© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 14: Luyện tập chung

Thứ tư - 17/04/2024 04:14
Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 14: Luyện tập chung - Trang 53, ...
Luyện tập trang 53, 54
Bài 1. Tính nhẩm:
a) 8 + 6
5 + 7
9 + 4
4 + 8
7 + 8
8 + 7
b) 11 – 8
14 – 6
13 – 7
12 – 5
17 – 9
16 – 8
Giải:
a) 8 + 6 = 14
5 + 7 = 12
9 + 4 = 13
4 + 8 = 12
7 + 8 = 15
8 + 7 = 15
b) 11 – 8 = 3
14 – 6 = 8
13 – 7 = 6
12 – 5 = 7
17 – 9 = 8
16 – 8 = 8

Bài 2. Tìm chuồng cho mỗi con chim.

Giải:
8 + 5 = 13 6 + 9 = 15 17 – 8 = 9
7 + 8 = 15 14 – 5 = 9 6 + 7 = 13
Vậy


Bài 3: Trên giá có 9 quyển sách và 8 quyển vở. Hỏi trên giá có tất cả bao nhiêu quyển sách và vở?

Tóm tắt
Sách: 9 quyển
Vở: 8 quyển
Có tất cả: … quyển?
Giải:
Số quyển sách và vở có tất cả trên giá là:
9 + 8 = 17 (quyển)
Đáp số: 17 quyển.

Bài 4: Số?

Giải:
7 + 9 = 16 16 – 8 = 8 8 + 5 = 13  
Vậy


Luyện tập trang 54
Bài 1. Tính nhẩm.
7 + 6
13 – 7
13 – 6
8 + 4
12 – 8
12 – 4
6 + 8
14 – 6
14 – 8
9 + 7
16 – 9
16 – 7
Giải:
7 + 6 = 13
13 – 7 = 6
13 – 6 = 7
8 + 4 = 12
12 – 8 = 4
12 – 4 = 8
6 + 8 = 14
14 – 6 = 8
14 – 8 = 6
9 + 7 = 16
16 – 9 = 7
16 – 7 = 9

Bài 2: Tính.
a) 9 + 7 – 8 b) 6 + 5 + 4
Giải:
a) 9 + 7 – 8 = 16 – 8 = 8
b) 6 + 5 + 4 = 11 + 4 = 15

Bài 3: Trong đợt đi trại hè, Nam vẽ được 11 bức tranh, Mai vẽ được ít hơn Nam 3 bức tranh. Hỏi Mai vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Tóm tắt:
Nam: 11 bức tranh
Mai vẽ được ít hơn: 3 bức tranh
Mai: … bức tranh?
Giải:
Số bức tranh Mai vẽ được là:
11 – 3 = 8 (bức tranh)
Đáp số: 8 bức tranh.

Bài 4. Đ, S?
a) 9 + 6 = 14 ⍰ b) 8 + 4 = 4 + 8 ⍰
c) 15 – 8 > 6 ⍰ d) 13 – 4 < 17 – 9 ⍰
Giải:
9 + 6 = 15 8 + 4 = 12 4 + 8 = 12
15 – 8 = 7 13 – 4 = 9 17 – 9 = 8
Vậy
a) 9 + 6 = 14 [S] b) 8 + 4 = 4 + 8 [Đ]
c) 15 – 8 > 6 [Đ] d) 13 – 4 < 17 – 9 [S]

Luyện tập trang 55
Bài 1: Tính rồi tìm thức ăn cho mỗi con vật.


Giải:
14 – 6 = 8 5 + 6 = 11 17 – 8 = 9 7 + 7 = 14 16 – 9 = 7
Vậy


Bài 2: Chọn câu trả lời đúng.
a) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?
A. 15 – 9 B. 13 – 8 C. 12 – 5
b) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?
A. 7 + 8 B. 9 + 5 C. 8 + 9
Giải:
a) Có
15 – 9 = 6 13 – 8 = 5 12 – 5 = 7
Mà 5 < 6 < 7
Vậy phép tính có kết quả bé nhất là phép tính 13 – 8.
→ Đáp án đúng là đáp án B.
b) Có
7 + 8 = 15 9 + 5 = 14 8 + 9 = 17
Mà 17 > 15 > 14
Vậy phép tính có kết quả lớn nhất là phép tính 8 + 9.
→ Đáp án đúng là đáp án C.

Bài 3: Tính.
a) 15 – 3 – 6 b) 16 – 8 + 5
Giải:
a) 15 – 3 – 6 = 12 – 6 = 6
b) 16 – 8 + 5 = 8 + 5 = 13

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây