© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3, Kết nối tri thức, Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000

Thứ tư - 12/04/2023 10:11
Giải Toán 3, Kết nối tri thức, Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000
Hướng dẫn giải bài tập Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000. Các em chú ý theo dõi nhé.
* Luyện tập
1. Đặt tính rồi tính

   207                       9 160
x     8                     x       5
 1656                      45800

phep chia

2. Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng nhau?
- Những phép tính có kết quả bằng nhau là:
6 000 x 4;
8 000 x 3;
96 000 : 4

3. Tính giá trị của biểu thức.
a) 4 105 x 9 : 5
 = 36 945 : 5
 = 7 389

b) 24 048 : (4 x 2)
 = 24 048 : 8
 = 3 006

4. Việt mua 1 quyển truyện thiếu nhi và 2 cái bút. Giả 1 quyển truyện thiếu nhi là 18 000 đồng, giá 1 cái bút là 8 500 đồng. Hỏi Việt phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?
Giải:
Việt phải trả người bán số tiên là:
18 000 + 8 500 x 2 = 35 000 (đồng)
Đáp số: 35 000 đồng.

5. Tìm chữ số thích hợp
   8109
x       9 
 72981

* Luyện tập
1. Chọn câu trả lời đúng

a) Tích của 1 508 và 6 là:
A. 9 048               B. 6 048               C. 9 008               D. 9 042
- Đáp án: A

b) Thương của 35 145 và 5 là:
A. 729                  B. 7 029               C. 7 092               D. 7 028
- Đáp án: B

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 x 2) là
A. 9 060                B. 18 120             C. 960                 D. 4 530
- Đáp án: D

2. Tính giá trị của biểu thức.
a) (6 000 + 3 000) × 5
 = 9 000 x 5
 = 45 000

b) 18 000 : 6 × 3
 = 3 000 x 3
 = 9 000

c) (40 000 – 5 000) : 7
 = 35 000 : 7
 = 5 000

d) 7000 x (2 x 3)
 = 7 000 x 6
 = 42 000

4. Cô Hoa mua 5 kg gạo hết 85 000 đồng. Hỏi:
a) Mỗi ki-lô-gam gạo như vậy giá bao nhiêu tiền?
b) Bác Hiền mua 4 kg gạo như thế thì bác Hiền phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Giải:
a) Mỗi ki-lô-gam gạo có giá:
85 000 : 5 = 17 000 (đồng)

b) 4 kg gạo có giá:
17 000 x 4 = 68 000 (đồng)

5. Năm nay Nam 9 tuổi, bố hơn Nam 27 tuổi. Hỏi năm nay tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam?
Giải:
Tuổi của bố Nam là:
9 + 27 = 36 (tuổi)
Tuổi bố gấp số lần tuổi Nam là:
36 : 9 = 4 (lần)
Đáp số: 4 lần

* Luyện tập
1. Chọn đáp án đúng

a) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?
A. 1 500 x 7              B. 2 109 x 5               C. 1 807 x 6
- Đáp án: C

b) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?
A. 18 126:3               B. 43 120: 8               C. 52 200:9
- Đáp án: B

2. Tính giá trị của biểu thức.
a) 8 103 x 5 - 4 135
 = 40 515 - 4 135
 = 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600
 = 3 045 + 9 600
 = 12 645

c) (809 + 6 215) × 4
 = 7 024 x 4 
 = 28 096

d) 17 286 - 45 234 : 9
 = 17 286 -  5 026
 = 12 260

3. Một cửa hàng có 1 350 kg gạo, sau khi bán thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Giải:
Số gạo cửa hàng còn lại là:
1 350 : 3 = 450 (kg)
Đáp số: 450 kg.

4. Bác Hải dự tính xây một ngôi nhà hết 87 000 viên gạch. Bác Hải đã mua 4 lần, mỗi lần 18 200 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hải còn phải mua bao nhiêu viên gạch nữa?
Giải:
Số gạch bác Hải đã mua là:
18 200 x 4 = 72 800 (viên)
Số gạch cần phải mua nữa là:
87 000 - 72 800 = 14 200 (viên)
Đáp số: 14 200 viên.

5. Đố bạn.
Chọn dấu phép tính "x; :" thích hợp thay cho dấu "?".
a) 8 x 4 : 2 = 16
b) 64 : (4 x 2) = 8

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây