© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 15: Ki-lô-gam sách

Thứ tư - 17/04/2024 04:28
Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 15: Ki-lô-gam sách - Trang 58, ...
Hoạt động trang 58. 
Bài 1. Quan sát tranh rồi chọn câu đúng.


A. Con gấu nặng hơn 3 con chó.
B. Con gấu nhẹ hơn 3 con chó.
C. Con gấu nặng bằng 3 con chó.
Giải:
Quan sát tranh ta thấy đĩa cân ở con gấu thấp hơn nên câu “Con gấu nặng hơn 3 con chó” là đúng, suy ra câu “Con gấu nhẹ hơn 3 con chó” và “Con gấu nặng bằng 3 con chó” là sai.
Chọn đáp án đúng là: A.

Bài 2. Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

a) Mèo và chó, con nào nặng hơn?
b) Mèo và thỏ, con nào nặng hơn?
c) Mèo, chó và thỏ, con nào nặng nhất, con nào nhẹ nhất?
Giải:
a) Mèo và chó, con chó nặng hơn.
b) Mèo và thỏ, con mèo nặng hơn.
c) Ta có: chó nặng hơn mèo, mèo nặng hơn thỏ nên chó nặng nhất, thỏ nhẹ nhất (tính chất “bắc cầu”).
Hoặc: thỏ nhẹ hơn mèo, mèo nhẹ hơn chó nên thỏ nhẹ nhất, chó nặng nhất (tính chất “bắc cầu”).

Bài 3. Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

a) Quả cam nặng bằng mấy quả chanh?
b) Quả táo nặng bằng mấy quả chanh?
c) Quả bưởi nặng bằng mấy quả chanh?
Giải:
a) Quan sát tranh ta thấy cân thăng bằng nên suy ra quả cam nặng bằng 4 quả chanh.
b) Quan sát tranh ta thấy cân thăng bằng nên suy ra quả táo nặng bằng 3 quả chanh.
c) Quan sát tranh ta thấy cân thăng bằng nên suy ra quả bưởi nặng bằng cân nặng của quả cam và quả táo.
Từ câu a và b ta có: 3 + 4 = 7.
Vậy quả bưởi nặng bằng 7 quả chanh.

Hoạt động trang 60
Bài 1. Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Quả bóng nhẹ hơn 1 kg.
b) Nải chuối nặng hơn 1 kg.
c) Quả bưởi cân nặng 1 kg.
d) Quả bóng nặng bằng quả bưởi.
e) Nải chuối nặng hơn quả bưởi.
Giải:
a) Quả bóng nhẹ hơn 1 kg. Đ
b) Nải chuối nặng hơn 1 kg. Đ
c) Quả bưởi cân nặng 1 kg. Đ
d) Quả bóng nặng bằng quả bưởi. S
Giải thích: Quả bóng nhẹ hơn 1 kg, 1 kg nặng bằng quả bưởi, vậy quả bóng nhẹ hơn quả bưởi. Do đó nói “Quả bóng nặng bằng quả bưởi” là sai.
e) Nải chuối nặng hơn quả bưởi. Đ
Giải thích: Nải chuối nặng hơn 1 kg, 1 kg nặng bằng quả bưởi, vậy nải chuối nặng hơn quả bưởi.

Bài 2. Đọc cân nặng của mỗi quả hoặc đồ vật dưới đây.

Giải:


Bài 3. Quan sát tranh rồi trả lời.
a) Tìm số thích hợp.

a,
Hộp A cân nặng ? kg.
Hộp B cân nặng ? kg.
Hộp C cân nặng ? kg.
b) Hộp nào nặng nhất? Hộp nào nhẹ nhất?
Giải:
a) Quan sát tranh ta thấy cân ở mỗi trường hợp đều thăng bằng.
Do đó: Hộp A cân nặng 3 kg. Hộp B cân nặng 4 kg. Hộp C cân nặng 5 kg.
b) Ta có: 3 kg < 4 kg < 5kg.
Do đó, hộp C nặng nhất, hộp A nhẹ nhất.

Luyện tập trang 61
Bài 1. Tính (theo mẫu).

Mẫu: 5 kg + 4 kg = 9 kg;
10 kg – 3 kg = 7 kg
a) 12 kg + 23 kg
45 kg + 20 kg
9 kg + 7 kg
b) 42 kg – 30 kg
13 kg – 9 kg
60 kg – 40 kg
Giải:
a) 12 kg + 23 kg = 35 kg
45 kg + 20 kg = 65 kg
9 kg + 7 kg = 16kg
b) 42 kg – 30 kg = 12 kg
13 kg – 9 kg = 4 kg
60 kg – 40 kg = 20 kg

Bài 2. Tìm số thích hợp.

a) Con ngỗng cân nặng ? kg.
b) Con gà cân nặng ? kg.
Giải:
a) Con ngỗng cân nặng 7 kg (Vì 5 kg + 2 kg = 7 kg).
b) Con gà cân nặng 3 kg (Vì 2 kg + 1 kg = 3 kg).

Bài 3. Tìm tổng số ki-lô-gam thóc của hai bao thóc.

Giải:
Cả hai bao thóc cân nặng số ki-lô-gam là:
30 + 50 = 80 (kg)
Đáp số: 80 kg.

Bài 4. Ba chú rô-bốt rủ nhau đi cân. Rô-bốt A cân nặng 32 kg, rô-bốt B nặng hơn rô-bốt A là 2 kg, rô-bốt C nhẹ hơn rô-bốt A là 2 kg. Hỏi:
a) Rô-bốt B cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
b) Rô-bốt C cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải:
a)
Rô-bốt B cân nặng số ki-lô-gam là:
32 + 2 = 34 (kg)
Đáp số: 34 kg.
b)
Rô-bốt C cân nặng số ki-lô-gam là:
32 – 2 = 30 (kg)
Đáp số: 30 kg. 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây