© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Công Dân 10 - Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Thứ hai - 07/10/2019 12:46
Tóm tắt kiến thức cần nhớ, Giáo Dục Công Dân 10 - Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
1. Thế nào là nhận thức?
- Nhận thức là quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng.
- Quá trình nhận thức gồm hai giai đoạn:
+ Nhận thức cảm tính là giai đoạn nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác với sự vật, hiện tượng, đem lại cho con người hiểu biết về các đặc điểm bên ngoài của chúng.
+ Nhận thức lý tính là giai đoạn tiếp theo của nhận thức, dựa trên những tài liệu do nhận thức cảm tính đem lại, nhờ các thao tác của tư duy như phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa... để tìm ra bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng.

2. Thực tiễn là gì?
- Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử xã hội của con người nham cải tạo tự nhiên và xã hội.
- Hoạt động thực tiễn có ba hình thức cơ bản.
+ Hoạt động sản xuất vật chất.
+ Hoạt động chính trị xã hội.
+ Hoạt động thực nghiệm khoa học.

3. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
a. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức
- Mỗi người, mỗi thế hệ không chỉ có những nhận thức do thực tiễn và kinh nghiệm trực tiếp đem lại mà còn kế thừa, tiếp thu những tri thức của thế hệ trước, của người khác đem lại.
- Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trinh phát triển và hoàn thiện các giác quan của con người. Nhờ đó khả năng nhận thức của con người ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về sự vật, hiện tượng.

b. Thực tiễn là động lực của nhận thức
Thực tiễn luôn vận động, luôn đặt ra những yêu cầu mới cho nhận thức và tạo ra những tiền đề vật chất cần thiết thúc đẩy nhận thức phát triển.

c. Thực tiễn là mục đích của nhận thức
- Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được vận dụng vào thực tiễn.
- Mục đích cuối cùng của nhận thức là nham cải tạo hiện thực khách quan, đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.

d. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí
- Nhận thức ra đời từ thực tiễn, song nhận thức lại diễn ra ở từng người, từng thế hệ cụ thể với những điều kiện chủ quan, khách quan khác nhau. Bởi vậy tri thức của con người về sự vật và hiện tượng có thể là đúng hoặc sai lầm.
- Chỉ có đem những tri thức đã thu nhận được kiêm nghiệm qua thực tiễn mới đánh giá được tính đúng đắn hay sai lầm của chúng.
- Vận dụng tri thức vào thực tiễn còn có tác dụng bổ sung, hoàn thiện những nhận thức chưa đầy đủ.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây