© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề kiểm tra học kì 2, môn Giáo dục quốc phòng 10

Thứ hai - 27/04/2020 10:41
Đề kiểm tra học kì II, môn Giáo dục quốc phòng 10, gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
I/ Phần trắc nghiệm: (6.0 điểm)
Câu 1: Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đội tiền phong của giai cấp công nhân do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào thời gian nào?
A. Năm 1932                   B. Năm 1931                   C. Năm 1930                   D. Năm 1933
Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do ai lãnh đạo?
A. Trần Hưng Đạo - Lê Lợi.                                   B. Nguyễn Trãi - Lê Lợi.
C. Trần Hưng Đạo - Lý Thường Kiệt.                    D. Nguyễn Trãi - Lý Thường Kiệt.
Câu 3: Khớp vai, khớp khuỷu, khớp háng là các loại khớp thường xảy ra khi bị:
A. Chết đuối                  B. Sai khớp                   C. Ngộ độc thức ăn       D. Nhiễm độc lân hữu cơ
Câu 4: Danh hiệu cao quý “Bộ Đội Cụ Hồ” do ai trao tặng?
A. Chủ tịch nước             B. Hội đồng Chính Phủ   C. Bộ Quốc Phòng          D. Nhân Dân
Câu 5: Ngày 15/01/1950 Hội nghị Công An toàn quốc xác định Công An Nhân Dân Việt Nam gồm bao nhiêu tính chất?
A. 1 tính chất                   B. 3 tính chất                   C. 2 tính chất                   D. 4 tính chất
Câu 6: Có bao nhiêu loại tai nạn thông thường thường xảy ra trong quá trình lao động và luyện tập?
A. 8 loại                           B. 9 loại                           C. 7 loại                           D. 6 loại
Câu 7: Có mấy bước để cấp cứu ban đầu khi gặp nạn nhân bị ngất?
A. 3 bước                        B. 4 bước                         C. 6 bước                        D. 5 bước
Câu 8: Cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên là cuộc kháng chiến chống quân nào xâm lược?
A. Quân Tống.           B. Quân Nguyên - Mông.       C. Quân Tần.                              D. Quân Hán.
Câu 9: Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông (1947) đã đánh bại cuộc tiến công của bao nhiêu vạn quân Pháp tại chiến khu Việt Bắc?
A. 2 vạn quân.                 B. 1 vạn quân.                 C. 3 vạn quân.                 D. 4 vạn quân.
Câu 10: Ngày 19/08/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày này trở thành ngày truyền thống của lực lượng nào?
A. Công an nhân dân      B. Quân Đội nhân Dân    C. Cảnh Sát Nhân Dân.   D. Phòng Cháy Chữa Cháy
Câu 11: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập quân đội quốc gia Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?
A. 19/05/1946                  B. 20/05/1946                  C. 21/05/1946                  D. 22/05/1946
Câu 12: Năm 981, dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn, nhân dân ta đánh tan cuộc xâm lăng lần thứ mấy của quân Tống?
A. Lần thứ hai.                B. Lần thứ nhất.              C. Lần thứ ba.                 D. Lần thứ tư.
Câu 13: Dưới sự lãnh đạo của Dương Đình Nghệ, dân tộc ta đấu tranh chống quân Nam Hán vào năm nào?
A. Năm 930.                    B. Năm 933.                    C. Năm 932.                    D. Năm 931.
Câu 14: Được quân Anh giúp sức, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta lần thứ hai vào ngày, tháng, năm nào?
A. 23/09/1945.                 B. 25/09/1945.                 C. 27/09/1945.                 D. 21/09/1945.
Câu 15: Đại thắng mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc vẻ vang, chấm dứt ách thống trị bao nhiêu năm của chủ nghĩa thực dân, đế quốc ở Việt Nam?
A. Hơn 90 năm.               B. Hơn 50 năm.               C. Hơn 100 năm.             D. Hơn 70 năm.
Câu 16: Sưng nề to, có thể có lớp bầm tím ở dưới da (do chảy máu) là triệu chứng của loại tai nạn thông thường nào sau đây?
A. Sai khớp                     B. Ngất                            C. Bong gân                    D. Điện giật
Câu 17: Quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành “Việt Nam giải phóng quân” tại Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng diễn ra vào thời gian nào?
A. Tháng 4 năm 1945      B. Tháng 2 năm 1945      C. Tháng 3 năm 1945      D. Tháng 5 năm 1945
Câu 18: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giáng một đòn quyết định, đánh bại chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ, buộc Pháp phải ký hiệp định Giơnevơ vào năm nào?
A. 1952.                           B. 1955.                           C. 1954.                           D. 1953.
Câu 19: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập gồm có bao nhiêu người?
A. 33 người                     B. 34 người                     C. 32 người                     D. 35 người
Câu 20: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
A. 22/12/1946                  B. 22/12/1945                  C. 22/12/1947                  D. 22/12/1944

II/ Phần tự luận: (4.0 điểm)
Em hãy nêu một số biện pháp phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai?
 
----------------------------
ĐÁP ÁN

I/ Phần trắc nghiệm: (6.0 điểm)
1. C 2. B 3. B 4. D 5. B
6. A 7. D 8. C 9. A 10. A
11. D 12. B 13. D 14. A 15. C
16. C 17. A 18. C 19. B 20. D

II/ Phần tự luận: (4.0 điểm)
Nội dung cần đạt Điểm
Chấp hành nghiêm các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 0.5
 Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai 0.5
 Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 0.5
Hợp tác quốc tế về cảnh báo, dự báo thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tạo điều kiện cho tàu thuyền tránh, trú bão, khai thác hợp lý an toàn các nguồn lợi trên biển với các nước có chung biên giới trên đất liền, trên biển 1.0
 Công tác cứu hộ, cứu nạn 0.25
Công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả 0.25
 Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, làm cho mọi người thấy rõ nguyên nhân và tác hại của thiên tai, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai           1.0

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây