© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 1: Ôn tập các số đến 100

Thứ ba - 16/04/2024 04:15
Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 1: Ôn tập các số đến 100 - Trang 6, ...
Bài 1. Hoàn thành bảng sau (theo mẫu):

Giải:


Bài 2. Tìm cà rốt cho thỏ.

Giải:
Số gồm 6 chục và 6 đơn vị được viết là 66.
Số gồm 7 chục và 0 đơn vị được viết là 70.
Số gồm 4 chục và 8 đơn vị được viết là 48.
Vậy ta nối thỏ tương ứng với cà rốt như sau:


Bài 3. Hoàn thảnh bảng sau (theo mẫu).

Giải:
Số gồm Viết số Đọc số
5 chục và 7 đơn vị 57 Năm mươi bảy
7 chục và 5 đơn vị 75 Bảy mươi lăm
6 chục và 4 đơn vị 64 Sáu mươi tư
9 chục và 1 đơn vị 91 Chín mươi mốt

Bài 4. 
a) Tìm những bông hoa ghi số lớn hơn 60.
b) Tìm những bông hoa ghi số bé hơn 50.
c) Tìm những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60.
Giải:
a) Những bông hoa ghi số lớn hơn 60 là: 69, 89.
b) Những bông hoa ghi số bé hơn 50 là: 29, 49.
c) Những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60 là: 51, 58.

Luyện tập trang 7, 8
Bài 1: Số?


Giải:


Bài 2. Sắp xếp các số ghi trên các áo theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn.
b) Từ lớn đến bé.
Giải:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 14, 15, 19, 22.
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 22, 19, 15, 14.

Bài 3. Số?

Giải:
Số Số chục Số đơn vị
35 3 5
53 5 3
47 4 7
80 8 0
66 6 6

Bài 4. Từ ba thẻ dưới đây, em hãy lập các số có hai chữ số.

Giải:
Các số có hai chữ số được lập từ ba thẻ là: 33, 37, 35, 55, 53, 57, 77, 73, 75.

Luyện tập trang 8, 9.
Bài 1. Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi rồi đếm số viên bi trong hình đó (theo mẫu).
a) Mẫu:
- Em ước lượng:
Khoảng 3 chục viên bi.
- Em đếm được:
32 viên bi.
b)
- Em ước lượng:
Khoảng ? chục viên bi.
- Em đếm được:
? viên bi.
Giải:
- Em ước lượng: Khoảng 3 chục viên bi.
- Em đếm được: 38 viên bi.

Bài 2: Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua rồi đếm số cà chua trong hình đó.
- Em ước lượng:
Khoảng ? chục quả cà chua.
- Em đếm được: ? quả cà chua.
Giải:
- Em ước lượng: Khoảng 4 chục quả cà chua.
- Em đếm được: 42 quả cà chua.

Bài 3. Số?
a) Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, viết là: 87 = 80 + 7.
b) Số 45 gồm ? chục và ? đơn vị, viết là: 45 = ? + ?.
c) Số 63 gồm ? chục và ? đơn vị, viết là: ? = ? + ?.
Giải:
a) Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, viết là: 87 = 80 + 7.
b) Số 45 gồm 4 chục và 5 đơn vị, viết là: 45 = 40 + 5.
c) Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị, viết là: 63 = 60 + 3.

Bài 4.

a) Em lắp bốn miếng bìa A, B, C, D vào vị trí thích hợp trong bảng.
b) Tìm số lớn nhất ở mỗi miếng bìa A, B, C, D rồi viết các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.
Giải:
a)

b) + Số lớn nhất ở miếng bìa A là: 76
+ Số lớn nhất ở miếng bìa B là: 58
+ Số lớn nhất ở miếng bìa C là: 36
+ Số lớn nhất ở miếng bìa D là: 54
+ Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 36, 54, 58, 76.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây