© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Trắc nghiệm Bài 24. Thực hành: Sao lưu dữ liệu, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng

Thứ năm - 23/11/2023 04:53
Trắc nghiệm Bài 24. Thực hành: Sao lưu dữ liệu, Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng, Sách kết nối tri thức với cuộc sống.
Câu 1: Để tổ chức đảm bảo an toàn CSDL phục vụ công tác quản lí của một tổ chức, cần?
A. Xây dựng chính sách truy cập dữ liệu với những kế hoạch về tất cả các phương án sự cố có thể xảy ra và giải pháp hạn chế, khắc phục
B. Xây dựng chính sách bảo vệ người dùng với những kế hoạch về tất cả các phương án sự cố có thể xảy ra và giải pháp hạn chế, khắc phục
C. Xây dựng chính sách an toàn dữ liệu với những kế hoạch về tất cả các phương án sự cố có thể xảy ra và giải pháp hạn chế, khắc phục
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 2: Chính sách an toàn dữ liệu phải bao gồm?
A. Những quy định về ý thức đối với những người vận hành hệ thống
B. Những quy định về trách nhiệm đối với những người vận hành hệ thống
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 3: Để khai thác và sử dụng nhóm chức năng hỗ trợ sao lưu dữ liệu dự phòng và phục hồi dữ liệu trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL), ta cần ?
A. Xây dựng kế hoạch sao lưu dữ liệu dự phòng
B. Cấu hình tính năng sao lưu dữ liệu dự phòng
C. Kiểm tra và đánh giá tính hoạt động của sao lưu dữ liệu dự phòng
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 4: Xây dựng kế hoạch sao lưu dữ liệu dự phòng như thế nào?
A. Thiết lập một kế hoạch định kỳ để sao lưu dữ liệu từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng
B. Kế hoạch cần đảm bảo tính thường xuyên, đúng đắn và đầy đủ của quá trình sao lưu dữ liệu
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 5: Thực hiện Cấu hình tính năng sao lưu dữ liệu dự phòng dể?
A. Đảm bảo tính nhanh chóng, đúng đắn và đầy đủ của quy trình phục hồi dữ liệu
B. Đảm bảo tính thường xuyên, đúng đắn và đầy đủ của quá trình sao lưu dữ liệu
C. Đáp ứng đúng yêu cầu của tổ chức và đảm bảo tính an toàn của dữ liệu
D. Đáp án khác

Câu 6: Các hệ QTCSDL thường cung cấp các tính năng hỗ trợ sao lưu dữ liệu dự phòng nào?
A. Tính năng sao lưu tự động
B. Tính năng sao lưu đa điểm
C. Tính năng mã hóa dữ liệu
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 7: Kiểm tra và đánh giá tính hoạt động của sao lưu dữ liệu dự phòng bằng cách?
A. Thực hiện các kiểm tra tính khả thi của dữ liệu đã sao lưu
B. Thực hiện các kiểm tra tính chính xác của dữ liệu đã sao lưu
C. Thực hiện các kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu đã sao lưu
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 8: Cần thực hiện các kiểm tra định kỳ để?
A. Đảm bảo tính thường xuyên, đúng đắn và đầy đủ của quá trình sao lưu dữ liệu
B. Đáp ứng đúng yêu cầu của tổ chức và đảm bảo tính an toàn của dữ liệu
C. Đảm bảo tính hoạt động của quy trình sao lưu dữ liệu dự phòng
D. Đáp án khác

Câu 9: Cần cấu hình và xây dựng kế hoạch phục hồi dữ liệu trong trường hợp?
A. Xảy ra tình huống bất ngờ
B. Xảy ra sự cố
C. Xảy ra các sự việc không mong muốn
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 10: Để kết nối với cơ sở dữ liệu muốn sao lưu ta thực hiện?
A. Nhấp vào nút “New” trên thanh công cụ
B. Chọn “New Session” trong menu “File”
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 11: Bạn có thể chọn các tùy chọn sao lưu dữ liệu ở trong cửa sổ nào?
A. “File”
B. “New Session”
C. “Export Database”
D. “Select All”

Câu 12: Có tùy chọn sao lưu dữ liệu nào?
A. Export to file
B. Format
C. Tables
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 13: Để sao lưu các bảng ta chọn?
A. “Select All”
B. “File”
C. “New Session”
D. “Export Database”

Câu 14: Ta có thể chọn định dạng file sao lưu dữ liệu nào dưới đây?
A. SQL
B. CSV
C. JSON
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 15: Trong cửa sổ “Export Database”, bạn có thể thực hiện?
A. Mã hóa dữ liệu
B. Thực thi truy vấn trước/sau khi sao lưu
C. Tùy chọn sao lưu dữ liệu
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 16: Để bắt đầu quá trình sao lưu dữ liệu ta nhấn vào nút?
A. New Session
B. Export Database
C. Export
D. Đáp án khác

Câu 17: Để di chuyển một cơ sở dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, cần?
A. Sao lưu cơ sở dữ liệu từ máy tính nguồn
B. Chuyển file sao lưu dữ liệu sang máy tính đích
C. Phục hồi cơ sở dữ liệu trên máy tính đích
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 18: Sao lưu cơ sở dữ liệu từ máy tính nguồn bằng cách?
A. Sử dụng công cụ sao lưu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang sử dụng trên máy tính nguồn để tạo ra một file sao lưu dữ liệu của cơ sở dữ liệu
B. Có thể sử dụng các phương tiện như USB, mạng LAN, FTP, hoặc các dịch vụ chia sẻ file để chuyển file sao lưu dữ liệu từ máy tính nguồn sang máy tính đích
C. Trên máy tính đích, sử dụng công cụ phục hồi dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương ứng để đọc file sao lưu dữ liệu và khôi phục cơ sở dữ liệu trên máy tính đích
D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Phục hồi cơ sở dữ liệu trên máy tính đích bằng cách?
A. Sử dụng công cụ sao lưu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang sử dụng trên máy tính nguồn để tạo ra một file sao lưu dữ liệu của cơ sở dữ liệu
B. Có thể sử dụng các phương tiện như USB, mạng LAN, FTP, hoặc các dịch vụ chia sẻ file để chuyển file sao lưu dữ liệu từ máy tính nguồn sang máy tính đích
C. Trên máy tính đích, sử dụng công cụ phục hồi dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương ứng để đọc file sao lưu dữ liệu và khôi phục cơ sở dữ liệu trên máy tính đích
D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Chuyển file sao lưu dữ liệu sang máy tính đích bằng cách?
A. Sử dụng công cụ sao lưu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang sử dụng trên máy tính nguồn để tạo ra một file sao lưu dữ liệu của cơ sở dữ liệu
B. Có thể sử dụng các phương tiện như USB, mạng LAN, FTP, hoặc các dịch vụ chia sẻ file để chuyển file sao lưu dữ liệu từ máy tính nguồn sang máy tính đích
C. Trên máy tính đích, sử dụng công cụ phục hồi dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương ứng để đọc file sao lưu dữ liệu và khôi phục cơ sở dữ liệu trên máy tính đích
D. Tất cả đều đúng

Câu 21: Có thể lựa chọn tùy chọn sao lưu nào dưới đây?
A. Cấu trúc bảng
B. Chỉ số, ràng buộc
C. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
------------------------
 ĐÁP ÁN
 
1. C 2. C 3. D 4. C 5. C
6. D 7. D 8. C 9. B 10. C
11. C 12. D 13. A 14. D 15. D
16. C 17. D 18. A 19. C 20. B
21. D      

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây