© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề thi học kì 2 môn Tin học 6 sách Cánh diều năm 2024

Chủ nhật - 05/05/2024 03:22
Đề thi học kì 2 môn Tin học 6 sách Cánh diều, có đáp án kèm theo.
 A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng
Câu 1: Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng các thông tin trên mạng Internet:

A. Tung những hình ảnh, phim không lành mạng lên mạng Internet.
B. Xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của tập thể nào đó. Sao chép bản quyền không hợp pháp
C. Tiết lộ thông tin tập thể, đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Để chọn trang ngang hay trang dọc, ta chọn các lệnh trong nhóm:
A. Nháy chuột vào dải lệnh Home →  → chọn Portrait hoặc Lanscape
B. Nháy chuột vào dải lệnh Page Layout →  → chọn Portrait hoặc Lanscape
C. Nháy chuột vào dải lệnh trên dải Insert → → chọn Portrait hoặc Lanscape
D. Nháy chuột vào dải lệnh File → chọn Print Setup…

Câu 3: Để thêm cột nằm bên phải của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?
A. Table Tools/ Layout/ Insert Right B. Table Tools/ Layout/ Delete/ Table
C. Table Tools/ Layout/ Insert Left D. Table Tools/ Layout/ Insert Above
Câu 4: Phần mềm nào sau đây là phần mềm Sơ đồ tư duy
A. Xmind B. Imindmap 10 C. Word D. Cả A, B đều đúng

Câu 5: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?
A. Bài toán là một vấn để phải giải quyết bằng tính toán.
B. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra.
C. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải quyết một bài toán cụ thể nào đó.
D. Thuật toán là cách tính toán nhanh

Câu 6: Khi mô tả thuật toán, xác định những điều kiện nào sau đây:
A. Cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, đúng trình tự liệt kê và có cấu trúc tuần tự
B. Đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, đúng trình tự liệt kê và có cấu trúc tuần tự
C. Rõ ràng, cụ thể, đầy đủ, đúng trình tự liệt kê và có cấu trúc tuần tự
D. Cụ thể, đầy đủ, rõ ràng, đúng trình tự liệt kê và có cấu trúc tuần tự

Câu 7: Quy ước nào sau đây đúng về cấu trúc rẽ nhánh:
A. Nếu ….thì
B. Nếu …. trái lại
C. Nếu … trái lại… hết nhánh
D. Nếu …. ngược lại

Câu 8: Cho bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N. Hãy xác đinh đầu ra của bài toán này?
A. N là số nguyên tố
B. N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố
C. N không là số nguyên tố
D. Tất cả các ý trên đều sai

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em làm thế nào để sử dụng mạng xã hội và chia sẻ thông tin trên Internet có hiệu quả?
Câu 2: (2,0 điểm) Hãy nêu các bước tạo bảng và định dạng bảng?
Câu 3: (2,5 điểm) Thuật toán là gì? Thực hiện xác định đầu vào, đầu ra và viết thuật toán tính điểm trung bình ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh để xét xem HS được thưởng ngôi sao hay cần cố gắng hơn.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN : TIN HỌC 6
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Đúng mỗi câu 0,5 điểm, sai ghi 0 điểm.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D B A D C A C B

PHẦN II : TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu Nội dung đáp án Biểu điểm
Câu 1: 1,5 điểm - Trang bị cho con kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội
- Thống nhất về thời gian sử dụng Internet
- Có trách nhiệm trên môi trường trực tuyến
- Khuyến khích đầu tư nhiều hơn vào các hoạt động trải nghiệm thực tế
- Sử dụng công nghệ thông tin để làm bạn với sự giám sát của gia đình, thầy cô giáo.
- Khuyến khích, động viên bạn bè và người thân chia sẻ thông tin phòng chống Covid-19 lành mạnh và bảo vệ bản thân theo bộ y tế 5K trên mạng Internet.
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Câu 2:
2,0 điểm
- Tạo bảng:
Thực hiện như sau:
+ B1: Nháy chuột vào dải lệnh Insert
+ B2: Nháy chuột vào nút mũi tên dưới chữ table à Chọn số cột và số hàng hợp lý
b. Định dạng bảng:
+ Nháy chuột vào dải lệnh Layout à chọn định dạng bảng:
* Nháy chuột Delete: Xóa bảng, hàng, cột.
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Rows & Columns: Chèn thêm hàng hoặc cột.
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Merge: Gộp, tách ô, tách bảng.
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Cell Size: Điều chỉnh kích thước ô.
* Chọn các lệnh trong nhóm lệnh Alignment: Căn chỉnh lề, hướng của văn bản trong ô.
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Câu 3:
2,5 điểm
- Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải quyết một bài toán cụ thể nào đó.
* Xác định đầu vào, đầu ra:
- Đầu vào: Ba số a, b, c (điểm Toán, Văn và Tiếng Anh).
- Đầu ra: Thông báo “Bạn được thưởng ngôi sao” hay “Bạn cố gắng lên nhé”
* Mô tả thuật toán:
- HS1 có điểm Toán được 9, điểm Văn là 8 và điểm Tiếng Anh là 10. Khi đó dữ liệu đầuvào là a = 9, b = 8, c = 10 chương trình tính ĐTB = (9 + 8 + 10)/3 = 9, vì ĐTB > 8 nên đầu ra chương trình thông báo “Bạn được thưởng sao”
- HS2 có điểm Toán được 7, điểm Văn là 6 và điểm Tiếng Anh là 8. Khi đó dữ liệu đầu vào là a = 7, b = 6, c = 8, chương trình tính ĐTB = (7 + 6 + 8)/3 = 7, vì ĐTB < 8 nên đầu ra chương trình thông báo “Bạn cố gắng lên nhé”.
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây