© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000

Thứ sáu - 12/04/2024 04:21
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000 - Trang 70, ...
Bài 1. Tính:


GIẢI:


Bài 2. Đặt tính rồi tính:
43 835 + 55 807
67 254 + 92
25 346 + 37 292
7 528 + 5 345
GIẢI:


Bài 3. Tính nhẩm (theo mẫu)

GIẢI:
a) 6000 + 5 000
Nhẩm: 6 nghìn + 5 nghìn = 11 nghìn
6000 + 5000 = 11 000
b) 9000 + 4000
Nhẩm: 9 nghìn + 4 nghìn = 13 nghìn
9000 + 4000 = 13 000
c) 7 000 + 9 000
Nhẩm: 7 nghìn + 9 nghìn = 14 nghìn
7 000 + 9 000 = 14 000

Bài 4. Để phục vụ học sinh chuẩn bị vào năm hoạc mới, một của hàng đã nhập về 6 500 cuốn sách giáo khoa, 3 860 cuốn sách tham khảo vào 8 500 cuốn vở. Hỏi cửa hàng đó đã nhập về tất cả bao nhiêu cuốn sách và vở?
Tóm tắt
Sách giáo khoa: 6 500 cuốn
Sách tham khảo: 3 860 cuốn
Vở: 8 500 cuốn
Tất cả: … cuốn sách và vở?
GIẢI:
Cửa hàng đã nhập số cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo là:
6 500 + 3 860 = 10 360 (cuốn)
Cửa hàng đã nhập về tất cả số cuốn sách và vở là:
10 360 + 8 500 =18 860 (cuốn)
Đáp số: 18 860 cuốn sách và vở.

LUYỆN TẬP TRANG 71
Bài 1. Tính nhẩm (theo mẫu):

GIẢI:
a)
40 000 + 20 000
Nhẩm: 4 chục nghìn + 2 chục nghìn = 6 chục nghìn
40 000 + 20 000 = 60 000
60 000 + 30 000
Nhẩm: 6 chục nghìn + 3 chục nghìn = 9 chục nghìn
60 000 + 30 000 = 90 000
50 000 + 50 000
Nhẩm: 5 chục nghìn + 5 chục nghìn = 100 nghìn
50 000 + 50 000 = 100 000
b)
32 000 + 7000
Nhẩm: 32 nghìn + 7 nghìn = 39 nghìn
32 000 + 7 000 = 39 000
49 000 + 2 000
Nhẩm: 49 nghìn + 2 nghìn = 51 nghìn
49 000 + 2 000 = 51 000
55 000 + 5 000
Nhẩm: 55 nghìn + 5 nghìn = 60 nghìn
55 000 + 5000 = 60 000

Bài 2. Đặt tính rồi tính:
23 459 + 45 816
82 750 + 643
3 548 + 94 627

GIẢI:


Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:

GIẢI:
a)
35 000 + 27 000 + 13 000
= 62 000 + 13 000
= 75 000
b)
20 500 + 50 900 + 8 500
= 71 400 + 8 500
= 79 900

Bài 4. Trong một hồ nuôi cá của bác Tư, lần thứ nhất bác thả xuống hồ 10 800 con cá ba sa, lần thứ hai bác thả nhiều hơn lần thứ nhất 950 con cá ba sa. Hỏi cả hai lần bác tư đã thả xuống hồ bao nhiêu con cá ba sa?
Tóm tắt
Lần thứ nhất: 10 800 con cá
Lần thứ hai: nhiều hơn lần thứ nhất 950 con cá
Cả 2 lần: … con cá?
GIẢI:
Lần thứ hai bác thả số con cá ba sa là:
10 800 + 950 = 11 750 (con cá)
Cả hai lần bác thả số con cá là:
10 800 + 11 750 = 22 550 (con)
Đáp số: 22 550 con cá

Bài 5. Tìm chữ số thích hợp:

GIẢI:

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây