© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề thi học kì 2 Toán 3 sách Chân trời sáng tạo năm 2024 (Đề 4)

Thứ hai - 29/04/2024 00:20
Đề thi học kì 2 Toán 3 sách Chân trời sáng tạo năm 2024.
I. TRẮC NGHIỆM
(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)
Câu 1. Số nào dưới đây có chữ số hàng nghìn là 5?
A. 51 490
B. 25 823
C. 62 059
D. 71 543

Câu 2. Số liền trước của số 54 829 là:
A. 54 828
B. 54 830
C. 54 839
D. 54 819

Câu 3. Tú về quê thăm ông bà từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Thời gian Tú về quê với ông bà là:
A. 5 ngày
B. 6 ngày
C. 7 ngày
D. 8 ngày

Câu 4. Chị Lan mua 3 kg xoài và đưa cô bán hàng 100 000 đồng. Mỗi ki-lô-gam xoài có giá 31 800 đồng. Cô bán hàng làm tròn đến hàng nghìn số tiền chị Lan cần trả. Vậy cô bán hàng cần trả lại chị Lan số tiền là:
A. 4 000 đồng
B. 12 000 đồng
C. 6 000 đồng
D. 5 000 đồng

Câu 5. Một đoàn tàu chở hàng gồm 9 toa, mỗi toa tàu chở 10 720 kg hàng hóa. Vậy khối lượng hàng hóa đoàn tàu đó chở là:
A. 96 380 kg
B. 96 480 kg
C. 90 820 kg
D. 19 720 kg

Câu 6. Bố Minh có một ao cá dạng hình vuông có cạnh dài 65 m. Bố dự định trồng một số cây vải xung quanh ao, các cây sẽ cách đều 5m. Vậy số cây bưởi bố Minh có thể trồng nhiều nhất là:
A. 13 cây
B. 26 cây
C. 52 cây
D. 65 cây

II. TỰ LUẬN
Câu 1. Đặt tính rồi tính
79 108 + 4 856
32 607 – 15 245
36 318 x 2
67 290 : 4

Câu 2. Số?
7 m = …….. mm
14 000 ml = ………. l
8kg 45g = ………g
3 000 cm = ……….. m

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:
a) 81 025 – 12 071 x 6
b) 29 520 : 5 : 4

Câu 4. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 9 cm. Chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 5. Bạn Mai mua 3 chiếc bút chì hết 25 500 đồng. Hỏi bạn Mai mua 5 chiếc bút chì như thế thì Mai phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?
 
ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Số nào dưới đây có chữ số hàng nghìn là 5?
A. 51 490
B. 25 823
C. 62 059
D. 71 543
Phương pháp
Xác định hàng của chữ số 5 trong mỗi số rồi chọn đáp án thích hợp.
Cách giải
Số có chữ số hàng nghìn là 5 là số 25 823.
Chọn B.

Câu 2. Số liền trước của số 54 829 là:
A. 54 828
B. 54 830
C. 54 839
D. 54 819
Phương pháp
Số liền trước của một số thì kém số đó 1 đơn vị.
Cách giải
Số liền trước của số 54 829 là 54 828.
Chọn A.

Câu 3. Tú về quê thăm ông bà từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Thời gian Tú về quê với ông bà là:
A. 5 ngày
B. 6 ngày
C. 7 ngày
D. 8 ngày
Phương pháp
- Tháng 5 có 31 ngày.
- Tính nhẩm số ngày từ 26 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6
Cách giải
Tháng 5 có 31 ngày.
Thời gian từ 26 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 là 8 ngày.
Chọn D.

Câu 4. Chị Lan mua 3 kg xoài và đưa cô bán hàng 100 000 đồng. Mỗi ki-lô-gam xoài có giá 31 800 đồng. Cô bán hàng làm tròn đến hàng nghìn số tiền chị Lan cần trả. Vậy cô bán hàng cần trả lại chị Lan số tiền là:
A. 4 000 đồng
B. 12 000 đồng
C. 6 000 đồng
D. 5 000 đồng
Phương pháp
- Tìm số tiền mua xoài = Số tiền 1 kg xoài x số ki-lô-gam chị Lan mua
- Muốn làm tròn số đến hàng nghìn ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.
- Tìm số tiền cần trả lại
Cách giải
Chị Lan mua 3 kg xoài hết số tiền là
31 800 x 3 = 95 400 (đồng)
Làm tròn số 95 400 đến hàng nghìn được số 95 000.
Cô bán hàng cần trả lại chị Lan số tiền là
100 000 – 95 000 = 5 000 (đồng)
Đáp số: 5 000 đồng
Chọn D.

Câu 5. Một đoàn tàu chở hàng gồm 9 toa, mỗi toa tàu chở 10 720 kg hàng hóa. Vậy khối lượng hàng hóa đoàn tàu đó chở là:
A. 96 380 kg
B. 96 480 kg
C. 90 820 kg
D. 19 720 kg
Phương pháp
Khối lượng hàng hóa đoàn tàu đó chở = Khối lượng hàng mỗi toa chở được x số toa
Cách giải
Khối lượng hàng hóa đoàn tàu đó chở là
10 720 x 9 = 96 480 (kg)
Đáp số: 96 480 kg
Chọn B.

Câu 6. Bố Minh có một ao cá dạng hình vuông có cạnh dài 65 m. Bố dự định trồng một số cây vải xung quanh ao, các cây sẽ cách đều 5m. Vậy số cây bưởi bố Minh có thể trồng nhiều nhất là:
A. 13 cây
B. 26 cây
C. 52 cây
D. 65 cây
Phương pháp
- Tìm chu vi cái ao hình vuông = Độ dài cạnh x 4
- Tìm số cây có thể trồng nhiều nhất = Chu vi hình vuông : khoảng cách giữa hai cây
Cách giải
Chu vi cái ao hình vuông là
65 x 4 = 260 (m)
Số cây bưởi bố Minh có thể trồng nhiều nhất là
260 : 5 = 52 (cây)
Đáp số: 52 cây
Chọn C.

II. TỰ LUẬN
Câu 1. Đặt tính rồi tính
79 108 + 4 856
32 607 – 15 245
36 318 x 2
67 290 : 4
Phương pháp
- Đặt tính
- Với phép cộng, phép trừ: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau
- Với phép nhân: Nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất kể từ phải sang trái.
- Với phép chia: Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải.
Cách giải
HS tự làm

Câu 2. Số?
7 m = …….. mm
14 000 ml = ……….l
8kg 45g = ………g
3 000 cm = ……….. m
Phương pháp
Áp dụng cách đổi: 1 m = 1 000 mm = 100 cm
1 kg = 1 000g ; 1l = 1 000 ml
Cách giải
7 m = 7 000 mm
14 000 ml = 14l
8kg 45g = 8 045 g
3 000 cm = 30 m

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:
a) 81 025 – 12 071 x 6
b) 29 520 : 5 : 4
Phương pháp
- Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cộng, trừ sau.
- Với biểu thức chỉ chứa phép chia
Cách giải
a) 81 025 – 12 071 x 6 = 81 025 – 72 426
= 8 599
b) 29 520 : 5 : 4 = 5 904 : 4
= 1 476

Câu 4. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 9 cm. Chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Phương pháp
- Tìm chiều dài của hình chữ nhật = Chiều rộng x 4
- Tìm diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng
Cách giải
Chiều dài hình chữ nhật đó là
9 x 4 = 36 (cm)
Diện tích hình chữ nhật đó
36 x 9 = 324 (cm2)
Đáp số: 324 cm2

Câu 5. Bạn Mai mua 3 chiếc bút chì hết 25 500 đồng. Hỏi bạn Mai mua 5 chiếc bút chì như thế thì Mai phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?
Phương pháp
- Tìm giá tiền của 1 chiếc bút chì = Giá tiền của 3 chiếc bút chì : 3
- Tìm giá tiền của 5 chiếc bút chì = Giá tiền của 1 chiếc bút chì x 5
Cách giải
Giá tiền của 1 chiếc bút chì là
25 500 : 3 = 8 500 (đồng)
Bạn Mai mua 5 chiếc bút chì như thế thì phải trả số tiền là
8 500 x 5 = 42 500 (đồng)
Đáp số: 42 500 đồng

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây