© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời, bài 17: Tế bào

Chủ nhật - 18/02/2024 08:01
Giải Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời, bài 17: Tế bào - Trang 85, ..., 89.
Mở đầu trang 85. Mỗi viên gạch trong một ngôi nhà, mỗi căn hộ trong một tòa chung cư, mỗi khoang nhỏ trong một tổ ong đều là những đơn vị cơ sở, cơ bản nhất trong một hệ thống lớn. Vậy trong cơ thể sống, đơn vị cơ sở đó là gì?
Trả lời:
Đơn vị cơ sở của cơ thể sống là tế bào.

Thảo luận 1 trang 85. Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là gì?
Trả lời:
Đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là tế bào

Thảo luận 2 trang 86. Quan sát hình 17.2, hãy cho biết kích thước của tế bào. Chúng ta có thể quan sát tế bào bằng những cách nào? Lấy ví dụ?
https://i.vdoc.vn/data/image/2022/09/19/hinh-17-2-khtn-ctst.png
Trả lời:
Kích thước của tế bài rất nhỏ (1µm, 10µm, 100µm, 1mm, 10mm). Chúng ta có thể quan sát tế bào có kích thước 1mm hoặc 10mm bằng mắt thường; tế bào 1µm, 10µm hoặc 100µm có thể quan sát được bằng kính hiển vi quang học
Ví dụ:
quan sát bằng mắt thường: tế bào trứng cá, trứng ếch,...
quan sát bằng kính hiển vi quang học: tế bào vi khuẩn, tế bào động vật,...

Thảo luận 3 trang 86. Hãy cho biết một số hình dạng của tế bào trong hình 17.3
Trả lời:
Trong hình 17.3, một số hình dạng của tế bào quan sát được là: hình cầu, hình sợi, hình dĩa, hình sao, hình nhiều cạnh, hình thoi,...

Thảo luận 4 trang 87. Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi: Nhận biết các thành phần có ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
https://i.vdoc.vn/data/image/2022/09/19/hinh-17-4-17-5-khtn-ctst.png
Trả lời:
Thành phần có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: màng tế bào, nhân tế bào, chất tế bào và màng nhân

Thảo luận 5 trang 87. Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi: Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
Trả lời:
Điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:
Tế bào nhân thực có màng bao bọc nhân còn tế bào nhân sơ không có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.
Trong chất tế bào của tế bào nhân thực có nhiều loại bào quan hơn, cấu tạo phức tạp hơn tế bào nhân sơ.

Thảo luận 6 trang 87. Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi: Thành phần nào có trong tế bào thực vật mà không có trong tế bào động vật?
Trả lời:
Thành phần có trong tế bào thực vật mà không có trong tế bào động vật là:
Lục lạp: Tế bào thực vật có lục lạp nên có khả năng quang hợp, tế bào động vật không có lục lạp nên không có khả năng quang hợp.
Thành tế bào: Tế bào thực vật có thành cellulose bao bọc bên ngoài màng tế bào giúp tế bào thực vật được cứng chắc.

Thảo luận 7 trang 87. Xác định chức năng các thành phần của tế bào băng cách nối mỗi thành phần cấu tạo ở cột A với một chức năng ở cột B

Trả lời:
1 – b: Màng tế bào có chức năng bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào, đi ra khỏi tế bào.
2 – c: Chất tế bào là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.
3 – a: Nhân tế bào hoặc vùng nhân có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Luyện tập 1 trang 87. Tại sao thực vật có khả năng quang hợp?
Trả lời:
Thực vật có khả năng quang hợp vì tế bào thực vật có lục lạp – đây là bào quan chứa sắc tố quang hợp. Sắc tố quang hợp sẽ hấp thụ năng lượng ánh sáng để giúp cho tế bào thực vật thực hiện được chức năng quang hợp.

Thảo luận 8 trang 88. Quan sát hình 17.6a, 17.6b, cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự lớn lên của tế bào?
https://i.vdoc.vn/data/image/2022/09/19/hinh-17-6a-17-6b-khtn-ctst.png
Trả lời:
Quan sát sự lớn lên của tế bào thực vật ta thấy: kích thước của tế bào tăng, kích thước nhân tăng và di chuyển từ tâm tế bào lệch ra góc tế bào, hình thành nên không bào trung tâm có kích thước lớn.
- Quan sát sự lớn lên của tế bào động vật ta thấy: kích thước của tế bào tăng, kích thước nhân tăng và vẫn nằm ở trung tâm của tế bào.
→ Vậy dấu hiệu cho thấy sự lớn lên của tế bào là sự tăng kích thước của tế bào và kích thước của nhân.

Thảo luận 9 trang 88. Quan sát hình 17.7a, 17.7b hãy chỉ ra dấu hiệu cho thấy sự sinh sản của tế bào
https://i.vdoc.vn/data/image/2022/09/19/hinh-17-6a-17-6b-khtn-ctst-net.png
Trả lời:
Sự sinh sản của tế bào thực vật: Nhân phân đôi tạo thành 2 nhân rồi mỗi nhân di chuyển về 2 cực của tế bào → Chất tế bào phân chia bằng cách hình thành vách ngăn ở giữa tế bào → Từ 1 tế bào hình thành nên 2 tế bào con.
Sự sinh sản của tế bào động vật: Nhân phân đôi tạo thành 2 nhân → Chất tế bào phân chia bằng cách hình thành eo thắt ở giữa → Từ 1 tế bào hình thành nên 2 tế bào con.
→ Vậy dấu hiệu cho thấy sự sinh sản của tế bào là nhân bắt đầu phân đôi rồi dẫn đến sự phân đôi của chất tế bào và cuối cùng là hình thành nên 2 tế bào con từ 1 tế bào ban đầu.

Thảo luận 10 trang 89. Hãy tính số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ I, II, III của tế bào trong sơ đồ hình 17.8. Từ đó, xác định số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ n
https://i.vdoc.vn/data/image/2022/09/19/hay-tinh-so-te-bao-con-duoc-tao-ra-o-lan-sinh-san.png
Trả lời:
Gọi số tế bào được tạo thành sau mỗi lần sinh sản là N, ta thấy sau mỗi lần sinh sản, số lượng tế bào đều tăng gấp đôi so với số lượng tế bào ban đầu nên ta có:
Ở lần sinh sản thứ I: N = 2 x 1 = 2 = 2(tế bào)
Ở lần sinh sản thứ II: N = 2 x 2 = 4 = 2(tế bào)
Ở lần sinh sản thứ III: N = 4 x 2 = 8 = 2(tế bào)
→ Ở lần sinh sản thứ n: N = 2(tế bào)

Thảo luận 11. Em bé sinh ra nặng 3kg, khi trưởng thành có thể nặng 50kg, theo em, sự thay đổi này do đâu?
Trả lời:
Có sự thay đổi về khối lượng của cơ thể là do sự lớn lên (tăng kích thước) và sinh sản (tăng số lượng) của tế bào trong cơ thể.

Luyện tập 2 trang 89. Quan sát hình 17.8, 17.9, hãy cho biết sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?
Trả lời:
Sự phân chia của tế bào làm tăng số lượng tế bào trong cơ thể → Sự phân chia tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật.

Vận dụng trang 89. Vì sao khi thằn lằn bị đứt đuôi, đuôi của nó có thể được tái sinh.

Trả lời:
Thằn lằn khi bị đứt đuôi vẫn có thể tái sinh đuôi mới vì tế bào ở gốc đuôi con thằn lằn lớn lên và sinh sản, giúp tạo ra các tế bào mới thay thế tế bào đã mất đi ở phần đuôi bị đứt.
→ Sự sinh sản của tế bào còn có vai trò tạo ra các tế bào mới thay thế cho các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào chết ở sinh vật.

3. Giải Bài tập
Câu 1 trang 89. Quan sát cấu tạo tế bào thực vật trong hình bên và trả lời các câu hỏi sau:

a) Thành phần nào là màng tế bào?
A. (1) B. (2) C. (3) D. (4)
Trả lời:
Chọn đáp án A 
b) Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào?
A. (1) B. (2) C. (3) D. (4)
Trả lời:
Chọn đáp án B

Câu 2 trang 89. Vẽ và chú thích các thành phần chính của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thựcCâu 3 trang 89. Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?
Trả lời:
Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa quan trọng đối với sinh vật, không có sự sinh sản của tế bào thì sinh vật không thể sinh trưởng và phát triển bình thường:
Sự sinh sản của tế bào làm tăng số lượng tế bào trong cơ thể → Sự sinh sản tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật.
Sự sinh sản của tế bào tạo ra các tế bào mới thay thế cho các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào chết ở sinh vật.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây