© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Trắc nghiệm Bài 28. Tạo ảnh động, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng

Thứ tư - 29/11/2023 11:24
Trắc nghiệm Bài 28. Tạo ảnh động, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng
Trắc nghiệm Bài 28. Tạo ảnh động, Chủ đề 7: Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng, Sách kết nối tri thức với cuộc sống.
Câu 1: Em có thể nhìn thấy hình ảnh chuyển động nhưng không phải một đoạn phim ở đâu?
A. Facebook
B. Instagram
C. Các trang mạng xã hội
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 2: Lớp nào có thể thực hiện được lệnh Merge Down?
 
A. Lớp 2 và 4
B. Lớp 1 và 4
C. Lớp 1 và 3
D. Lớp 2 và 3

Câu 3: Lớp nào không thể thực hiện được lệnh Merge Down?
 
A. Lớp 2 và 4
B. Lớp 1 và 4
C. Lớp 1 và 3
D. Lớp 2 và 3

Câu 4: Mỗi khi phải cài đặt một phần mềm mới trên điện thấy thoại hay máy tính, trong thời gian chờ đợi em sẽ thấy?
A. Có hình vòng tròn quay
B. Có đồng hồ cát
C. Có một thanh chạy tăng dần
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 5: Trong khi thực hiện việc chỉnh sửa ta có thể?
A. Chỉnh sửa cùng một lúc nhiều thành phần
B. Xóa cùng lúc các thành phần
C. Tạo ra nhiều lớp đề xử lí từng phân nhỏ
D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 6: Đề bắt đầu tạo ảnh động, em mở ảnh bằng lệnh?
A. Filters-> Animation
B. File -> Open as Layers
C. File -> Export As
D. Đáp án khác

Câu 7: Ảnh động được tạo gồm?
A. Các video đã mở, mỗi khung hình là một lớp video, hiện lần lượt theo thứ tự từ dưới lên trên
B. Các ảnh đã mở, mỗi khung hình là một lớp ảnh, hiện lần lượt theo thứ tự từ dưới lên trên
C. Các ảnh đã mở, mỗi khung hình là một lớp ảnh, hiện lần lượt theo thứ tự từ trên xuống dưới
D. Đáp án khác

Câu 8: Em có thể thiết lập thời gian xuất hiện cho mỗi khung hình bằng cách?
A. Thêm vào phía sau tên lớp tương ứng cụm “(Xms)”
B. Cài đặt thời gian chuyển động
C. Sử dụng phần mềm đếm giờ
D. Đáp án khác

Câu 9: X trong cụm “(Xms)” là?
A. Số mili-giây mà ta muốn hiển thị khung hình trước khi chuyển sang lớp tiếp theo
B. Số micro-giây mà ta muốn hiển thị khung hình trước khi chuyển sang lớp tiếp theo
C. Số giây mà ta muốn hiển thị khung hình trước khi chuyển sang lớp tiếp theo
D. Đáp án khác

Câu 10:  Lớp có tên là Frame 1 (1000ms) sẽ được hiển thị bao nhiêu giây trước khi chuyển sang hình tiếp theo?
A. 100 giây (100000 mili-giây) trước khi chuyển sang hình tiếp theo
B. 10 giây (10000 mili-giây) trước khi chuyển sang hình tiếp theo
C. 1 giây (1000 mili-giây) trước khi chuyển sang hình tiếp theo
D. Đáp án khác

Câu 11: Để xuất ra tệp ảnh động, em chọn?
A. File -> Save
B. File -> Open as Layers
C. File -> Export As
D. Đáp án khác

Câu 12:  “Delay between frames where unspecified” là?
A. Thời gian độ trễ giữa các khung ảnh trong ảnh động (animation) khi được chỉ định (unspecified)
B. Thời gian độ trễ giữa các khung ảnh trong ảnh động (animation) khi không được chỉ định (unspecified)
C. Thời gian xuất hiện các khung ảnh trong ảnh động (animation) khi không được chỉ định (unspecified)
D. Đáp án khác

Câu 13: Nếu giá trị của “Delay between frames where unspecified” là 2000 (ms), thì thời gian xuất hiện của mỗi khung ảnh sẽ là?
A. 2000 ms
B. 1 giây
C. 1000 ms
D. 2 giây

Câu 14: “Delay between frames where unspecified” là 2000 (ms) có nghĩa là?
A. Mỗi khung ảnh sẽ được hiển thị trong 10 giây trước khi chuyển sang khung ảnh tiếp theo trong ảnh động
B. Mỗi khung ảnh sẽ được hiển thị trong 20 giây trước khi chuyển sang khung ảnh tiếp theo trong ảnh động
C. Mỗi khung ảnh sẽ được hiển thị trong 1 giây trước khi chuyển sang khung ảnh tiếp theo trong ảnh động
D. Mỗi khung ảnh sẽ được hiển thị trong 2 giây trước khi chuyển sang khung ảnh tiếp theo trong ảnh động

Câu 15: Để chạy hiệu ứng hoạt hình của bạn theo một tốc độ nhanh hơn hoặc chậm hơn, em cần?
A. Thay đổi thời gian trễ
B. Thay đổi thời gian xuất hiện
C. Thay đổi thiết đặt thời lượng
D. Đáp án khác

Câu 16: Một tệp ảnh mở trong GIMP có 5 lớp ảnh. Nếu dùng hiệu ứng Blend với số khung hình trung gian là 5 thì số lượng khung hình do GIMP tạo ra đề làm trung gian là bao nhiêu?
A. 55 khung hình trung gian sẽ được tạo ra bởi GIMP
B. 35 khung hình trung gian sẽ được tạo ra bởi GIMP
C. 25 khung hình trung gian sẽ được tạo ra bởi GIMP
D. 15 khung hình trung gian sẽ được tạo ra bởi GIMP

Câu 17: Số lượng khung hình trung gian được tính bằng?
A. Tích của số lượng lớp ảnh trong tệp và số khung hình trung gian mà bạn đã thiết lập
B. Thương của số lượng lớp ảnh trong tệp và số khung hình trung gian mà bạn đã thiết lập
C. Hiệu của số lượng lớp ảnh trong tệp và số khung hình trung gian mà bạn đã thiết lập
D. Đáp án khác

Câu 18:  Tạo một tệp ảnh mới trong GIMP bằng cách chọn?
A. File -> Save
B. File -> Open as Layers
C. File -> Export As
D. File -> New

Câu 19: Bạn có thể sử dụng công cụ nào để vẽ quả bóng?
A. Ellipse
B. Hình tròn
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 20: Bạn có thể sử dụng công cụ nào để tô màu quả bóng?
A. Ellipse
B. Hình tròn
C. Fill
D. Clone

Câu 21: Tạo các lớp ảnh động cho quả bóng, bạn có thể?
A. Sao chép lớp ảnh gốc chứa quả bóng, sau đó dịch chuyển và thay đổi kích thước của quả bóng để tạo hiệu ứng nảy
B. Sao chép lớp ảnh gốc chứa quả bóng, sau đó dịch chuyển quả bóng để tạo hiệu ứng nảy
C. Sao chép lớp ảnh gốc chứa quả bóng, sau đó thay đổi kích thước của quả bóng để tạo hiệu ứng nảy
D. Đáp án khác

Câu 22: Điều chỉnh thời gian xuất hiện của các khung hình trong ảnh động ta dùng tính năng?
A. Đặt kích thước, độ phân giải, và định dạng ảnh theo mong muốn
B. Delay của các khung hình trong GIMP
C. Tô màu cho quả bóng
D. Đáp án khác
------------------------ 
ĐÁP ÁN
 
1. D 2. C 3. A 4. D 5. C
6. B 7. B 8. A 9. A 10. C
11. C 12. B 13. D 14. D 15. C
16. C 17. A 18. D 19. C 20. C
21. A 22. B      

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây