© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Thứ sáu - 12/04/2024 08:57
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - Trang 94, ...
Bài 1. Tính:

Giải:


Bài 2. Đặt tính rồi tính:
31 504 × 3
23 160 × 4
Giải:


Bài 3. Mỗi lần người ta chuyển 15 250 kg thóc vào kho. Hỏi sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam thóc vào kho?
Giải:
Sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được số ki-lô-gam thóc là:
15 250 × 3 = 45 750 (kg)
Đáp số: 45 750 kg thóc

* LUYỆN TẬP TRANG 95
Bài 1. Số?

Giải:


Bài 2. Đặt tính rồi tính:
10 706 × 9
12 060 × 8
15 108 × 5
Giải:


Bài 3. Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 11 000 x 9
b) 21 000 x 3
c) 15 000 x 6
Giải:
a) 11 000 x 9
Nhẩm: 11 nghìn × 9 = 99 nghìn
11 000 × 9 = 99 000
b) 21 000 × 3
Nhẩm: 21 000 × 3 = 63 nghìn
21 000 × 3 = 63 000
c) 15 000 × 6
Nhẩm: 15 nghìn × 6 = 90 nghìn
15 000 × 6 = 90 000

Bài 4. Có ba kho chứa dầu, mỗi kho chứa 12 000 l. Người ta đã chuyển đi 21 000 l dầu. Hỏi ba kho đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Giải:
Ba kho có số lít dầu là:
12 000 × 3 = 36 000 (lít)
Sau khi chuyển 21 000 lít dầu đi thì kho còn lại số lít dầu là:
36 000 – 21 000 = 15 000 (lít)
Đáp số: 15 000 lít dầu
 

* LUYỆN TẬP TRANG 96

Bài 1. Số?

Giải:


Bài 2
a) Đặt tính rồi tính:
31 624 x 3
15 041 x 3
b) Tính giá trị của biểu thức:
26 745 + 12 071 x 6
Giải:
a)

b)
26 745 + 12 071 x 6
= 26 745 + 72 426
= 99 171

Bài 3. Việt mua 6 quyển vở, mỗi quyển giá 6 000 đồng. Việt đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Việt bao nhiêu tiền?
Giải:
Việt mua hết số tiền là:
6 000 × 6 = 36 000 (đồng)
Cô bán hàng trả lại cho Việt số tiền là:
100 000 – 36 000 = 64 000 (đồng)
Đáp số: 64 000 đồng

Bài 4. Trong một nông trại ươm cây giống có hai vườn ươm, mỗi vườn có 14 000 cây giống. Trong một trại ươm khác có 15 000 cây giống. Hỏi cả 2 trại ươm đó có bao nhiêu cây giống?

Giải:
Hai vườn ươm có số cây giống là:
14 000 × 2 = 28 000 (cây)
Cả hai trại ươm có số cây giống là:
28 000 + 15 000 = 43 000 (cây)
Đáp số: 43 000 cây giống

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây