Website tạm ngưng hoạt động

Vì lý do kỹ thuật website tạm ngưng hoạt động 30 phút.
Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này!