© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề thi và đáp án môn thi Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021

Chủ nhật - 11/07/2021 09:22
Đề thi và đáp án môn thi Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021
Đề thi và đáp án môn thi Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021, mã đề 314.

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN [MÃ ĐỀ 314]
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát để
 
Câu 81: Công dân báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kì cá nhân nào là thực hiện quyền
A. kháng án.
B. tố cáo.
C. khiếu nại.
D. truy vết.

Câu 82: Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị và giá trị.
A. trao đổi.
B. tượng trưng.
C. đầu cơ.
D sử dụng.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi đang
A. chấp hành lệnh tạm giam.
B chấp hành hình phạt tù.
C. tham gia thử nghiệm vacxin.
D. tham gia truy vết dịch tễ.

Câu 84: Pháp luật về sự phát triển kinh tế quy định khi tiến hành hoạt động kinh doanh mọi công dân đều phải
A. tuyển dụng nhân sự trực tuyến.
B, đầu tư kinh phí cho quảng cáo.
C, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
D. phát hành trái phiếu thường niên.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, lao động nam và lao động nữ được bình đẳng về cơ hội
A tiếp cận việc làm.
B. xóa bỏ cạnh tranh.
C. cân bằng giới tính.
D. thôn tính thị trường.

Câu 86: Theo quy định của pháp luật, một trong những hình thức để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận là
A. bảo mật hòm thư điện tử.
B. đăng tải mọi loại thông tin.
C. trực tiếp bày tỏ quan điểm.
D. né tránh hoạt động tập thể.

Câu 87: Việc công dân giám sát, kiểm tra dự toán và quyết toán ngân sách của địa phương là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi
A. cả nước.
B. lãnh thổ.
D. trung ương.
C. cơ sở.

Câu 88: Một trong những nội dung của quyền học tập là bất kì công dân nào cũng được
A. học bằng nhiều hình thức,
B. hoàn trả kinh phí đào tạo.
C. tự quyết định mức học bổng.
D. hưởng mọi loại phụ cấp.

Câu 89: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về
A. thân thế, sự nghiệp.
B, uy tín, địa vị.
C. nhân thân, tài sản.
D. tính mạng, sức khỏe.

Câu 90: Một trong những nội dung của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. áp đặt quan điểm cá nhân.
B. cùng lựa chọn nơi cư trú.
C. kế thừa tất cả các hủ tục.
D. bài trừ nền nếp của gia tộc,

Câu 91: Một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được
A. hưởng chế độ chăm sóc y tế.
B. miễn thuế thu nhập.
C. phụ cấp nghề nghiệp. .
D. nâng lương trước thời hạn.

Câu 92: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật thực hiện hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước, có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm phải
A. tự bảo mật danh tính.
B. chịu trách nhiệm hành chính.
C. chủ động đưa ra hình phạt.
D. từ bỏ quyền nhân thân.

Câu 93: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ tài sản và quan hệ
A. giao tiếp.
B, ứng xử.
C. nhân thân.
D. công vụ.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị
A. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
B. đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh.
D. từ chối làm nhân chứng vụ án.
C. truất quyền của người kế nhiệm.

Câu 95: Cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì pháp luật quy định phải làm là
A. ban hành pháp luật.
B. sửa đổi pháp luật.
C. thẩm định pháp luật.
D. thi hành pháp luật.

Câu 96: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thi Việt Nam được Nhà nước và pháp luật
A. hoán vị.
B. bảo vệ.
C. hoán đổi.
D. bảo mật.

Câu 97: Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi
A. năng lực trách nhiệm pháp lí.
B. thành phần và địa vị xã hội.
C. tâm lí và yếu tố thể chất.
D. trạng thái sức khỏe tâm thần.

Câu 98: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng và chi phí sản xuất xác định là
A. cầu.
B. lợi nhuận.
C. cạnh tranh.
D. cung.

Câu 99: Một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mọi chủ thể kinh tế khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều được
A. thâu tóm và lũng đoạn thị trường.
B. hạn chế và xóa bỏ cung cầu.
C. duy trì và thúc đẩy lạm phát.
D. hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

Câu 100: Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa để người dân hiểu và thực hiện đúng là pháp luật thể hiện tính
A. xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
B. đa dạng hóa về ngôn ngữ.
C. bảo mật tuyệt đối về mọi thông tin.
D. trừu tượng hóa về từ vựng.

Câu 101: Theo quy định của pháp luật, lực lượng chức năng chưa thực hiện đúng quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân trong trường hợp nào sau đây?
A. Giam giữ đối tượng bị truy nã.
B,Hành hung nhân chứng vụ án.
C. Bắt người phạm tội quả tang.
D. Làm lộ danh tính người khiếu nại.

Câu 102: Công dân vi phạm quyền sáng tạo khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch.
B. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.
C. Từ chối ứng dụng công nghệ.
D. Né tránh nghiên cứu khoa học.

Câu 103: Hành vị nào sau đây của các chủ thể kinh tế thể hiện mặt tiêu cực của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?
A. Tăng cường đầu cơ tích trữ.
B. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.
C. Giảm thiểu chi phí sản xuất,
D. Khai thác hiệu quả mọi nguồn lực.

Câu 104: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội phạm vi cả nước khi
A. góp ý sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự.
B. tham khảo quy trình định canh, định cư.
C. Củng hộ nguồn quỹ vacxin phòng dịch.
D. theo dõi hoạt động dồn điền, đổi thửa.

Câu 105: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào sau đây?
A. Tiền tệ thế giới.
B. Thước đo giá trị.
C. Phương tiện lưu thông.
D. Phân loại thị trường.

Câu 106: Công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Bày tỏ quan điểm cá nhân.
B. Tìm hiểu tình hình dịch bệnh.
C. Công khai thông cáo báo chí.
D. Lan truyền thông tin sai lệch.

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử trong trường hợp nào sau đây?
A. Đối sánh kết quả kiểm phiếu,
B. Bảo mật nội dung viết trong phiếu bầu.
C. Công khai lí lịch đại biểu.
D. Ủy quyền thực hiện nghĩa vụ cử tri.

Câu 108: Việc các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được Nhà nước tạo điều kiện để đẩy mạnh sản xuất nhằm tăng thu nhập là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây?
A. Văn hóa.
B. Kinh tế.
C. Chính trị.
D. Giáo dục.

Câu 109: Công dân tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Cung cấp chứng cứ ngoại phạm.
B. Từ chối xuất cảnh trái phép.
C. Hoàn thiện hồ sơ chuyên án.
D. Đính chính thông tin cá nhân.

Câu 110: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật vi phạm pháp luật hình sự khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tổ chức cho tù nhân vượt ngục.
B. Giao hàng sai địa điểm thỏa thuận.
C. Từ chối việc thử nghiệm vacxin.
D. Gây mất trật tự tại đơn vị.

Câu 111: Thôn Y có ông A; vợ chồng anh G, chị P; vợ chồng chị M, anh N và con gái là cháu C cùng sinh sống. Vốn có định kiến từ trước nên khi thấy chị P vào nhà mình, chị M cho rằng chị P có mục đích xấu nên đã tri hô và hỗ trợ anh N đánh đuổi chị P. Sau đó ít lâu, bị chị P đưa tin sai sự thật về mình, anh N đã bí mật giam chị tại một ngôi nhà hoang. Qua hai ngày chị P mất tích, anh G phát hiện sự việc nên đã thuê ông A dùng hung khí đe dọa giết anh N buộc anh N phải thả vợ mình. Khi bác sĩ yêu cầu chị P phải nằm viện điều trị do bị sang chấn tâm lí, anh G bắt cháu C rồi quay và gửi video cảnh cháu ngất xỉu do bị bỏ đói cho anh N để gây sức ép yêu cầu anh N phải trả tiền viện phí cho vợ mình. Những ai sau đây đồng thời vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Anh G và chị M.
B. Anh N và anh G.
C. Chị M, anh N và anh G..
D. Anh N, chị P và ông A.

Câu 112: Ông B là giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm và chị M quen nhau qua mạng xã hội. Sau khi nhận hồ sơ xin việc cùng 200 triệu đồng của chị M, với ý định chiếm đoạt số tiền trên ông B đã bỏ trốn và bị chị M tố cáo. Ông B phải chịu những trách nhiệm pháp lý nào sau đây?
A. Hình sự và kỉ luật.
B. Hình sự và dân sự.
C. Hành chính và dân sự.
D. Hành chính và hình sự.

Câu 113: Nghi ngờ đồng nghiệp là chị B dùng danh tính người khác lập tài khoản đăng tải thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh, anh M bí mật xâm nhập vào hòm thư điện tử của chị rồi sao chép toàn bộ dữ liệu trong đó nhằm mục đích tống tiền. Anh M đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
A. Giám sát chặt chẽ đối tượng bị tình nghi.
B. Chuyển giao quy trình quản lý công nghệ.
C. Bất khả xâm phạm về lĩnh vực tư pháp.
D. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.

Câu 114: Anh C là Chi cục trưởng Chi cục X chở chị S là nhân viên đi công tác bằng xe mô tô. Trên đường đi, anh C đã vượt đèn đỏ nên bị anh V là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Vào thời điểm anh V lập biên bản và ra quyết định xử phạt anh C; cách đó không xa, anh N là tài xế xe taxi bị hành khách trên xe là anh G, khống chế, dùng dao đâm vào bụng. Sau khi thoát khỏi xe và kêu cứu, anh N ngã gục xuống đường, lợi dụng lúc này, anh G bỏ chạy. Anh V nhờ người đưa anh N đi cấp cứu còn mình thì truy đuổi anh G. Thấy trong quyết định xử phạt anh C có ghi thêm lỗi đi sai làn đường dù anh C không vi phạm, chị S đã đưa sự việc lên mạng xã hội. Không ngờ hành động của chị S khiến việc anh C bị xử phạt lan truyền rộng rãi dẫn đến uy tín của anh C bị ảnh hưởng. Bức xúc, anh C đã tạo tình huống để chị S mắc lỗi nghiêm trọng rồi dựa vào đó thực hiện quy trình kỉ luật và chị S đã phải nhận quyết định buộc thôi việc. Những ai sau đây có thể vừa được thực hiện quyền khiếu nại vừa được thực hiện quyền tố cáo?
A. Chị S và anh C.
B. Chị S và anh N.
C. Anh V, anh C và anh G.
D. Anh C, anh N và chị S.

Câu 115: Việc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản và ra quyết định xử phạt anh V là công nhân xây dựng và chị A là chủ một cơ sở thẩm mỹ về hành vi điều khiển xe ô tô không có giấy phép lái xe là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính linh hoạt, phi khuôn mẫu.
B. Tính chủ động, tự phán quyết.
C. Tính đặc thù, được bảo mật.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

Câu 116: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ông M là cán bộ hưu trí nhờ và được anh A kiểm tra lại thông tin trong phiếu bầu mà chị H vừa viết hộ theo ý của ông. Sau đó, mối người tự tay bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. Ông M và anh A cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
A. Bỏ phiếu kín.
B. Ủy quyền.
C. Tự thỏa thuận.
D. Trực tiếp.

Câu 117: Chính quyền địa phương X thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân. Chính quyền địa phương X đã tạo điều kiện để công dân hưởng quyền được phát triển dung nào sau đây?
A. Được cung cấp thông tin.
B. Đẩy lùi mọi bệnh tật hiểm nghèo.
C. Bảo mật nguồn dữ liệu.
D. Chủ động đầu cơ nhu yếu phẩm.

Câu 118: Sau khi cùng tốt nghiệp đại học trở về quê nhà, anh D được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án phát triển nghề dệt thổ cẩm của dân tộc mình; chị Q tiếp quản công ty của gia đình tại thành phố nơi chị đã sinh ra, Bảy năm sau, anh D và chị Q cùng tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân. Anh D và chị Q được hưởng quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây?
A. Quốc phòng.
B. Chính trị.
C. Đầu tư.
D. Đối ngoại.

Câu 119: Khi bàn với chồng là anh V về việc dùng một phần tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để ủng hộ quỹ vacxin phòng, chống dịch COVID-19, chị Q phát hiện anh V đã tự ý cho bạn anh vay toàn bộ số tiền tiết kiệm đỏ. Bức xúc do không lấy lại được số tiền cho vay, chị Q bỏ về nhà mẹ đẻ là bà A sinh sống. Vì đang tham gia làm tình nguyện viên tại một khu cách li y tế tập trung niên năm ngày sau bà A mới biết chuyện. Cho rằng con gái mình không được con rể tôn trọng, bà A đến gặp bà M là mẹ anh V đề nghị bà M yêu cầu anh V phải đón chị Q về nhà đồng thời công khai xin lỗi chị. Vốn có định kiến với bà A, bà M đã lớn tiếng xúc phạm và đuổi bà A ra về. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Anh V, chị Q và bà M.
B. Anh V và chị Q.
C. Bà A và bà M.
D. Anh V, bà M và bà A.

Câu 120: Các anh A, D, C cùng làm việc tại một công trường. Mặc dù bị bà P ép giá, anh C vẫn kí hợp đồng thuê ngôi nhà bỏ không của bà P trong thời hạn hai năm làm nơi ở. Tại đây, anh C bí mật tổ chức kinh doanh thể thao qua mạng và đồng thời nhận cá độ của nhiều người với tổng số tiền là 1 tỉ đồng. Nghe anh C tư vấn, anh A lấy lí do phải chữa bệnh để vay 150 triệu đồng của anh D rồi dùng số tiền này cá độ bóng đá và bị thua. Liên tục bị anh A tránh mặt với mục đích trốn nợ, anh D đã tạt sơn làm bắn tường nhà anh A. Trong khi đó, do quá hạn ba tháng mà không nhận được tiền cho thuê nhà, cũng không liên lạc được với anh C, bà P đã làm đơn tố cáo. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
A. Anh C, anh D và bà P.
B. Anh C, anh A và anh D.
C. Anh A và anh D.
D. Anh A và anh C.
------ HẾT ------

ĐÁP ÁN
dap an ma de 314 gdcd

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây