© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Soạn Tiếng Anh 4 Global Success, Unit 8: Lesson 3

Thứ bảy - 06/07/2024 11:21
Soạn Tiếng Anh 4 Global Success, Unit 8: Lesson 3 - Trang 60, 61
1. Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)
Bài nghe:2. Listen and circle (Nghe và khoanh tròn)
Bài nghe:


Đáp án:
1. a;  2. c

Nội dung bài nghe:
1. I like music.
2. I write in English.
Hướng dẫn dịch:
1. Tớ thích âm nhạc.
2. Tớ viết bằng tiếng Anh.

3. Let’s chant (Hãy hát)
Bài nghe:


Hướng dẫn dịch:
Mỹ thuật, mỹ thuật.
Môn học yêu thích của tớ là mỹ thuật.
Tại sao bạn thích nó?
Bởi vì tớ muốn trở thành một họa sĩ.
Tiếng Anh, tiếng Anh.
Môn học yêu thích của tớ là tiếng Anh.
Tại sao bạn thích nó?
Bởi vì tớ muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.

4. Read and tick True or False (Đọc và tích Đúng hoặc Sai)
My name is Peter. It is Thursday today. I have English, PE, music, art and maths at school. My favourite subject is English. I like it because I want to be an English teacher. I also like music because I want to be a singer too. I do not like maths because I am not good at it.

Hướng dẫn dịch:
Tên của tớ là Peter. Hôm nay là thứ Năm. Tớ học tiếng Anh, thể dục, âm nhạc, nghệ thuật và toán ở trường. Môn học ưa thích của tớ là tiếng Anh. Tớ thích nó bởi vì tớ muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Tớ cũng thích âm nhạc vì tớ cũng muốn trở thành ca sĩ. Tớ không thích toán bởi vì tớ không giỏi toán.
1. His name is Peter.
2. He has four subjects at school today.
3. His favourite subject is English.
4. Music is not his favourite subject.

Hướng dẫn dịch:
1. Tên anh ấy là Peter.
2. Anh ấy có bốn môn học ở trường hôm nay.
3. Môn học yêu thích của anh ấy là tiếng Anh.
4. Âm nhạc không phải là môn học yêu thích của anh ấy.

Đáp án:
1. True 2. False 3. True 4. False

5. Let’s write (Hãy viết)

Gợi ý:
My name is Linh. It is Monday today. I have English and maths today. My favourite subject is music. I like it because I want to be a singer. What is your favourite subject?

Hướng dẫn dịch:
Tên của tớ là Linh. Hôm nay là thứ Hai. Tớ học tiếng Anh và toán hôm nay. Môn học ưa thích của tớ là âm nhạc. Tớ thích nó vì tớ muốn trở thành ca sĩ. Môn học yêu thích của bạn là gì?

6. Project (Dự án)

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây