© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Tóm tắt văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ

Chủ nhật - 31/03/2024 03:03
Người phụ nữ đi ra đồng, thấy một vết chân to bèn ướm thử chân mình vào, sau đó mang thai và sinh ra Thánh Gióng
Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ bài Thánh Gióng mẫu 1
Sự việc 1: Người phụ nữ đi ra đồng, thấy một vết chân to bèn ướm thử chân mình vào, sau đó mang thai và sinh ra Thánh Gióng
Sự kiện 2: Suốt 3 năm đầu đời, Gióng vẫn không biết nói biết cười, đặt đâu nằm đấy. Nhưng khi nghe sứ giả loan tim cần tìm người đánh giặc cứu nước, thì Gióng bỗng cất tiếng nhờ mẹ gọi sứ giả vào
Sự việc 3: Thánh Gióng dặn dò sứ giả chuẩn bị một con ngựa sắt, một cây gậy sắt, một bộ giáp sắt, rồi sẽ giúp vua đánh đuổi giặc ngoại xâm
Sự việc 4: Sau khi gặp sứ giả, Gióng bỗng nhiên lớn nhanh như thổi, cơm vừa ăn đã đói, áo vừa mặc đã sứt chỉ. Bà con trong làng cùng góp gạo thổi cơm nuôi lớn Gióng
Sự việc 5: Khi giặc đến chân núi, sứ giả mang đồ đến như đã hẹn. Gióng vươn vai một cái trở thành tráng sĩ, mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt lao ra trận.
Sự việc 6: Một mình Thánh Gióng dũng mãnh đánh bại kẻ địch, quét sạch quân thù khỏi bờ cõi nước ta
Sự việc 7: Sau khi dẹp tan quân xâm lược, Thánh Gióng cởi giáp sắt để lại trên đỉnh núi rồi cưỡi ngựa bay về trời
Sự việc 8: Thánh Gióng được nhà vua phong làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ, được nhân dân đời đời nhớ ơn, thờ phụng
 
Mẫu 2
Sự việc 1: Người mẹ ướm thử lên một vết chân to thì mang thai, 12 tháng sau sinh ra Thánh Gióng
Sự việc 2: Mãi đến 3 tuổi, Gióng vẫn không biết nói biết cười, đặt đâu nằm đấy
Sự việc 3: Khi nghe tin sứ giả đi tìm người tài cứu nước, Gióng bỗng bất ngờ cất tiếng nói đầu tiên, nhờ mẹ gọi sứ giả vào
Sự việc 4: Thánh Gióng nhờ sứ giả về tâu với nhà vua, xin một con ngựa sắt, một bộ giáp sắt, một cây gậy sắt
Sự việc 5: Sau khi gặp sứ giả, Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mãi không no, áo vừa mặc đã chật, phải cả làng góp sức mới nuôi được
Sự việc 6: Khi giặc đến sát chân núi, sứ giả mang những món đồ mà Gióng yêu cầu đến
Sự việc 7: Gióng vươn vai một cái, trở thành tráng sĩ, mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, lao ra chiến trận
Sự việc 8: Thánh Gióng dũng mãnh, đánh địch đến gãy cả gậy sắt, phải nhổ tre ngà để đánh giặc
Sự việc 9: Đánh tan giặc, Gióng cởi giáp sắt để lại trên đỉnh núi rồi cưỡi ngựa bay về trời
Sự việc 10: Tưởng nhớ công ơn Thánh Gióng, nhà vua phong làm Phù Đổng Thiên Vương, lập đền thờ để cung phụng và tổ chức lễ hội lớn hàng năm
 
Tóm tắt nội dung chính của văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ mẫu 3
Sự việc 1: Sự ra đời kì lạ của Thánh Gióng
Sự kiện 2: Gióng bỗng nhiên biết nói, nhận sứ mệnh đánh đuổi giặc xâm lược
Sự việc 3: Gióng được bà con giúp đỡ, lớn nhanh như thổi
Sự việc 4: Gióng vươn vai thành tráng sĩ, cưỡi ngứa sắt mặc giáp sắt, cầm gậy sắt đi đánh giặc
Sự việc 5: Thánh Gióng đánh tan giặc, để lại giáp sắt rồi cưỡi ngựa bay về trời.
Sự việc 6: Vua nhớ ơn, phong làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ.
Sự việc 7: Nhân dân tưởng nhớ công ơn Thánh Gióng, và những vết tích còn sót lại.

Tóm tắt nội dung chính của văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ mẫu 4
Sự kiện 1: Mẹ Gióng ướm chân vào vết chân lạ, mang thai 12 tháng mới sinh ra Gióng.
Sự kiện 2: Mãi đến năm 3 tuổi, Gióng vẫn chưa biết nói, biết đi, biết cười.
Sự kiện 3: Nghe tin vua tìm người đánh giặc, Gióng bỗng nhiên biết nói, xin vua ngựa sắt, giáp sắt, gậy sắt để đi đánh giặc.
Sự kiện 4: Thánh Gióng lớn nhanh như thổi, được dân làng góp gạo, góp vải nuôi lớn.
Sự kiện 5: Gióng vươn vai trở thành tráng sĩ, dũng mãnh lao ra trận giết giặc.
Sự kiện 6: Sau khi đánh tan quân giặc, Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời.
Sự kiện 7: Vua lập đền thờ tưởng nhớ Phù Đổng Thiên Vương. Cùng những vết tích còn lại của Gióng cho đến ngày nay.
 
Tóm tắt nội dung chính văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ mẫu 5
Sự kiện 1: Mẹ Gióng mang thai sau khi ướm chân vào một vết chân lớn, 12 tháng sau thì sinh ra Thánh Gióng.
Sự kiện 2: Thánh Gióng lớn lên khác lạ (3 tuổi vẫn chưa biết nói, biết đi, biết cười, chỉ nằm im 1 chỗ)
Sự kiện 3: Thánh Gióng bỗng cất tiếng nói xin đi đánh giặc, xin nhà vua ngựa sắt, giáp sắt, gậy sắt để ra trận
Sự kiện 4: Thánh Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng chưa đủ no, áo vừa mặc đã sứt chỉ, nên được cả làng cùng giúp đỡ
Sự kiện 5: Nhận được giáp sắt, ngựa sắt, gậy sắt, Gióng vươn vai thành một tráng sĩ cao lớn, ra trận giết giặc
Sự kiện 6: Thánh Gióng dũng mãnh, một đường tiêu diệt hết quân giặc, đất nước sạch bóng quân thù
Sự kiện 7: Gióng để lại giáp sắt rồi cưỡi ngựa bay về trời sau khi hoàn thành sứ mệnh.
Sự kiện 8: Vua phong cho Gióng làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ. Hiện nay, vẫn còn nhiều vết tích về Thánh Gióng.
 
Tóm tắt nội dung chính văn bản Thánh Gióng bằng sơ đồ mẫu 6
Sự kiện 1: Sự ra đời kì lạ của Thánh Gióng
Sự kiện 2: Thánh Gióng nói được, xin ra trận đánh giặc. Rồi lớn nhanh như thổi.
Sự kiện 3: Thánh Gióng vươn vai trở thành tráng sĩ, đánh thắng quân xâm lược, rồi cưỡi ngựa sắt bay về trời.
Sự kiện 4: Vua nhớ công ơn và phong Thánh Gióng làm Phù Đổng Thiên Vương. Sự tưởng nhớ của nhân dân và những vết tích còn lại.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây