© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Thứ ba - 09/04/2024 04:27
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - Trang 47, ...
Bài 1. Tính:

Giải:


Bài 2. Một nhà máy sản xuất được 4575 bánh răng trong 5 ngày. Hỏi mỗi ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu báng răng? Biết rằng số bánh răng sản xuất được trong mỗi ngày như nhau.

Giải:
Số bánh răng nhà máy sản xuất trong mỗi ngày là:
4575 : 5 = 915 (bánh răng)
Đáp số: 915 bánh răng

Bài 3. Số?
Có hai trang trại nuôi vịt, trang trại thứ nhất có 4 500 con vịt, số con vịt ở trang trại thứ hai bằng số con vịt ở trang trại thứ nhất giảm đi 3 lần.
a) Trang trại thứ hai có ? con vịt.
b) Cả hai trang trại có ? con vịt.
Giải:
a) Trang trại thứ hai có số con vịt là:
4500 : 3 = 1500 (con)
b) Cả hai trang trại có số con vịt là:
4500 + 1500 = 6000 (con)
Đáp số: a) 1500 con; b) 6000 con

Hoạt động trang 50
Bài 1.
a) Tính?

b) Số?

Giải:
a)

b)


Bài 2. Đội quân của tướng Cao Lỗ có 6 308 người. Tướng quân muốn chia số người ấy thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 7 người. Hỏi có thể chia thành bao nhiêu nhóm và con dư mấy người?

Giải:
Thực hiện phép chia ta có:
6308 : 7 = 901 (dư 1)
Có thể chia thành số nhóm là:
6308 : 7 = 901 (nhóm) dư 1
Vậy ta sẽ có 901 nhóm và dư 1 người.

Bài 3
a) Một con kiến chúa có tuổi thọ là 9 490 ngày và gấp đôi tuổi thọ của ve sầu. Hỏi ve sầu có tuổi thọ là bao nhiêu ngày?
b) Tìm đường đi cho ve sầu chui lên mặt đất mà không gặp con chim?

Giải:
a)
Tuổi thọ của ve sầu là:
9490 : 2 = 4745 (ngày)
b)

Luyện tập trang 51
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
5025 : 5
3296 : 4
2487 : 2
7369 : 8
Giải:


Bài 2. Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 7000 : 7
b) 9000 : 3
c) 8000 : 4
Giải:
a) 7000 : 7
Nhẩm: 7 nghìn : 7 = 1 nghìn
7000 : 7 = 1000
b) 9000 : 3
Nhẩm: 9 nghìn : 3 = 3 nghìn
9000 : 3 = 3000
c) 8000 : 4
Nhẩm: 8 nghìn : 4 = 2 nghìn
8000 : 4 = 2000

Bài 3. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:
a) 6000 : 2 … 2999
b) 3000 : 3 … 200 × 5
c) 3500 : 5 … 4000 : 5
Giải:
a) 6000 : 2 > 2999
b) 3000 : 3 = 200 × 5
c) 3500 : 5 < 4000 : 5

Bài 4. Số?
Có ba vệ tinh bay quanh một thiên thể. Vệ tinh B bay một vòng được 1527 km, dài gấp 3 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh A bay một vòng được ? km.
Vệ tinh C bay một vòng dài gấp 4 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh C bay một vòng được ? km.

Giải:
Vệ tinh A bay 1 vòng được số km là:
1527 : 3 = 509 (km)
Vệ tinh C bay 1 vòng được số km là:
509 x 4 = 2036 (km)
Đáp số: Vệ tinh A: 509 km; Vệ tinh C: 2036 km

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây