© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 81: Ôn tập chung

Thứ hai - 15/04/2024 03:26
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 81: Ôn tập chung - Trang 125, ...
Luyện tập trang 125
Bài 1. Hoàn thành bảng sau (theo mẫu):

Giải:
Hàng Viết số Đọc số
Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị
  6 3 0 5 6 305 Sáu nghìn ba trăm linh năm
2 7 6 4 1 27 641 Hai mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi mốt
3 0 8 7 4 30 874 Ba mươi nghìn tám trăm bảy mươi tư
5 5 5 5 5 55 555 Năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm

Bài 2. Cho các số sau:
53 460
54 360
46 530
53 640
a) Chọn câu trả lời đúng.
Trong các số đã cho:
- Số lớn nhất là:
A. 53 460
B. 54 360
C. 46 530
D. 53 640
- Số bé nhất là:
A. 53 460
B. 54 360
C. 46 530
D. 53 640
b)
– Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn.
– Viết các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé.
Giải:
a) Trong các số 53 460; 54 360; 46 530; 53 640:
– Số lớn nhất là 54 360.
– Số bé nhất là 46 530.
b) Số theo thứ tự từ lớn đến bé là: 46530, 53460, 53640, 54360
Số theo thứ tự từ lớn đến bé là: 54360, 53640, 53460, 46530

Bài 3. Đặt tính rồi tính:
42 307 + 25 916
67 251 – 18 023
3 426 × 3
42 580 : 5
Giải:

Bài 4. Một cửa hàng văn phòng phẩm, thứ Bảy đã bán 12 hộp bút chì màu, Chủ nhật bán được số hộp bút chì màu gấp 3 lần thứ Bảy. Hỏi sau hai ngày bán, cửa hàng đó bán được bao nhiêu hộp bút chì màu?
Giải:
Ngày chủ nhật bán được số hộp bút chì màu là:
12 x 3 = 36 (hộp)
Sau hai ngày bán, cửa hàng đó bán được số hộp bút chì màu là:
12 + 36 = 48 (hộp)
Đáp số: 48 hộp bút chì màu

Luyện tập trang 126
Bài 1. Quan sát hình rồi trả lời câu hỏi:

a) Túi đường cân nặng bao nhiêu gam?
b) Túi muối cân nặng bao nhiêu gam?
c) Túi đường và túi muối cân nặng tất cả bao nhiêu gam?
d) Túi đường nặng hơn túi muối bao nhiêu gam?
Giải:
a) Cân nặng của túi đường là:
100 + 200 + 500 = 800 (g)
Túi đường cân nặng 800 gam.
b) Cân nặng của túi muối là:
200 + 200 = 400 (g)
Túi muối cân nặng 400 gam.
c) Cân nặng của túi đường và túi muối là:
800 + 400 = 1200 (g)
d) Túi đường nặng hơn túi muối số gam là:
800 – 400 = 400 (g)

Bài 2. Bạn Núi đi học từ nhà lúc 6 giờ 5 phút và đến trường lúc 6 giờ 55 phút. Hỏi bạn Núi đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?
Giải:
Bạn Núi đi từ nhà đến trường hết:
6 giờ 55 phút – 6 giờ 5 phút = 50 phút
Đáp số: 50 phút

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:
a) 3 656 + 1 407 – 2 538
b) 1 306 x 6 : 2
c) 452 x (766 – 762)
d) (543 + 219) : 3
Giải:
a) 3 656 + 1 407 – 2 538
= 5063 – 2538
= 2525
b) 1 306 x 6 : 2
= 7836 : 2
= 3918
c) 452 x (766 – 762)
= 452 x 4
= 1808
d) (543 + 219) : 3
= 762 : 3
= 254

Bài 4.
a) Tính diện tích hình vuông có chu vi 32 cm.
b) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuông ở câu a và có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.

Giải:
a)
Cạnh hình vuông có độ dài là:
32 : 4 = 8 (cm)
Diện tích hình vuông là:
8 x 8 = 64 (cm2)
Đáp số: 64cm2
b) Ta có chiều rộng hình chữ nhật có độ dài 8 cm.
Chiều dài hình chữ nhật là:
8 x 3 = 24 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
(24 + 8) x 2 = 64 (cm)
Đáp số: a) 64cm2; b) 64 cm.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây