© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Soạn Tiếng Anh 4 Global Success, Unit 8: Lesson 2

Thứ bảy - 06/07/2024 11:13
Soạn Tiếng Anh 4 Global Success, Unit 8: Lesson 2 - Trang 58, 59.
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)
Bài nghe:


Hướng dẫn dịch:
a.
- Môn học yêu thích của bạn là gì?
- Đó là tiếng Anh.
b.
- Tại sao bạn thích tiếng Anh?
- Bởi vì mình muốn trở thành giáo viên tiếng Anh.

2. Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)
Bài nghe:


Đáp án:
a. English / an English teacher b. music / a singer
c. art / a painter d. maths / a maths teacher

Nội dung bài nghe:
a. A: Why do you like English?
    B: Because I want to be an English teacher.
b. A: Why do you like music?
    B: Because I want to be a singer.
c. A: Why do you like art?
    B: Because I want to be a painter.
d. A: Why do you like maths?
    B: Because I want to be a maths teacher.

Hướng dẫn dịch:
a. A: Tại sao bạn thích tiếng Anh?
  B: Bởi vì tớ muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.
b. A: Tại sao bạn thích âm nhạc?
    B: Bởi vì tớ muốn trở thành ca sĩ.
c. A: Tại sao bạn thích mĩ thuật?
    B: Bởi vì tớ muốn trở thành một họa sĩ.
d. A: Tại sao bạn thích toán?
    B: Bởi vì tớ muốn trở thành một giáo viên dạy toán.

3. Let’s talk (Hãy nói)

Gợi ý:
A: Why do you like art?
B: Because I want to be a painter.

Hướng dẫn dịch:
A: Tại sao bạn thích mĩ thuật?
B: Bởi vì tớ muốn trở thành một họa sĩ.

4. Listen and number (nghe và đánh số)
Bài nghe:


Đáp án:
1. b 2. d 3. a 4. c

Nội dung bài nghe:
1. A: Why do you like art?
    B: Because I want to be a painter.
 2. A: Why do you like maths?
     B: Because I want to be a maths teacher.
3. A: Why do you like music?
    B: Because I want to be a singer.
4. A: Why do you like English?
    B: Because I want to be an English teacher.

Hướng dẫn dịch:
1. A: Tại sao bạn thích mĩ thuật?
    B: Bởi vì tớ muốn trở thành một họa sĩ.
 2. A: Tại sao bạn thích toán?
     B: Bởi vì tớ muốn trở thành một giáo viên dạy toán.
3. A: Tại sao bạn thích âm nhạc?
    B: Bởi vì tớ muốn trở thành ca sĩ.
4. A: Tại sao bạn thích tiếng Anh?
    B: Bởi vì tớ muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.

5. Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Đáp án:
1. Why – painter
2. subject – Because – music

Hướng dẫn dịch:
1. A: Môn học yêu thích của bạn là gì?
    B: Đó là mĩ thuật. Mình thích nó
    A: Môn học yêu thích của mĩ thuật?
    B: Bởi vì mình muốn trở thành một họa sĩ.
2. A: Mình thích tin học. Nó là môn học yêu thích của mình.
    B: Môn học yêu thích của nó?
    A: Bởi vì mình muốn trở thành một giáo viên tin học. Còn bạn?
    B: Môn học yêu thích của mình là âm nhạc. Mình muốn trở thành một ca sĩ.

6. Let’s play (Hãy chơi)

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây