© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề thi học kì 2 môn Tin học 6 sách Chân trời sáng tạo (Đề 3)

Thứ bảy - 04/05/2024 05:48
Đề thi học kì 2 môn Tin học 6 sách Chân trời sáng tạo, có đáp án kèm theo.
 A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
* Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong các chữ cái A, B, C, D tương ứng với các câu hỏi từ câu 1 đến hết câu 14 (mỗi câu đúng 0,5 điểm)
Câu 1: Bạn Tuấn nghĩ về những công việc sẽ thực hiện sau khi thức dậy vào buổi sáng. Bạn ấy viết một thuật toán bằng cách ghi ra từng bước, từng bước một. Bước đầu tiên bạn ấy viết ra là: "Thức dậy". Em hãy cho biết bước tiếp theo là gì?

A. Đánh răng.                                           
B. Thay quần áo.
C. Đi tắm.                                                  
D. Ra khỏi giường.

Câu 2: Hãy chỉ ra mỗi Hình (1a, 1b, 1c) sau đây, sơ đồ nào là cấu trúc lặp?
A. Hình 1a
B. Hình 1b
C. Hình 1c
D. Tất cả đáp án A, B, C đều đúng.

Câu 3: Ba cấu trúc điều khiển cơ bản để mô tả thuật toán là gì?
A. Tuần tự, rẽ nhánh và lặp.                     
B. Tuần tự, rẽ nhánh và gán.
C. Rẽ nhánh, lặp và gán.                           
D. Tuần tự, lặp và gán.

Câu 4: Hãy chọn trong các câu sau những câu đúng:
A. Chỉ có một mũi tên ra khỏi hình tròn điểm bắt đầu thuật toán.
B. Có nhiều mũi tên ra khỏi hình tròn điểm bắt đầu thuật toán.
C. Chỉ có một mũi tên đi vào hình tròn điểm kết thúc thuật toán.
D. Có thể có nhiều mũi tên đi vào hình tròn điểm kết thúc thuật toán.
E. Cả hai đáp án A, D đều đúng

Câu 5: Câu lệnh được mô tả như sau: “ Nếu Điều kiện đúng thực hiện Lệnh, nếu sai thì dừng” là câu lệnh gì?
A. Cấu trúc lặp
B. cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
C. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
D. Cấu trúc tuần tự

Câu 6: Cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại?
A. 1.                     
B. 2.                            
C. 3.                             
D. 4.

Câu 7: Hãy chọn phương án ghép đúng. Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện>  THEN <câu lệnh 1> ELSE <câu lệnh 2>, câu lệnh 2 được thực hiện khi:
A. Biểu thức điều kiện đúng và câu lệnh 1 thực hiện xong.
B. Câu lệnh 1 được thực hiện.
C. Biểu thức điều kiện sai.
D. Biểu thức điều kiện đúng.

Câu 8: Điều kiện x >= 2 và x < 5  trong Pascal được biểu diễn bằng biểu thức nào:
A. (2 >x)  or (x <5).
B. (x <5) and  (2 x).
C. (x >= 2)  and (x<5).
D. (x >= 2)  or (x<5).

Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết các câu lệnh ghép nào sau đây là đúng:
A. Begin : A := 1 ; B := 5 ;        End.
B.Begin ; A := 1 ; B := 5 ;     End.
C. Begin A := 1 ; B := 5 ; End.
D. Begin A := 1 ; B := 5 ; End.

Câu 10: Bạn Thành viết một thuật toán mô tả việc đánh răng. Bạn ấy ghi các bước như sau:
1. Rửa sạch bàn chải.
2. Súc miệng.
3. Chải răng.
4. Cho kem đánh răng vào bàn chải.

Câu 13: Em hãy sắp xếp lại các bước cho đúng thứ tự thực hiện
A. 4 → 3 → 2 →1.
B. 2 → 4 → 3 →1.
C. 1 → 2 → 3 →4.
D. 4 → 1 → 2→3.

Câu 11: Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?
A. Một bản nhạc hay.
B. Một bức tranh đầy màu sắc.
C. Một bản hướng dẫn về cách nướng bánh với các bước cần làm.
D. Một bài thơ lục bát.

Câu 12: Khi biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ (sơ đồ khối), hình chữ nhật có ý nghĩa gì?
A. Thể hiện thao tác so sánh và tính toán.
B. Thể hiện các thao tác ghi nhập.
C. Quy định trình tự thực hiện các thao tác.
D. Thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu.

Câu 13: Output là gì?
A. Thông tin ra.
B. Thông tin vào.
C. Thuật toán.
D. Chương trình.

Câu 14: Cấu trúc một sơ đồ tư duy gồm?
A. Các ý chi tiết của chủ đề nhánh.
B. Tên của các chủ đề phụ (triển khai từ ý của chủ đề chính).
C. Tên của chủ đề trung tâm (chủ đề chính).
D. Cả 3 ý trên.

B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): 
Đoạn chương trình sau giải bài toán nào? Cho biết giá trị của T khi chạy xong đoạn chương trình?
          T:=0;
          M:=60;
For I:=1 to M do
      If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then
      T := T + I; 
Câu 2 (1,0 điểm) Cho một dãy có 100 số nguyên. Viết thuật toán mô tả đếm trong dãy đã cho có bao nhiêu số chẵn?
Câu 3 (1,0 điểm): Cho cấu trúc lặp với số lần biết trước như bên đưới, hãy vẽ sơ đồ khối của cấu trúc.
Lặp với đếm từ 1 đến N:
         Các thao tác cần lặp
Hết lặp.
ĐÁP ÁN
Đề thi Học kì 2 - Năm học 2023 - 2024
MÔN: TIN HỌC 6
A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
(Mỗi câu đúng được 0,5đ)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án D C A E B B C C 9 A C A A A

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu Đáp án Điểm
1
(1,0đ)
Đoạn chương trình cho biết “Tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến M”.
For I:=1 to M do { I chạy trong phạm vi từ 1 đến 60}
If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then { kiểm tra I chia hết cho 3 và cho 5 không}
T := T + I; {Cộng dồn vào tổng}
⇒ I ={15 ;30 ;45 ;60}
Vậy T=150
0,25

0,25


0,25
0,25
2
(1,0đ)
+ Bước 1: Cho giá trị Đếm chẵn là 0.
+ Bước 2: Lặp
Nếu số chia cho 2 bằng 0, tăng Đếm chẵn lên 1 đơn vị. 
Hết lặp.
+ Bước 3: Thông báo: Đáp số cần tìm là Đếm chẵn.
0,25

0,5

0,25
3
(1,0đ)
 
Sơ đồ khối cấu trúc lặp với số lần biết trước
 
(Mỗi bước đúng được 0,25đ)


1,0

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây