Loading...

Bài kiểm tra học kì II, Tin học 8

Thứ bảy - 20/04/2019 07:40

Bài kiểm tra học kì II, môn Tin học 8, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm

Loading...
A. TRẮC NGHIỆM. (4đ) Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Cách khai báo mảng nào sau đây chương trình không báo lỗi?
A. var X : Array [10, 13] of real;
B. var X : Array [1..100] of integer;
C. var X : Array [3.4..4.8] of integer;
D. var X : Array [1…100] of real;
 
Câu 2: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:  s:=1; for i:= 1 to 3 do s:= s*i;
Giá trị của biến s bằng bao nhiêu?
A. 10;                   B.5;                      C. 6;                     D. 15.
 
Câu 3: Cho đoạn chương trình sau: a := 1; b: = 7; While a<b do a:=a+2;
Kết quả cuối cùng a bằng bao nhiêu?
A. 5;                B. 6;                            C. 7;                            D. 8.

Câu 4: Lệnh lặp for..to..do của Pascal  trong mỗi vòng lặp, biến đếm thay đổi như thế nào?
A. Tăng  thêm 1 đơn vị;                     B. +1 hoặc -1;               
C. Giá trị bất kì;                                D. Một giá trị khác 0.
 
Câu 5: Trong phần mềm GeoGebra công cụ nào dùng để tạo ra trung điểm của đoạn thẳng?
A. geobra 2
B. geobra 1
C. geobra 3
D. geobra 4
 
Câu 6:  Giá trị của các mảng được cho như sau: A[1]:=4; A[2]:=7; A[3]:=1; A[4]:=9; A[5]:=2;
Kết quả của T:= A[3]+A[5]+A[2]+10; bằng bao nhiêu?
A. 10;                   B. 15;                             C. 20;                             D. 23.
 
Câu 7: Với câu lệnh for i:=1 to 10 do x:=x+1; biến i được khai báo thuộc kiểu dữ liệu nào?
A. Real;                                            B. Integer;                     
C. String;                                          D. Char.

Câu 8:  Trong các câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu nào chương trình không báo lỗi?
A. While i:= 1 do t:=10
B. While x<=y to Writeln (‘y khong nho hon x’);
C. While 1:= 1 do Writeln (‘Dung’);
D. While (n mod i<> 0)  do i:= i+ 1;
 
B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: (2đ) Các câu lệnh Pascal sau có đúng không? Hãy sửa lại cho đúng nếu sai?
a) for i:=1 to 10 do writeln('A');
b) var X; Array[5…10] Of Char;
c) X:=10; while X=10 do X := X+5;
d) for i=1.5 to 10.3 do writeln('A');
 
Câu 2: (4đ) Viết chương trình tính tổng dãy n số nguyên với n được nhập từ bàn phím.
 
-------------------------------------

ĐÁP ÁN


A. TRẮC NGHIỆM. (4 điểm) 
1. B 2. C 3. C 4. A 5. D 6. C 7. B 8. D

B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (2 điểm)
Câu Đúng Sai Sửa lại cho đúng Điểm
a) for i:=1 to 10 do writeln('A'); X     0.5
b) var X; Array[5…10] Of Char;   X var X: Array[5..10] Of Integer (Real); 0.5
c) X:=10; while X=10 do X := X+5; X     0.5
d) for i=1.5 to 10.3 do writeln('A');   X for i:=1 to 10 do writeln('A'); 0.5
 
Câu 2. (4 điểm)
Program tinh_tong;
Uses crt;
Var A: array[1..20] of integer;
       i, n, Tong: integer;
BEGIN
    Clrscr;
    Write(‘Nhap do dai cho mang n= ’); readln(n);
    For i:= 1 to n do
    Beign
          Write(‘A[’,i,’]= ’); readln(A[i]);
    End;
    For i:= 1 to n do Tong:= Tong + A[i];
    Write(‘Tong day so la: ’,Tong); Readln;
END.
0.25đ
0.25đ
0.5đ
0.5đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
Loading...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây