© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 41: Phép chia

Thứ bảy - 20/04/2024 04:52
Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 41: Phép chia - Trang 16, ...
Hoạt động trang 16
Bài 1. Chọn phép tính thích hợp.


Giải:


Bài 2
a) 2 x 4 = 8
c) 5 x 8 = 40
b) 2 x 7 = 14
d) 5 x 3 = 15
Mẫu:
2 x 4 = 8
8 : 2 = 4
8 : 4 = 2
Giải:
b) 2 × 7 = 14
14 : 2 = 7 và 14 : 7 = 2
c) 5 × 8 = 40
40 : 5 = 8 và 40 : 8 = 5
d) 5 × 3 = 15
15 : 5 = 3 và 15 : 3 = 5

Luyện tập trang 16, 17
Bài 1. Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

a)
x 5 2 5 2 5
4 6 3 10 7
  20 ? ? ? ?
b)
: 20 20 15 20 35
5 4 5 2 5
  4 ? ? ? ?

Giải:
a)
x 5 2 5 2 5
4 6 3 10 7
  20 12 15 20 35
b) Vì 5 x 4 = 20 nên 20 : 4 = 5
Vì 5 x 3 = 15 nên 15 : 5 = 3
Vì 2 x 10 = 20 nên 20 : 2 = 10
Vì 5 x 7 = 35 nên 35 : 5 = 7
: 20 20 15 20 35
5 4 5 2 5
  4 5 3 10 7

Bài 2. Tính (theo mẫu).

Giải:
a) 2 cm × 5 = 10 cm
10 cm : 5 = 2 cm
b) 2 kg × 3 = 6 kg
6 kg : 3 = 2 kg
c) 2 l x 4 = 8 l
8 l : 4 = 2 l

Bài 3. Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

Giải:
a) Sóc nâu nhặt được 20 hạt dẻ và chia đều cho 5 bạn.
Lần thứ nhất Sóc nâu chia cho 5 bạn, mỗi bạn 1 hạt dẻ, còn lại 15 hạt dẻ.
Lần thứ hai Sóc nâu chia cho 5 bạn, mỗi bạn 1 hạt dẻ, còn lại 10 hạt dẻ.
Lần thứ ba Sóc nâu chia cho 5 bạn, mỗi bạn 1 hạt dẻ, còn lại 5 hạt dẻ.
Lần thứ tư Sóc nâu chia cho 5 bạn, mỗi bạn 1 hạt dẻ thì số hạt dẻ vừa hết.
Ta có phép chia: 20 : 5 = 4
Mỗi bạn được 4 hạt dẻ.
b) Sóc nâu nhặt được 20 hạt dẻ và chia đều cho 4 bạn.
Lần thứ nhất Sóc nâu chia cho 4 bạn, mỗi bạn 1 hạt dẻ, còn lại 16 hạt dẻ.
Lần thứ hai Sóc nâu chia cho 4 bạn, mỗi bạn 1 hạt dẻ, còn lại 12 hạt dẻ.
Lần thứ ba Sóc nâu chia cho 4 bạn, mỗi bạn 1 hạt dẻ, còn lại 8 hạt dẻ.
Lần thứ tư Sóc nâu chia cho 4 bạn, mỗi bạn 1 hạt dẻ, còn lại 4 hạt dẻ.
Lần thứ năm Sóc nâu chia cho 4 bạn, mỗi bạn 1 hạt dẻ thì số hạt dẻ vừa hết.
Ta có phép chia: 20 : 4 = 5
Mỗi bạn được 5 hạt dẻ.
c) Sóc nâu nhặt được 20 hạt dẻ và chia đều cho 2 bạn.
Lần thứ nhất Sóc nâu chia cho 2 bạn, mỗi bạn 1 hạt dẻ, còn lại 18 hạt dẻ.
Lần thứ hai Sóc nâu chia cho 2 bạn, mỗi bạn 1 hạt dẻ, còn lại 16 hạt dẻ.
…..
Lần thứ mười Sóc nâu chia cho 2 bạn, mỗi bạn 1 hạt dẻ thì số hạt dẻ vừa hết.
Ta có phép chia: 20 : 2 = 10
Mỗi bạn được 10 hạt dẻ.

Bài 4. Chia 20 kg gạo vào các túi, mỗi túi 5 kg. Hỏi được bao nhiêu túi gạo như vậy?

Tóm tắt
5 kg: 1 túi
20 kg : ... túi?
Giải:
Có số túi gạo là:
20 : 5 = 4 (túi)
Đáp số: 4 túi gạo.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây