© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Hướng dẫn lập trình Python: Câu lệnh rẽ nhánh trong Python

Thứ hai - 02/10/2023 22:59
Hướng dẫn lập trình Python: Câu lệnh rẽ nhánh trong Python
Câu lệnh rẽ nhánh trong Python được thể hiện qua cậu lệnh if-else: Các điều kiện mà mệnh đề if đưa ra trả về là đúng (True) thì nó sẽ thực thi code bên trong mệnh đề if và ngược lại nếu điều kiện đó sai thì nó sẽ thực hiện code trong mệnh đề else.
Cú pháp của câu lệnh if-else:

if điều kiện: 
    #code
else:
    #code

Ví dụ: Viết 1 chương trình kiểm tra xem giá trị của biến a bằng 100 thì in ra là đúng và nếu không bằng thì in ra là sai.

a = 100
if (a == 100):
    print('Dung')
else:
    print('Sai')
# Ket qua: Dung

Nếu như trong trường hợp chúng ta không cần thực thi điều gì khi điều kiện đó không đúng thì chúng ta có thể bỏ mệnh đề else cho gọn code.

Ví dụ:

a = 100
if (a == 100):
    print('Dung')
# Ket qua: Dung

Và đương nhiên là chúng ta cũng có thể lồng các if đó lại với nhau được.

Ví dụ: Viết chương trình kiểm tra xem điểm có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ thì in ra là với điểm đó thì qua môn hay học lại

a = 7
if (a >= 0 and a <= 10):
    if (a >= 4):
        print('Qua mon')
    else:
        print('Hoc lai')
else:
    print('Diem khong hop le')
# Ket qua: Qua mon

Câu lệnh if-elif-else:
Trong thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng có 2 trường hợp nếu thì. Mà có đôi lúc tồn tại vô vàn điều kiện khác nhau và để giải quyết điều này thì trong Python có cung cấp thêm cho chúng ta mệnh đề if-elif-else với cú pháp như sau:

if điều kiện 1:
    # code
elif điều kiện 2:
    # code
elif điều kiện 3:
    # code
else:
    #code

Trong đó, thì sau các mệnh đề if và elif sẽ tồn tại các điều kiện tương ứng, và nếu như các điều kiện đó đúng thì code ở trong mệnh đề đó sẽ được thực hiện.

Ví dụ: Mình sẽ giải quyết lại bài toán tính điểm ở trên bằng mệnh đề if-elif-else.

a = 9
if (a >= 4 and a <= 10):
    print('Qua mon')
elif (a >= 0 and a <4):
    print('Hoc lai')
else:
    print('Diem khong hop le')
# Ket qua: Qua mon
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây