© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Hàm hiển thị dữ diệu ra màn hình trong Python

Thứ năm - 09/03/2023 08:20
Hàm hiển thị dữ diệu ra màn hình trong Python
Để hiển thị dữ diệu ra màn hình trong Python, ta sử dụng hàm print với cú pháp như sau:
print(content)
Trong đó: content là nội dung hay biến mà bạn muốn in ra màn hình, nếu muốn hiển thị nhiều nội dung khác nhau trên cùng một lần print thì mọi chúng ta chỉ cần ngăn các giữa các nội dung bằng dấu ,.

Ví dụ: Hiển thị ra màn hình dòng chữ "Hello World".
#file lesson1.py

print("Hello World")

Ví dụ: Hiển thị 2 khối nội dung trên 1 lần print.
print("Hello World", "Bai Kiem Tra")

Thay đổi ngắt dòng trong hàm print:
Mặc định thì mỗi lần chúng ta print dữ liệu thì nó sẽ tự ngắt dòng cho dòng tiếp theo.
Ví dụ:
Hello World
Bai Kiem Tra
Khi chạy đoạn mã trên thì chúng ta sẽ thu được kết quả:
Hello World
Bai Kiem Tra
Vậy ở đây, khi chúng ta không muốn nó tự động ngắt dòng mỗi khi kết thúc print nữa thì mọi người sử dụng keyword end thêm vào param cuối cùng của hàm print với cú pháp như sau:

print(content, end = "charset")

Trong đó là charset là ký tự mà chúng ta muốn thực hiện khi kết thúc hàm print.

print("Hello World", end = " - ")
print("Bai Kiem Tra")

Kết quả lúc này sẽ thu được như sau: Hello World - Bai Kiem Tra
 Tags: python

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây