© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 38: Tính giá trị của biểu thức số

Thứ sáu - 05/04/2024 23:08
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 38: Tính giá trị của biểu thức số - Trang 104, ...
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu)

Giải:
a) 27 – 7 + 30 = 50
Giá trị biểu thức 27 – 7 + 30 là 50.
b) 60 + 50 – 20 = 90
Giá trị biểu thức 60 +50 – 20  là 90.
c) 9 x 4 = 36
Giá trị biểu thức 9 x 4 là 36.

Bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức:

Giải:
Em tính giá trị của mỗi biểu thức: 
32 + 8 – 18 = 22
6 × 8 = 48
80 – 40 + 10 = 50
45 : 9 + 10 = 15


HOẠT ĐỘNG TRANG 106
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Giải:
   a) 30 : 5 x 2 = 6 x 2 
                       = 12
b) 24 + 5 x 6 = 24 + 30 
                      = 54 
c) 30 – 18 : 3 = 30 – 6
                      = 24

Bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức:

Giải:
40 + 20 – 15 = 60 – 15 = 45
56 – 2 × 5 = 56 – 10 = 46
40 + 32 : 4 = 40 + 8 = 48
67 – 15 – 5 = 52 – 5 = 47


HOẠT ĐỘNG TRANG 107
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Giải:
a) 45 : (5 + 4)
= 45 : 9 
= 5
b) 8 x (11 – 6) 
= 8 x 5
= 40
c) 42 – (42 – 5) 
= 42 – 37 
= 5

Bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức:

Giải:
(15 + 5) : 5 = 20 : 5 = 4
32 – (25 + 4) = 32 – 29 = 3
16 + (40 – 16) = 16 + 24 = 40
40 : (11 – 3) = 40 : 8 = 5LUYỆN TẬP TRANG 108
Bài 1: Biểu thức nào có giá trị lớn nhất? Biểu thức nào có giá trị bé nhất?

Giải:
A: 5 x (6 – 2) = 5 x 4 = 20
B: 5 x 6 – 2 = 30 – 2 = 28
C: (16 + 24) : 4 = 40 : 4 = 10
D: 16 + 24 : 4 = 16 + 6 = 22
Biểu thức B có giá trị lớn nhất. Biểu thức C có giá trị bé nhất.

Bài 2: Mai có 4 hộp bút màu, Mai cho Mi 2 hộp. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu chiếc bút màu? Biết rằng mỗi hộp màu có 10 chiếc bút màu.
Giải:
Số hộp bút còn lại của Mai là:
4 – 2 = 2 (hộp)
Mai còn số chiếc bút màu là
2 x 10 = 20 (chiếc)
Đáp số: 20 chiếc bút màu

Bài 3:
a) Cả ba thùng có bao nhiêu lít nước mắm?

b) Tính giá trị của biểu thức.
123 + 80 + 20 207 + 64 + 36
Giải:
a) Cả ba thùng có tất cả số lít nước mắm là:
65 + 55 + 45 = 164 (lít)
Kết luận: Cả ba thùng có tất cả 164 lít nước mắm.
b) Em thực hiện tính giá trị các biểu thức: Nhóm hai số có tổng là các các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, sau đó thực hiện phép tính trong ngoặc trước.
123 + 80 + 20 = 123 + (80 + 20)
                       = 123 + 100
                       = 223
207 + 64 + 36 = 207 + (64 + 36)
                       = 207 + 100
                       = 307

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây