© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề thi học kì 2 môn Toán 1 sách Kết nối năm 2024

Thứ tư - 24/04/2024 04:06
Đề thi học kì 2 môn Toán 1 sách Kết nối năm 2024, có đáp án kèm theo.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng từng bài tập dưới đây:
Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 đọc là:
A. Mười lăm B. Mười năm C. Năm mươi D. Mươi năm
b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được viết là:
A. 60 B. 63 C. 64 D. 65

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ chỉ mấy giờ?
A. 12 giờ C. 2 giờ
B. 1 giờ D. 3 giờ
b. (M1) (0.5đ) Hình bên có....... hình vuông?
A. 3 C. 5
B. 4 D. 6

Câu 3. Cho dãy số: 23, 56, 65, 32
a. (M1) (0.5đ) Số nào lớn nhất?
A. 23 B. 56 C. 65 D. 32
b. (M1) (0.5đ) Số nào bé nhất?
A. 23 B. 56 C. 65 D. 32

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 65 – 3 là:
A. 68 B. 35 C. 62 D. 95

b. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 46 + 12 là:
A. 67 B. 57 C. 34 D. 25

Câu 5. Số cần điền vào chỗ chấm là:
a. (M1) (0.5đ) Trong các số 14, 25, 39, 67 số nào là số chẵn?
A. 14 B. 25 C. 39 D. 67

b. (M1) (0.5đ) Cho dãy số 5, 10, 15, 20, ......, 30, 35, 40. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 22 B. 23 C. 24 D. 25

Câu 6. a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?
A. 23, 12, 15, 45 B. 12, 15, 23, 45 C. 45, 12, 23, 15 D. 15, 12, 23, 45

b. (M2) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:
A. 10 B. 11 C. 22 D. 33

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 bông hoa. Mai hái 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?
A. 20 B. 25 C. 30 C. 35

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm nay là thứ hai ngày 10 tháng 5. Vậy ngày 13 tháng 5 là thứ mấy?
A. Thứ ba B. Thứ tư C. Thứ năm C. Thứ sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 9. (M2) (1đ)
23 – 11 55 + 20 33 + 6 73 – 3
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà có 86 con, trong đó có 5 chục con đã vào chuồng. Hỏi còn lại bao nhiêu con gà chưa vào chuồng?
ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng từng bài tập dưới đây:
Câu 1.
a. (M1) (0.5đ) Số 15 đọc là:

B. Mười năm
b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được viết là:
C. 64

Câu 2.
a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

D. 3 giờ
b. (M1) (0.5đ) Hình bên có....... hình vuông?
C. 5

Câu 3. Cho dãy số: 23, 56, 65, 32
a. (M1) (0.5đ) Số nào lớn nhất?
C. 65
b. (M1) (0.5đ) Số nào bé nhất?
A. 23

Câu 4.
a. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 65 – 3 là:

C. 62
b. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 46 + 12 là:
B. 57

Câu 5. Số cần điền vào chỗ chấm là:
(M1) (0.5đ) Trong các số 14, 25, 39, 67 số nào là số chẵn?

A. 14
b. (M1) (0.5đ) Cho dãy số 5, 10, 15, 20, ......, 30, 35, 40. Số cần điền vào chỗ chấm là:
D. 25

Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?
B. 12,15, 23, 45
b. (M2) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:
B. 11
Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 bông hoa. Mai hái 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?
B. 25
Câu 8. (M2) (1đ) Hôm nay là thứ hai ngày 10 tháng 5. Vậy ngày 12 tháng 5 là thứ mấy?
B. Thứ tư

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 9. (M2) (1đ)


Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà có 86 con, trong đó có 5 chục con đã vào chuồng. Hỏi còn lại bao nhiêu con gà chưa vào chuồng?
86 - 50 = 36

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây