngắn về một hoạt động bảo vệ môi trường (nước, không khí hoặc đa dạng sinh học) ở địa phương em.
Đáp án:
Nhiệm vụ 1: Sưu tầm hình ảnh về các hoạt động bảo vệ môi trường của một số quốc gia ở châu Âu.

 - Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu và viết báo cáo ngắn về một hoạt động bảo vệ môi trường (nước, không khí hoặc đa dạng sinh học) ở địa phương: Bảo vệ tài nguyên nước như: phân loại và xử lí rác thải, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, xử lí nước thải công nghiệp, không xả rác bừa bãi ra sông, h,bảo vệ môi tường sống của các loài thủy sinh.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây