© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: giải phương trình, bất phương trình bậc nhất

Thứ sáu - 29/11/2019 10:34
Bài 1: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất (ax + b = 0)Bài 2: Viết chương trình giải bất phương trình bậc nhất (ax + b >= 0)
Bài 1: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất (ax + b = 0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;
Var a,b,x:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0');
Writeln('--------------------------------------');
Write ('Nhap a= '); readln(a);
Write ('Nhap b= ');readln(b);
If (a=0) then
       If (b=0) then
           Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem')
        Else
           writeln(' Phuong trinh vo nghiem')
Else
Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a:4:2);
Readln;
End.


Bài 2: Viết chương trình giải bất phương trình bậc nhất (ax + b >= 0)

Program BAT_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;
Uses crt;
Var a,b: real;
Begin
Clrscr;
Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0');
Writeln('--------------------------------------');
Write('nhap a=');readln(a);
Write('nhap b=');readln(b);
If a<>0 then
      If a>0 then Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2)
      Else Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2)
Else
      If b>=0 then Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem')
      Else writeln('Bat phuong trinh vo nghiem');
Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây