© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều, bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

Thứ ba - 05/03/2024 02:59
Giải Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều, bài 13: Từ tế bào đến cơ thể - Trang 76, ...
Mở đầu trang 76: Quan sát hình 13.1 và cho biết cơ thể sinh vật nào được cấu tạo từ nhiều tế bào.

Trả lời:
Cơ thể sinh vật được cấu tạo từ nhiều tế bào là: Con gà, cây hoa mai, cây lúa.

I. Sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào
Luyện tập mục I trang 76. Lấy ví dụ về sinh vật đơn bào và cho biết tế bào của chúng là tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực.
Trả lời:
Tế bào nhân sơ: vi khuẩn lam, xạ khuẩn,…
Tế bào nhân thực: trùng biến hình, tảo lục, nấm, trùng roi, trùng giày,...

Luyện tập mục I trang 77. Phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào theo gợi ý trong bảng 13.1
Trả lời:
Phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào
Tiêu chí Sinh vật đơn bào Sinh vật đa bào
Số lượng tế bào Một tế bào Nhiều tế bào
Số loại tế bào Một loại tế bào Nhiều loại tế bào
Cấu tạo từ tế bào nhân sơ hay nhân thực Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực

II. Tổ chức cơ thể đa bào
Câu hỏi mục II trang 78. Quan sát hình 13.3 và nêu tên các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao.
Trả lời:
Các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao: Tế bào - mô - cơ quan - hệ cơ quan - cơ thể.

Vận dụng mục II trang 79. Quan sát các hình trong hình 13.4 và sắp xếp các hình đó theo cấp độ tổ chức của cơ thể người theo thứ tự từ thấp đến cao và gọi tên của các cấp độ đó.
Trả lời:
Thứ tự các cấp độ tổ chức:
c) Tế bào biểu mô ruột (cấp độ tế bào) => d) Biểu mô ruột (cấp độ mô) => b) Ruột non (cơ quan) => a) Hệ tiêu hóa (hệ cơ quan) => e) Cơ thể.

Câu hỏi mục II trang 79. 
1. Dựa vào hình 13.3 hãy kể tên một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh.
2. Quan sát hình 13,.4, kể tên một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của người.
https://i.vdoc.vn/data/image/2023/11/27/quan-sat-cac-hinh-trong-hinh-13-4-va-sap-xep-cac-hinh.png
Trả lời:
1. Một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh: mô bì, mô xốp, mô dẫn, mô giậu.
2. Một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của người: Ruột non, đại tràng, dạ dày, gan, thực quản,…

Luyện tập mục II trang 80. Nêu tên cấp độ tổ chức tương ứng với mỗi cấu trúc đã cho trong bảng 13.2 và tên của cấp độ tổ chức liền kề cao hơn nó trong thứ tự tổ chức cơ thể.
Trả lời:
Cấu trúc Lá bạc hà Tế bào thần kinh ở người Hệ hô hấp Cây ngô
Tên cấp độ tổ chức Cơ quan ? ? ?
Tên cấp độ tổ chức liền kề cao hơn Hệ cơ quan ? ? ?

Vận dụng mục II trang 80. Lấy ví dụ về tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể động vật và thực vật mà em biết theo gợi ý trong bảng 13.3.
Cấu trúc Động vật Thực vật
Tế bào ? ?
? ?
Cơ quan ? ?
Hệ cơ quan ? ?

Trả lời:
Cấu trúc Động vật Thực vật
Tế bào tế bào thần kinh tế bào vảy hành (củ hành)
mô liên kết ( ruột non) mô giậu (lá cây)
Cơ quan cơ quan tiêu hóa cơ quan hô hấp
Hệ cơ quan hệ tuần hoàn hệ hô hấp

III. Thực hành
Thực hành mục III trang 81. Vẽ và mô tả hình dạng nấm men mà em quan sát được.
Trả lời:

Mô tả nấm men: dạng cầu, bầu dục, một số tế bào có chồi nhỏ nảy ra.

Thực hành mục III trang 82. Liệt kê một số cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể cây xanh và cơ thể người mà em quan sát được theo sơ đồ gợi ý sau.

Trả lời:

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây