© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Python

Thứ năm - 09/03/2023 08:12
Các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Python
Hướng dẫn học lập trình Python: Cách khai báo biến và các kiểu dữ liệu trong Python.
1. Khai báo biến trong Pyhton.
Để khai báo biến trong Python thì mọi người sử dụng cú pháp:

tenBien = giaTri

Trong đó:
- tenBien là tên của biến mà các bạn muốn đặt. Tên biến này không được bắt đầu bằng số hay các ký tự đặc biệt, mà chỉ được bắt đầu bằng chữ cái hoặc ký tự _ và nó có phân biệt hoa thường.
- giaTri là giá trị của biến mà bạn muốn gán.

Ví dụ: Mình sẽ khai báo một biến name trong Python.
name = "Bài Kiểm Tra"
Ngoài ra, các bạn cũng có thể khai báo nhiều biến bằng 1 giá trị trên 1 lần khai báo.

Ví dụ:
a = b = c = 1996
Hay là khai báo nhiều biến với các giá trị tương ứng của nó trên 1 dòng.

Ví dụ:
name, age, male = "Bài Kiểm Tra", 22 , True

2. Các kiểu dữ liệu trong Python.
Python cũng giống như một số các ngôn ngữ bậc cao khác, khi ta khai báo biến thì kiểu dữ liệu của nó sẽ tự động được detect. Vì vậy nên chúng ta cũng không phải quá vất vả khi khai báo 1 biến.

Ví dụ: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong python.
name = "Bài Kiểm Tra"
#string

age = 22
#integer

point = 8.9
#float

option = [1,2,3,4,5]
#lists

tuple = ('Bài Kiểm Tra', 22 , True)
#Tuple

dictionary = {"name": "Vu Thanh Tai", "age": 22, "male": True}
#Dictionary

3. Kiểm tra kiểu dữ liệu.
Trong python, để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến thì chúng ta có thể sử dụng hàm type với cú pháp như sau:
type(data)

Trong đó data là biến mà chúng ta cần kiểm tra.

Ví dụ:
name = "Bài Kiểm Tra"
type(name)
#string

age = 22
type(age)
#int

point = 8.9
type(point)
#float

option = [1,2,3,4,5]
type(option)
#list

tuplet = ('Bài Kiểm Tra', 22 , True)
type(tuplet)
#Tuple

dictionary = {"name": "Bài Kiểm Tra", "age": 22, "male": True}
type(dictionary)
# dict

4. Ép kiểu dữ liệu trong Python.
Trong một trường hợp nào đó mà bạn muốn chuyển đổi kiểu dữ liệu của một biến, thì Python cũng hỗ trợ bạn qua các hàm cơ bản sau:
- float(data) chuyển đổi sang kiểu số thực.
- int(data,base) chuyển đổi sang kiểu số, trong đó base là kiểu hệ số mà các bạn muốn chuyển đổi sang (tham số này có thể bỏ trống).
- str(data) chuyển đổi sang dạng chuỗi.
- complex(data) chuyển đổi sang kiểu phức hợp.
- tuple(data) chuyển đổi sang kiểu Tuple.
- dict(data) chuyển đổi sang kiểu Dictionary.
- hex(data) chuyển đổi sang hệ 16.
- oct(data) chuyển đổi sang hệ 8.
- chr(data) chuyển đổi sang dạng ký tự.
...

Ví dụ:
age = 22;

# ép sang float
floatAge = float(age)
print(type(floatAge))

#ép sang integer.
intAge = int(age)
print(type(intAge))

#ép sang chuỗi.
strAge = str(age)
print(type(strAge))
 Tags: python

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây