© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...

Giải bài tập Hóa học 8, Bài 16: Phương trình hóa học.

Thứ hai - 08/07/2019 23:48
Giải bài tập Hóa học 8, Bài 16: Phương trình hóa học: Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập.
Loading...
1. a) Phương trình hoá học biểu diễn gì, gồm công thức hoá học của những chất nào?
b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hoá học của phản ứng ở điểm nào?
c) Nêu ý nghĩa của phương trình hoá học.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

a) Phương trình hoá học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học, gồm công thức hoá học của chất phản ứng và sản phẩm phản ứng.

b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hoá học là chưa có hệ số thích hợp, tức là chưa cân bằng số nguyên tử. Tuy nhiên có một số trường hợp thì sơ đồ cũng là phương trình hoá học.

c) Phương trình hoá học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

2. Cho sơ đồ của các phản ứng sau:
a) Na + O2 Na2O;        b) P2O5 + H2O H3PO4
Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

Phương trình hoá học của phản ứng:
4Na + O2 2Na2O
số nguyên tử Na : số phân tử oxi : số phân tử Na2O là 4 : 1 : 2.

b) P2O5 + 3H2O 2H3PO4
Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 là 1 : 3 : 2.

3. Yêu cầu làm như bài tập 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau:
a) HgO Hg + O2;    b) Fe(OH)3 Fe2O3 + H2O

HƯỚNG DẪN GIẢI:

Phương trình hoá học của phản ứng:
a) 2HgO  2Hg + O2
Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg : số phân tử oxi là 2 : 2 : 1.

b) Fe(OH)3   Fe2O3 + H2O
Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử oxi là 2 : 1 : 3.

4. Cho sơ đồ của phản ứng sau:
Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + NaCl
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng.
b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy chọn).

HƯỚNG DẪN GIẢI:

a) Phương trình hoá học của phản ứng:
Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + 2NaCl

b) Số phân tử Na2CO3  : số phân tử CaCl2 : số phân tử CaCO3 : số phân tử NaCl là: 1 : 1 : 1 : 2.

5. Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và chất magie sunfat MgSO4.
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng.
b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

a) Phương trình hoá học của phản ứng:
Mg + H2SO4 MgSO4 + H2

b) Số phân tử Mg : số phân tử H2SO4 : số phân tử MgSO4 : số phân tử H2 đều là tỉ lệ 1 : 1.

6. Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo hợp chất P2O5
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng.
b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

a) Phương trình hoá học của phản ứng: 4P + 5O2 2P2O5
b) Số phân tử P : số phân tử oxi : số phân tử P2O5 là 4 : 5 : 2.

7. Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hoá học sau (chép vào vở bài tập):
a) ?Cu + ?  2CuO
b) Zn + ?HCl  ZnCl2 + H2
c) CaO + ?HNO3  Ca(NO3)2 + ?

HƯỚNG DẪN GIẢI:

Phương trình hoá học của phản ứng:
3) 2Cu + O2  2CuO
b) Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
c) CaO + 2HNO3  Ca(NO3)2 + H2O
© Bản quyền thuộc về Bài kiểm tra. Ghi rõ nguồn Bài kiểm tra.com khi sao chép nội dung này.
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây