© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 sách Kết nối tri thức năm 2024

Thứ năm - 25/04/2024 04:14
Đề thi học kì 2 môn Tin học 8 sách Kết nối tri thức năm 2024, có đáp án kèm theo.
 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Ngày Quốc tế trẻ em gái với công nghệ thông tin (International Girls in ICT Day) được tổ chức hàng năm bởi:
A. Liên minh Giáo dục Quốc tế của Liên Hợp Quốc.
B. Liên minh Công nghệ Quốc tế của Liên Hợp Quốc.
C. Liên minh Viễn thông Quốc tế của Liên Hợp Quốc.
D. Liên minh Khoa học Quốc tế của Liên Hợp Quốc.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Bản mẫu được lưu dưới dạng một tệp có phần mở rộng là .potx.
B. Bản mẫu không gợi ý các nội dung cần có cho bài trình chiếu.
C. Bản mẫu giúp bài trình chiếu có giao diện thống nhất, chuyên nghiệp mà không tốn thời gian.
D. Các bản mẫu được sắp xếp theo các chủ đề để người dùng dễ lựa chọn.

Câu 3. Trong chương trình Scratch, nhóm lệnh nào dùng để tạo biểu thức?
A. Nhóm lệnh Hiển thị.
B. Nhóm lệnh Sự kiện.
C. Nhóm lệnh Các biến số.
D. Nhóm lệnh Các phép toán.

Câu 4. Các thao tác có thể thực hiện với bản mẫu là:
A. Chia sẻ, tái sử dụng, tạo mới.
B. Chỉnh sửa, chia sẻ, tạo mới.
C. Chỉnh sửa, chia sẻ, tái sử dụng.
D. Tạo mới, chỉnh sửa, tái sử dụng.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai?
A. DigiGirlZ là chiến dịch toàn cầu do tập đoàn IBM khởi xướng nhằm truyền cảm hứng cho các học sinh nữ Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo đuổi các ngành nghề khoa học – công nghệ, trong đó có lĩnh vực tin học.
B. Tỉ lệ nữ giới làm việc trong các ngành nghề tin học so với nam giới còn khá thấp.
C. Tin học đang thúc đẩy sự phát triển của mọi ngành nghề, thu hút một số lượng lớn lao động của xã hội tham gia.
D. Người được coi là lập trình viên đầu tiên trên thế giới là một phụ nữ người Anh.

Câu 6. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
a) Lỗi là những tình huống bất thường khi thực hiện chương trình.
b) Lỗi logic là lỗi viết câu lệnh sai quy tắc, làm cho chương trình không hoạt động.
c) Lỗi cú pháp là lỗi câu lệnh, tuy được viết đúng quy tắc nhưng thực hiện sai so với kịch bản.
d) Việc xác định lỗi logic không phải lúc nào cũng đơn giản.
e) Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có chức năng chỉ rõ lỗi logic.
f) Các lỗi cần được loại bỏ trước khi chương trình được coi là sản phẩm hoàn chỉnh và có thể chia sẻ với người khác.
A. 5.
B. 0.
C. 1.
D. 3.

Câu 7. Màu xanh dương thuộc nhóm màu:
A. Ấm.
B. Lạnh.
C. Trung tính.
D. Nóng.
Câu 8. Ý nghĩa của hình  trong sơ đồ khối là:
A. Bắt đầu/Kết thúc chương trình.
B. Điều kiện rẽ nhánh.
C. Xử lý/Tính toán/Gán.
D. Lệnh vào, lệnh ra.

Câu 9. Có mấy cách mô tả thuật toán?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 10. Thuật toán so sánh hai giá trị có thể được mô tả dưới dạng:
A. Cấu trúc lặp.
B. Cấu trúc tuần tự.
C. Cấu trúc dữ liệu.
D. Cấu trúc rẽ nhánh.

Câu 11. Phép toán nào sau đây trả lại kết quả true?


Câu 12. Các bướcđánh số trang vào vị trí giữa, bên dưới trang văn bản là:
A. Layout => Page Number => Bottom of Page/Plain Number 2.
B. Insert => Page Number => Bottom of Page/Plain Number 2.
C. Design => Page Number =>Bottom of Page/Plain Number 2.
D. Home => Page Number=> Bottom of Page/Plain Number 2.

Câu 13. Một số nghề nghiệp thuộc lĩnh vực tin học là:
A. Phát triển và thiết kế website, thiết kế đồ hoạ, streamer,…
B. Quản trị mạng, tester, lập trình ứng dụng điện thoại,…
C. Bán hàng online, phát triển phần mềm, quản trị cơ sở dữ liệu,…
D. Lập trình ứng dụng điện thoại, vlogger, trí tuệ nhân tạo,…

Câu 14. Cấu trúc lặp có mấy dạng?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 15. Phương án nào không phải là ứng dụng của tin học trong lĩnh vực báo chí?
A. Nhận hình ảnh tức thì từ sân vận động được chụp bởi một đồng nghiệp khác để biên tập thành một bài báo.
B. Chỉnh sửa ảnh, video dễ dàng.
C. Khám bệnh từ xa.
D. Báo điện tử.

Câu 16. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong ngôn ngữ lập trình Scratch, kiểu dữ liệu logic có hai giá trị là true và false.
B. Trong ngôn ngữ lập trình Scratch, $ và “Information Technology” thuộc cùng một kiểu dữ liệu.
C. Trong ngôn ngữ lập trình Scratch, 101 là dữ liệu thuộc kiểu số.
D. Trong ngôn ngữ lập trình Scratch, phép toán làm tròn số trả lại kết quả là giá trị thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự.

Câu 17. Để tạo hiệu ứng cho các trang chiếu, chọn:
A. Animations.
B. Design.
C. Transitions.
D. Slide Show.

Câu 18. Kịch bản điều khiển một nhân vật có thể được mô tả dưới dạng:
A. Văn bản.
B. Video.
C. Thuật toán.
D. Hình ảnh.

Câu 19. Để đưa vào trang chiếu đường dẫn đến một video (hay tài liệu khác), ta sử dụng lệnh nào trên dải lệnh Insert?
A. Symbol.
B. Link.
C. Icons.
D. Video.

Câu 20. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Các màu trung tính như trắng, đen, xám, … mang lại cảm giác lịch sự, nhẹ nhàng.
B. Không sử dụng quá nhiều màu trên một trang chiếu (bao gồm cả màu nền, màu chữ, …).
C. Có thể đánh số trang, thêm đầu trang, chân trang vào các trang chiếu.
D. Nên chọn màu văn bản có độ tương phản cao với màu nền.

Câu 21. Để xóa phần chân trang của văn bản, ta thực hiện các bước như thế nào?
A. Home=> Header => Remove Header.
B. Insert => Header => Remove Header.
C. Home => Footer => Remove Footer.
D. Insert => Footer => Remove Footer.

Câu 22. Nghề nào dưới đây không liên quan đến ứng dụng tin học?
A. Streamer.
B. Thợ may.
C. Bán hàng online.
D. Vlogger.

Câu 23. Có bao nhiêu cấu trúc điều khiển trong môi trường lập trình trực quan?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 24. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Header là phần dưới cùng của văn bản.
B. Đầu trang và chân trang không được tự động thêm vào tất cả các trang trong văn bản sau khi tạo.
C. Số trang trong văn bản được đánh tự động và chỉ được đặt ở chân trang.
D. Đầu trang và chân trang có thể chứa hình ảnh hay hình đồ hoạ.

B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm)
a) Trong lập trình, biến được dùng để làm gì?
b) Em hãy nêu các phép toán logic trong ngôn ngữ lập trình Scratch.

Câu 2 (1,0 điểm)
a) Khi lập trình, vì sao cần phải chạy thử chương trình?
b) Lỗi cú pháp xảy ra khi nào?

Câu 3 (1,0 điểm). Em hãy nêu những lợi ích của việc ứng dụng tin học trong nghề nghiệp.

ĐÁP ÁN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
1 - C 2 - B 3 - D 4 - C 5 - A 6 - D 7 - B 8 - A
9 - C 10 - D 11 - A 12 - B 13 - B 14 - C 15 - C 16 - D
17 - A 18 - C 19 - B 20 - A 21 - D 22 - B 23 - C 24 - D

B. PHẦN TỰ LUẬN: (4,0 điểm)
Câu 1:

a) Ba phép toán logic là:
- và (and): Kết quả của phép toán “và” chỉ đúng khi hai biểu thức thành phần đều đúng.
- hoặc (or): Kết quả của phép toán “hoặc” chỉ sai khi hai biểu thức thành phần đều sai.
- không phải (not): Kết quả của phép toán “không phải” là đúng khi biểu thức sai và ngược lại.

Câu 2:
b) Trong lập trình, biến được dùng để lưu trữ giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Biến được nhận biết qua tên của nó và thuộc một kiểu dữ liệu nhất định.
a) Cần phải chạy thử chương trình để kiểm tra nhằm phát hiện những tình huống bất thường khi thực hiện chương trình.
b) Lỗi cú pháp xảy ra khi lệnh viết sai so với quy tắc của ngôn ngữ lập trình, làm cho chương trình không hoạt động.

Câu 3:
- Ứng dụng tin học giúp tăng tốc độ xử lý, tiết kiệm thời gian của người lao động.
- Ứng dụng tin học giúp liên lạc và trao đổi thông tin dễ dàng.
- Ứng dụng tin học hỗ trợ làm việc nhóm và mở rộng phạm vi làm việc.
- Ứng dụng tin học giúp nâng cao tay nghề, bổ sung kiến thức, hỗ trợ thông tin cho người lao động.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây