© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề kiểm tra cuối học kì 1, môn Giáo dục quốc phòng 10

Chủ nhật - 10/01/2021 08:05
Đề kiểm tra cuối học kì 1, môn Giáo dục quốc phòng 10. Có đáp án, mời các em cùng luyện tập.
Câu  1: Nguyên nhân chủ quan dẫn đến nghiện về ma túy là gì?
A. Hiểu biết về ma túy nhưng coi thường hậu quả của nó
B. Biết rõ về hậu quả, dùng quá nhiều
C. Biết rõ về hậu quả vẫn sử dụng
D. Thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy nên bị lôi kéo sử dụng

Câu 2: Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập đến việc “Tổ chức ra quân đội công nông”?
A. Chính cương sách lược văn tắt tháng 2 năm 1930
B. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930.
C. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 (1951)
D. Nghị quyết Hội nghị quân sự Bắc Kì tháng 4 năm 1945

Câu 3: Quân đội nhân dân Việt Nam không có chức năng nào sau đây?
A. Đội quân chiến đấu.                               B. Đội quân lao động sản xuất
C. Đội quân công tác                                  D. Đội quân làm kinh tế

Câu 4: Cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên của dân tộc ta diễn ra vào thời gian nào?
A. An Dương Vương – Chống Triệu – Năm 218 TCN
B. Hùng Vương – Chống Tần – Năm 214 TCN
C. Thục Phán – Chống Triệu – Năm 179 TCN
D. An Dương Vương – Chống Tần – Năm 179 TCN

Câu 5: Phân loại chất ma túy gồm có những loại nào?
A. Có nguồn gốc thiên nhiên; bán tổng hợp; bán tự nhiên 
B. Có nguồn gốc tự nhiên; bán tổng hợp; tổng hợp
C. Có nguồn gốc tâm lí; bán tổng hợp; sinh học 
D. Có nguồn gốc sinh học; bán tổng hợp; tự nhiên  

Câu 6: Tại sao trong chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, đất nước ta luôn phải lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều?
A. Vì tương quan lực lượng giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về kinh tế và quân sự
B. Giữa ta và địch, địch luôn có sức mạnh về mọi mặt hơn ta
C. Do quan hệ giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về mọi mặt
D. Vì đó là truyền thống nghìn năm đánh giặc của dân tộc

Câu 7: Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam quân và dân ta đánh địch trên các vùng chiến lược nào?
A.Trung du, đồng bằng và đô thị                    B. Nông thôn, thành thị, miền núi
C. Đồng bằng, miền núi và thành thị              D. Miền núi, trung du, đồng bằng

Câu 8: Những trận đánh lớn nào thời nhà Lê, nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta ?
A. Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết                               
B. Ngọc Hồi, Đống Đa, Tốt Động
C. Chi Lăng, Xương Giang
D. Bạch Đằng, Như Nguyệt, Đống Đa

Câu 9: Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam phong trào đồng khởi diễn ra thời gian nào, ở đâu?
A. Năm 1959 -1960, Bến Tre                         
B. Năm 1968, Sài Gòn, Chợ Lớn
C. Năm 1968, Khe Sanh, Quảng Trị             
D. Năm 1974- 1975 Tây Nguyên và toàn Miền Nam

Câu 10: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp có anh hùng LLVT nào sau đây?
A. Lê Mã Lương, Phạm Tuân, Bế Văn Đàn 
B. Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện
C. Nguyễn Viết Xuân, Tô Vĩnh Diện, Phạm Tuân
D. Phan Đình Giót, Lê Mã Lương, Phạm Tuân

Câu 11: Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam quân và dân ta kết hợp đánh địch bằng 3 mũi giáp công nào?
A. Quân sự, chính trị, kinh tế                           B. Quân sự, chính trị, ngoại giao
C. Chính trị, tư tưởng và quân sự                    D.Chính trị, quân sự, binh vận

Câu 12: Trong lịch sử chống kẻ thù xâm lược, dân tộc ta đã có nhiều trận chiến thắng trên sông Bạch Đằng vào những năm nào?
A. Năm 938, 1075 và 1258                               B. Năm 938, 1075 và 1285
C. Năm 938 và 1427                                         D. Năm 938, 981 và 1287

Câu 13: Trong chiến tranh, cha ông ta đã kết hợp tiến công địch như thế nào?
A. Vừa đánh vừa đàm, vừa đấu tranh chính trị, quân sự với đấu tranh ngoại giao, lấy đấu tranh chính trị là chủ yếu
B. Vừa đánh vừa đàm, vừa đấu tranh chính trị, quân sự với đấu tranh ngoại giao
C. Vừa đánh vừa đàm, vừa đấu tranh chính trị, quân sự với đấu tranh ngoại giao, lấy đấu tranh ngoại giao là chủ yếu
D. Vừa đấu tranh tư tưởng, vừa đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao

Câu 14: Từ điển tiếng Việt thì chất ma túy là tên gọi chung cho tất cả các chất nào?
A. Các chất có tác dụng an thần, dùng quen thành nghiện
B. Các chất có tác dụng gây trạng thái ngây ngất, đờ đẫn, dùng quen thành nghiện
C. Tất cả các chất có tác dụng kích thích thần kinh, dùng nhiều thành nghiện
D. Các chất có tác dụng giảm đau, hạ sốt khi dùng sẽ nghiện

Câu 15: Kiểu băng thường dùng với chấn thương ở các đoạn chi tương đối đều nhau
A. Băng hình vòng xoắn                                      B. Băng hình số 8
C. Băng hình vành khăn                                      D. Băng kiểu quai mũ

Câu 16: Đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung của dân tộc Việt Nam
A. là một nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp dựng nước
B. đã trở thành truyền thống, là một nhân tố thành công trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước
C. là một nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp giữ nước 
D. đã trở thành truyền thống qúy báu trong xây dựng đất nước

Câu 17: Các chất ma túy Amphetaminne, Metamphetamine là:
A. Chất ma túy tổng hợp                                    B.  Chất ma túy bán tổng hợp
C. Chất ma túy tự nhiên                                     D. Chất ma túy bán tự nhiên

Câu 18: Tại sao kẻ thù bên ngoài luôn có âm mưu và tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta?
A. Từ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù xâm lược
B. Từ điều kiện bên trong của ta, bên ngoài của khu vực
C. Do vị trí chiến lược và điều kiện kinh tế của đất nước
D. Có sự lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch

Câu 19: Morphine, Heroine là chất ma túy loại nào?
A. Loại bán tổng hợp                                  B. Loại tổng hợp
C. Loại an thần                                           D. Loại gây kích thích

Câu 20: Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam quân và dân ta kết hợp đánh địch bằng 3 mũi giáp công nào?
A. Quân sự, chính trị, kinh tế                        B. Quân sự, chính trị, ngoại giao
C. Chính trị, tư tưởng và quân sự                D. Chính trị, quân sự, binh vận

Câu 21: Cocaine, amphetamine là chất ma túy loại nào?
A. Loại gây ảo giác                                        B. Loại tổng hợp
C. Loại an thần                                              D. Loại gây kích thích

Câu 22: Chiến tranh nhân dân Việt Nam có sức mạnh vô địch, vì sao?
A. Đây là truyền thống để tạo nên sức mạnh đánh thắng kẻ thù
B. Có sức mạnh vô địch để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược
C. Là nguồn gốc cơ bản tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng kẻ thù
D. Là nguyên nhân của sức mạnh để đánh thắng kẻ thù

Câu 23: Phân loại chất ma túy dựa vào tác dụng của nó đối với tâm sinh lí người sử dụng thì có các nhóm nào?
A. Thần kinh; gây kích thích; gây cảm giác  
B. An thần; gây kích thích; gây ảo giác
C. Tâm thần; gây hoang tưởng; gây ảo tưởng 
D. Tê liệt thần kinh; gây cảm giác; gây ảo giác  

Câu 24: Tác hại của ma túy đối với trật tự, an toàn xã hội như thế nào?
A. Là nguyên nhân chủ yếu làm mất an ninh trật tự
B. Là động cơ đẩy người lương thiện, thanh niên phạm tội  
C. Là nguyên nhân chủ yếu làm cho thanh niên phạm tội 
D. Là nguyên nhân xô đẩy người lương thiện vào con đường phạm tội

Câu 25: Tác hại của ma túy về hệ tiêu hóa với người nghiện như thế nào?
A. Hay nôn ọe, đau bụng dữ dội.
B. Đau bụng liên tục, có cảm giác buồn ngủ.
C. Thường có cảm giác buồn nôn, đau bụng
D. Thường có cảm giác đầy bụng, hay nôn, nhưc đầu.

Câu 26: Một trong những hậu quả của nghiện thuốc phiện là gì?
A. Người gầy yếu, tiều tụy, đi đứng không vững
B. Người ốm yếu, nằm tại chỗ, phải cấp cứu liên tục
C. Người phát triển bình thường, nhưng không đi đứng được.
D. Người gầy nhưng đi đứng, ăn ngủ bình thường.

Câu 27: Tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành:
A. Vệ quốc đoàn.                                        B. Quân đội quốc gia Việt Nam
C. Việt Nam giải phóng quân                      D. Quân đội nhân dân Việt Nam

Câu 28: Câu nói “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” là của ai?
A. Liệt sĩ Phan Đình Giót                        B. Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân
C. Anh hùng Lê Mã Lương                     D. Anh hùng Phạm Tuân

Câu 29:  Chiến thắng đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là trận Phay Khắt, Nà Ngần, hai địa danh đó thuộc tỉnh nào hiện nay?
A. Tỉnh Bắc Kạn                                      B. Tỉnh Cao Bằng
C. Tỉnh Lạng Sơn.                                   D. Tỉnh Lào Cai

Câu 30: Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL thành lập Quân đội quốc gia Việt Nam vào thời gian nào?
A. 22-5-1946                                                            B. 25-2-1946
C. 25-5-1946                                                           D. 22-5-1945

Câu 31: Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
A. Cần kiệm, độc lập, tự chủ, tự cường trong xây dựng quân đội.
B. Cần kiệm, độc lập, tự lực, tự cường trong xây dựng quốc phòng của đất nước.
C. Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước.
D. Độc lập, tự chủ trong chiến đấu, lao động sản xuất xây dựng quân đội, xây dựng đất nước.

Câu 32: Chiến sỹ La Văn Cầu đã nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu ở chiến dịch nào?
A. Chiến dịch Việt Bắc                                B. Chiến dịch Hòa Bình
C. Chiến dịch Điện Biên Phủ                      D. Chiến dịch Biên giới

Câu 33: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập bộ đội địa phương vào thời gian nào?
A. 7/4/1949                                                   B. 17/4/1949
C. 14/7/1949                                                D. 04/7/1949

Câu 34: Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
A. Có tinh thần quốc tế vô sản, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ quốc tế.
B. Có tinh thần giúp đỡ quân đội và nhân dân các nước, thủy chung với bạn bè
C. Có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế.
D. Đoàn kết, thủy chung với quân đội các nước láng giềng.

Câu 35: Một số loại thiên tai chủ yếu ở Việt Nam
A. Bão, ngập úng, sóng thần, hạn hán sa mạc hóa
B. Lũ lụt, bão, động đất, lũ quét, lũ bùn đá
C. Bão, hạn hán sa mạc hóa, lũ lụt, lũ quét, ngập úng
D. Động đất, sóng thần, bão, ngập úng, hạn hán sa mạc hóa

Câu 36: Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, trận Chi Lăng, Xương Giang diễn ra năm nào?
A. Năm 1426                                                          B.Năm 1427
C. Năm 1428                                                          D. Năm 1429
[<Br>]
Câu 37: Đau nhức nơi tổn thương, đau nhói khi cử động và khu trú vào một điểm, một vùng là triệu chứng của ;
A. Sai khớp                                                              B. Bong gân
C. Gãy xương                                                          D. Rạn xương

Câu 38: Xảy ra tình trạng chuột rút ở tay, chân, nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, chân tay rã rời, khó chịu là triệu chứng của?
A. Điện giật                                                              B. Ngộ độc thức ăn
C. Say nóng. say nắng                                            D. Nhiễm độc lân hữu cơ

Câu 39: Một nội dung đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng là:
A. Đi theo con đường cách mạng, không sợ hi sinh, gian khổ 
B. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhân dân, vào thắng lợi của nhân dân
C. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng
D. Tin tưởng vào khả năng của nhân dân vào thắng lợi của cách mạng    

Câu 40: Khái niệm về chất ma túy trong Luật phòng chống ma túy được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành là chất gì?
A. Là chất gây nghiện, chất hướng thần
B. Chất kích thích, khi dùng nhiều thần kinh sẽ bị tê liệt
C. Tất cả các chất nào mà khi dùng sẽ bị say như say rượu
D. Chất gây tâm lí hoang mang, ảo tưởng, khi dùng sẽ nghiện
 
-----------------------------

ĐÁP ÁN

 
1. D 2. A 3. D 4. B 5. B 6. A 7. C 8. C 9. A 10. B
11. D 12. D 13. B 14. B 15. A 16. B 17. A 18. C 19. C 20. D
21. D 22. C 23. B 24. D 25. C 26. A 27. C 28. C 29. B 30. A
31. C 32. D 33. A 34. C 35. C 36. B 37. B 38. C 39. C 40. A

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây